dinsdag 13 april 2010

Een echte economenstudie

Bij Vereniging Eigen Huis studeren we momenteel hard op alle plannen en analyses die de afgelopen tijd zijn gelanceerd ten aanzien van de woningmarkt. Over één daarvan, ‘Hervorming van het Nederlandse woonbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB), wil ik het kort hebben. Het is een echte economenstudie. Als de overheid zich overal buiten houdt (inclusief de woningmarkt), gaat alles beter.

Ik ben zelf gepromoveerd in de macro-economie, dus over economen uit mijn mond niets dan goeds. Maar economen weten zelf als de besten dat je hun studies in veel opzichten met een korrel zout moet nemen. De wereld zit nu eenmaal gecompliceerd in elkaar en dat vat je niet 1-2-3 samen in een economisch model. Het mooie van het CPB is dat zij dat ook altijd zelf ruiterlijk toegeeft (p. 12-13): “Onze op de empirie gebaseerde kennis van relevante gedragsreacties is op onderdelen echter beperkt. (…) Dit noopt tot enige relativering van de kwantitatieve effecten die hervormingen van het woonbeleid volgens de modelberekeningen zullen hebben.”

Een economisch model kent veronderstellingen over hoe mensen handelen. Bijvoorbeeld of zij een huis willen huren of kopen. Het CPB heeft hierop een geheel eigen kijk (p. 102): “Elk representatief huishouden wordt geacht vraag uit te oefenen naar woningdiensten van zowel een koopwoning als een huurwoning. Een huishouden besteedt een deel van zijn inkomen aan een koopwoning en een deel aan een huurwoning.” Tja.

Wellicht ernstiger is dat het model uitgaat van één uniforme prijsontwikkeling voor alle koopwoningen (p. 81). Dit is merkwaardig als je vervolgens varianten berekent waarin je goedkopere en duurdere woningen verschillend behandelt.

Klein detail tot slot: het model is gebaseerd op cijfers uit het jaar 2005. Dat sindsdien een crisis heeft toegeslagen en de situatie in de economie en op de woningmarkt anno 2010 nog steeds zeer precair is, noopt tot extra voorzichtigheid. Zeker bij het voetstoots volgen van economenstudies. Laten wij deze vooral blijven aanvullen met praktijkervaring en een flinke dosis gezond verstand.

Laat ook uw stem horen! Doe mee aan de peiling hypotheekrenteaftrek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten