woensdag 7 april 2010

Ongestropdast door het leven

Als Vereniging Eigen Huis voor de camera naar haar opvatting wordt gevraagd, willen we natuurlijk een beetje representatief overkomen. In ons geval betekent dat dat we er niet uit willen zien als een bankdirecteur. Daarom doet medeblogger en woordvoerder Hans André de la Porte ook altijd snel zijn stropdas af als er een camera in de buurt komt. Omdat ikzelf al langere tijd ongestropdast door het leven ga als eerbetoon aan prins Claus, heb ik me wat dat betreft in het geheel niet hoeven aanpassen.

Representatief zijn betekent voor Vereniging Eigen Huis daarnaast dat we opkomen voor onze leden en - breder - voor onze achterban van eigenwoningbezitters. Wij respresenteren als het ware hun belangen. Dat doen we in de pers, in Den Haag, alsook in discussies met diverse marktpartijen. Dit doen wij op grond van 36 jaar ervaring met vraagstukken op de woningmarkt. De vereniging heeft in die periode erg veel kennis en ervaring opgedaan over wat effecten van maatregelen kunnen zijn op de woningmarkt, op de woonlasten en op de waarde van eigen woningen.

In sommige opzichten kunnen we onze leden en onze achterban daarentegen juist niet representeren. Zo heeft de vereniging geen opvatting over inkomenspolitieke vraagstukken. Of dat de mate waarin verschillende inkomenscategorieën baat hebben bij de hypotheekrenteaftrek eerlijk is of niet. En hoe bezuinigingen op de woningmarkt in politiek opzicht moeten worden afgewogen tegen versobering van onderwijs, zorg of veiligheid weten wij al evenmin. Daarin kan Vereniging Eigen Huis de mensen niet representeren. Dus peilen we juist daarover uw mening. Omdat u zelf mag kiezen of u de peiling invult of niet - zelfselectie wordt dat genoemd - is de uitkomst in statistisch opzicht niet op voorhand representatief voor alle mensen in Nederland, noch voor al onze leden. Voor de zekerheid leggen we daarom de uitkomsten begin mei nog naast die van een schaduwonderzoek dat wél statistisch representatief is. Meten is weten tenslotte.

Laat ook uw stem horen! Doe mee aan de peiling hypotheekrenteaftrek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten