donderdag 10 juni 2010

Reactie op verkiezingen

Bij BNR nieuwsradio werd vanochtend naar mijn eerste reactie op de verkiezingsuitslag gevraagd. Ik zei dat ik het vooral opvallend vond toen ik vanochtend opstond de uitslag toch weer anders was dan toen ik om 3 uur naar bed ging. Enfin, toch blij dat ik nog een paar uur heb geslapen.

Om 3 uur vannacht streden VVD en PvdA nog om de eerste plaats. Om 7 uur hoorde ik dat de strijd definitief was beslecht in het voordeel van de liberalen.. De VVD is nu dus - als grootste partij die er bovendien 9 zetels bij krijgt - als eerste aan zet in de kabinetsformatie. Al is het natuurlijk aan het Staatshoofd, en alleen aan háár, om hierover een beslissing te nemen. Drie coalities lijken mogelijk:

1) Centrum rechts (VVD + PVV + CDA = 76 zetels).
Gezien de verkiezingsprogramma's zou deze coalitie betekenen dat er rust komt op het hypotheekrenteaftrek-front. Deze adempauze zal de woningmarkt zeker goed doen. De markt heeft sterk te lijden gehad onder alle onrust over de aftrek. Het is dan wel zaak om deze adempauze goed te benutten voor het voorbereiden van een wezenlijke hervorming van de woningmarkt. Dat is en blijft hard nodig. Om de huur- én de koopsector nu eindelijk eens vlot te trekken.

Bij de voorbereiding van zo'n brede hervorming is draagvlak binnen en buiten de politiek essentieel. Zeker omdat een wezenlijke hervorming lang moet worden volgehouden. Aan een zwabberkoers hebben we geen behoefte. Een dergelijk draagvlak zou zeer gebaat zijn bij de door Vereniging Eigen Huis bepleite Stichting van het Wonen. Geen tandenloze polderclub, maar een overlegorgaan waarbij partijen als de Woonbond, Aedes en Vereniging Eigen Huis gezamenlijk een brede aanpak van de woningmarkt vormgeven. Een aanpak die kan leiden tot een win-win-situatie voor eigenwoningbezitters én huurders.

2) Paars-plus (VVD + PvdA + D66 + GL = 81 zetels)
Een dergelijke coalitie zou heel verschillende opvattingen over de woningmarkt met elkaar moeten zien te verenigen. Zo heeft VVD steeds gezegd dat niet aan de hypotheekrenteaftrek wordt gemorreld, terwijl de andere partijen dat juist wel hebben bepleit. Ook over de huurmarkt lagen de standpunten steeds ver uit elkaar. Daarbij gaf de VVD aan het scheefwonen veel sterker te willen bestrijden dan de andere partijen.

Mijn analyse is dat ook deze coalitie zou nopen tot het volgen van een heel brede aanpak van de woningmarkt. Gezien de uiteenlopende programmatische uitgangspunten is het in zo'n combinatie van partijen noodzakelijk het speelveld heel breed te trekken en brede uitruilen te organiseren. Ook in dit geval is voor het verkrijgen van voldoende draagvlak heel belangrijk dat maatschappelijke partijen bij de plannen worden betrokken. Ergo: ook hier kan de Stichting van het Wonen goede diensten bewijzen.

3) 'Nationaal kabinet' (VVD + PvdA + CDA = 82 zetels)
Ook deze combinatie zal programmatisch niet eenvoudig zijn. VVD en CDA staan pal voor de hypotheektrenteaftrek terwijl de PvdA deze juist wil aanpakken. Daarom geldt voor deze combinatie grosso modo hetzelfde als voor de paars-plus-variant. Wil een dergelijke coalitie slagen dan moet het speelveld zo breed mogelijk worden. Oftewel: een integrale aanpak van huur en koop. En een Stichting van het Wonen om de belangrijkste maatschappelijke partijen op de woningmarkt er intensief bij te betrekken en draagvlak te creëren.

Vereniging Eigen Huis blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. En we zijn zeer gemotiveerd om te blijven werken aan oplossingen die zicht geven op een beter functionerende woningmarkt in Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe u hier tegen aankijkt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten