woensdag 30 juni 2010

Column Marlies Pernot: Dilemma

Het is niet altijd eenvoudig om algemeen directeur te zijn van Vereniging Eigen Huis. In de statuten van de vereniging staat dat ‘de vereniging de belangen behartigt van haar leden, zonder winstoogmerk, op het gebied van de huidige of toekomstige woning’.

Wanneer handel ik nu het best in uw belang? Dat is geen eenvoudige vraag, maar wel een interessante. Een voorbeeld: De overheid heeft zich ten doel gesteld de CO2 uitstoot te verminderen. Veel van die uitstoot ontstaat in onze huizen. Ze zijn vaak niet goed geïsoleerd en voorzien van onzuinige installaties. En omwille van het comfort zetten we de verwarming hoog, laten we de tv op standbye staan en ga zo maar door.

Er is een overlegorgaan dat voor de overheid bedenkt hoe mensen ertoe te krijgen om geen energie te verspillen. Ook ik – algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis - ben daar lid van. De informateur van het nieuwe kabinet zal van dit overlegorgaan een brief krijgen met de aanbeveling mensen te verplichten minder energie te gebruiken. Kopers van energieslurpende huizen zouden bijvoorbeeld meer overdrachtsbelasting moeten betalen dan kopers van energiezuinige huizen. Of iets dergelijks. Ik vind dat wij allemaal zuinig met energie moeten omspringen. De wereld moet tenslotte nog langer mee. En eerlijk gezegd, denk ik ook dat de overheid haar energiebesparingsdoelen eerder bereikt met een verplichting dan met een verleidelijke oproep.

En toch heb ik in deze brief uitdrukkelijk laten opnemen dat de vereniging tegen verplichte energiebesparing is. Tenminste zolang het beleid van de overheid niet consistent is, zij het middel van de subsidies niet optimaal heeft ingezet, zij de productie van energie door consumenten niet goed beloont en er geen praktisch handelingsperspectief voortvloeit uit het energielabel et cetera, et cetera. Vereniging Eigen Huis vindt namelijk dat zij haar leden niet op kosten moet jagen vanuit een ideële doelstelling van de overheid. Hoe sympathiek het doel ook en hoezeer de algemeen directeur van de vereniging ook overtuigd is van nut, noodzaak en belang van energiebesparing door ons allemaal en voor ons allemaal.

Wat zou u gedaan hebben als u algemeen directeur was van de vereniging? Graag verneem ik uw mening.

9 opmerkingen:

 1. Ik ben voor besparen van energie, als iemand dat zelf wil. Als iemand dat niet wilt en daar dus een hogere rekening krijgt, is dat een keus.

  Ook wil ik pleiten voor het feit dat de VEH een iets neutralere opstelling inneemt ten opzichte van de klimaatdiscussie en de vermeende invloed van CO2. Er zijn behoorlijk wat serieuze wetenschappers die dit allemaal ernstig betwijfelen. Een Hans Labohm bijvoorbeeld. Het IPCC is ook totaal niet meer serieus te nemen na alle berichtgeving omtrent beinvloeding, afhankelijkheid van subsidies en vriendjespolitiek, selectief meetstations gebruiken en ga zo maar door. Er staat dus helemaal niets vast en is het een welles nietus situatie.
  Ga nou niet een verlengstuk worden van milieuorganisaties die menen te weten hoe wij moeten leven en wees onpartijdig. Belastingen om een onbewezen meststof te belasten (tuinders spuiten het in kassen) waarvan totaal niet vast staat hoe schadelijk het is, lijkt mij de verkeerde weg.
  Laten we ons druk maken om ons lokale milieu. Opwarming gebeurt in steden vooral door het compleet bestraten van tuinen. Pleit voor groene tuinen, bijvoorbeeld ipv praten over dwangmaatregelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Martijn,

  Dank voor uw reactie. Vereniging Eigen Huis stelt in alle discussies rond energie en energiebesparing het belang van haar leden, eigenwoningbezitters, voorop.

  Uit onderzoek weten wij dat veel van onze leden, energie een belangrijk thema vinden. Zij vinden het belangrijk voor het milieu, maar vooral ook voor hun eigen woonlasten en wooncomfort. Echter niet voor iedereen heeft energiebesparing hoge prioriteit. Keuzevrijheid in de mate waarin mensen aandacht schenken aan en actie ondernemen op het gebied van energiebesparing vinden wij daarom belangrijk. Dat is ook de reden dat wij geen voorstander zijn van dwangmaatregelen.

  Met vriendelijke groet,

  Marlies Pernot

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dwingend energie besparen kan m.i. het beste met productie van energiezuinige producten.DAAR moet het accent liggen, niet alweer in eerste instantie bij de gebruikers!
  Controleer en beboet onnodige energiemisbruik in winkels,bedrijven en grote gebouwen; b.v. door veel onnodig lichtverbruik en open deuren, zowel overdag als 's nachts.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste mevrouw Pernot,

  VEH besteed in het magazine altijd veel aandacht aan energiebesparing op diverse gebieden. Vaak word ik hierdoor gestimuleerd en houd ik zeker de tips in de gaten. Maar soms dringt de Nederlandse betutteling te ver door. Hierdoor ben ik het met uw standpunt eens, dat de overheid mensen moet stimuleren maar niet kan verplichten om energiezuinige maatregelen te nemen voor hun woning.

  Wij wonen sinds een jaar in een hoekwoning uit 1921, met ongeïsoleerde vloer en muren, een oude cv-ketel (die overigens goed is schoongemaakt en afgesteld en dus weinig verbruikt) maar gelukkig wel met dubbel glas. Voorzetwanden zijn een energiebesparende oplossing maar wel een oppervlakte vreter, zeker wanneer je woonkamer op het smalste gedeelte maar 3,50 m. breed is. Al met al een huis dat naar de huidige energie maatstaven niet hoog scoort. Toch is onze energie/gas nota met €25,- p.m. gedaald, ten opzichte van onze vorige jaren 80 middenwoning.

  Wat ik hiermee wil zeggen is dat de overheid, mensen wel kan verplichten allerlei energiezuinige maatregelen te nemen maar dit geen garantie geeft op de omgang van mensen met hun dagelijkse energiegebruik. Daarom vind ik deze discussie veel te kortzichtig benaderd en zal er ook gekeken moeten worden, hoe mensen meer bewust te maken van hun energieverbruik maar ook van het algehele consumptieverbruik, zodat dit alles meedraagt aan verlaging van de CO2-uitstoot.

  Met vriendelijke groet,
  Marije Scherpenzeel

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Iaira Boissevain12 juli 2010 om 17:33

  Dat de overheid veel te ver gaat met betutteling mag wel duidelijk zijn. Van een vereniging ben ik lid omdat ik verwacht dat die vereniging mijn belangen als huizenbezitter behartigt, niet omdat ik nog verder betrutteld wil worden door een semi-overheid.
  Want als de VEH het over mijn energieverbruik wil hebben, moet ik dan ook verantwoording afleggen over hoe vaak ik het vliegtuig neem? (Niet bepaald klimaatneutraal) Of ik mijn afval scheid? (Discutabel of dat zin heeft) Of ik niet ieder jaar mijn auto inruil? (Aangetoond slecht voor planeet) Of ik kinderen heb? (Meest klimaat-onneutrale activiteit die er is) Anders?

  Mensen maken hun eigen keuzes. De een zal in huis zuinig omspringen met energie maar wel een dieselauto rijden, of juist in een ouder huis wonen met minder goede isolatie en even geen geld hebben om deze aan te leggen, maar dan nooit in een vliegtuig stappen.

  Voor de overheid vind ik het al te ver gaan om hierin voor de burger keuzes te maken (vooral omdat de overheid er zelf erg weinig aan doet), voor een belangenvereniging is het uiterst onwenselijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Maak niet nog meer regels. Er zit al een energieheffing op elektriciteit en gas. Verspillers betalen dus al voor extra energieverbruik.
  Beter is meer voorlichting te geven. Velen realiseren zich niet dat het een stuk zuiniger kan. Ook ontbreekt het dikwijls aan de mogelijkheid om maatregelen te bekostigen.

  Meer regels betekend meer ambtenaren en daar hebben we er al genoeg van.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Marlies,

  Ik ben het helemaal eens met je stelling dat energiebesparingsdoelen eerder bereikt worden met een verplichting dan met verleiding. Ik vind het echter jammer dat je in je brief tegen een verplichting hebt geageerd. Natuurlijk valt er het nodige op de consistentie van het gedrag van de overheid aan te merken, maar we moeten eens ophouden met de schuld alleen bij de overheid te leggen. Het is algemeen bekend uit rapporten van ECN etc. dat de grootste potentie voor energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad ligt. Dat daar sprake is van een ideele doelstelling is volstrekt onjuist. Er worden geen idealen nagestreefd maar noodzakelijke doelen en ja, dat gaat niet vanzelf en zal ons allemaal geld kosten. Als directeur zou ik met een totaalplan komen dat doorgerekend is en waar de lasten verdeeld worden en ik wil je daarbij wel helpen.

  Hans Jager

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Marlies,

  Lastig he, belangenbehartiger zijn. Hoe dien je het belang van je leden nu eigenlijk het beste?

  Is dat met het betrekken van een stelling die NU goed gehoor vind en een korte termijn doel nastreeft (comfort, lage kosten) of is dat door nu minder populair te durven zijn en te gaan voor de langere termijn (energie beschikbaar houden in combinatie met een aantrekkelijk leefklimaat).

  De vraag is altijd hoeveel leden je verliest als je voor de lange termijn kiest. In praktijk blijken dat er niet zoveel te zijn, mits je goed kan uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt.

  Zoals bij veel, gaan ook dit soort beslissingen meer over het vermarkten van je keuze, dan om de keuze zelf.

  Persoonlijk vind ik de keuze voor de korte termijn een betreurenswaardige, maar kan ik de verpakking met je persoonlijke mening zeer waarderen.

  Met vriendelijke groet,
  Yolanda Reus

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Geachte mevrouw Pernot,

  Bij het maken van de keuzes van Eigen Huis ben ik het niet altijd eens. Op twee punten wil ik mijn mening graag met u delen.

  Ten aanzien van het onderwerp energie ben ik het met een eerdere reactie eens dat de resultaten van het IPCC niet geheel te vertrouwen zijn. Veranderingen in het klimaat zijn waarschijnlijk voor een belangrijk deel te wijten aan normale trends (zie ook discussie in "Natuurwetenschap en techniek". Mijn idee is dat we wel bewust met energie dienen om te gaan, maar dat eerder is vanwege de effecten op het milieu.
  Het pleidooi voor meer en eenduidiger ondersteuning voor energie- en daarmee milieubesparende maatregelen zoals in het laatste blad gepropageerd ondersteun ik.

  Ten aanzien van de woningnood in Nederland en het scheefwonen denk ik dat dit probleem vooral een gevolg is van het feit dat we door projectontwikkelaars worden geregeerd. De winsten maken zij niet op de bouw van de kleinere en goedkopere woningen, maar door het bouwen van duurdere woningen. Ook is het duurder om in bestaand gebied te bouwen dan in onbebouwd terrein. Dit laatste wordt dan ook niet als eerste nagestreefd. Binnen Nederland zou mijn inziens een sterke beperking moeten komen in het bouwen in nu nog groene gebieden, met name in de randstad. Laten we vooral renoveren en verbeteren binnen de bestaande bebouwde gebieden, zodat we ook van de groene gebieden kunnen blijven genieten. Een samenwerking van Eigen Huis met verenigingen als de provinciale landschappen zou ik toejuichen.
  Tenslotte dan nog het scheefwonen. Wanneer meer goedkoper wordt gebouwd kunnen meer mensen kiezen om goedkoop te wonen. Het zelf kunnen beslissen waar geld aan uit gegeven wordt lijkt mij een na te streven recht en past binnen de systemen van vrije marktwerking. Op die manier is het scheefwonen dan ook geen probleem meer en kunnen de beter bedeelde goedkoop wonenden meer geld uitgeven aan andere zaken, hetgeen de economie ook weer ondersteunt.

  Met dank voor de uitnodiging om te reageren en met vriendelijke groet,

  Gerard Crone

  BeantwoordenVerwijderen