dinsdag 1 juni 2010

Eerlijk over hypotheken

Onder leiding van Lennart Booij mocht ik maandag in debat met een aantal interessante personen: hoogleraren Peter Boelhouwer (Delft) en Esther-Mirjam Sent (Nijmegen) en met directeur Frits Drost van Aegon Hypotheken. Op het Aegon debat onder de naam ‘Eerlijk over hypotheken’ was vrij veel eensgezindheid te horen over het feit dat je de woningmarkt integraal moet hervormen. En over het feit dat je dit heel prudent moet aanpakken.

Ook Wouter Koolmees van D66 en Stef Blok van de VVD waren aanwezig. Naar aanleiding van de opmerking van Blok over de beperkte levensduur van coalitieregeringen heb ik maar eens in de groep gegooid dat een werkelijke hervorming van de woningmarkt eigenlijk veel te belangrijk is om alleen aan politici over te laten. Dat bleek bij alle panelleden op instemming te kunnen rekenen, terwijl de beide politici gespeeld- demonstratief aanstalten maakten om de zaal te verlaten.

Natuurlijk is het voorstel om na de verkiezingen een Stichting van het Wonen op te richten geen aanzet tot een fluwelen revolutie. En natuurlijk ben ik aanhanger van het beroemde primaat van de politiek. De regering heeft het, gecontroleerd door het parlement, in Nederland voor het zeggen. En dat wou ik persoonlijk maar zo houden. Maar als je het hebt over een grootscheepse en langdurige operatie als een integrale hervorming van de woningmarkt, dan kan dat naar mijn overtuiging niet zonder een breed draagvlak. Niet alleen binnen maar ook buiten de politiek.

En dat is nou net de belangrijkste reden om de meest betrokken maatschappelijke partijen, waaronder bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis en de Woonbond, bij de uitwerking en de implementatie van de plannen te betrekken. Op die manier kunnen ook de ‘achterbannen’ van deze partijen in de verandering worden meegenomen, in de wetenschap dat ook hun belangen in de hervormingen zullen worden meegewogen en verdedigd. Een breed maatschappelijk draagvlak zorgt er op die manier voor dat de plannen ook kunnen worden voortgezet nadat de coalitie die vanaf 9 juni wordt geformeerd, alweer vertrokken is. Want zo gaat het in de politiek: regeringen komen en gaan, maar het maatschappelijk middenveld blijft altijd bestaan.

Vereniging Eigen Huis is verklaard voorstander van een werkelijke hervorming van de woningmarkt, opdat deze markt echt in beweging komt en opdat mensen in Nederland hun woonwensen beter kunnen realiseren dan nu het geval is. De vereniging zal er daarbij scherp op letten dat de betaalbaarheid van het eigenwoningbezit gegarandeerd blijft en dat de waarde van de eigen woning niet onder de ingrepen zal lijden.

Denkt u dat de Stichting van het Wonen er na 9 juni zal komen?

Bekijk het debat op Youtube.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten