maandag 14 juni 2010

Elk medium zijn eigen kracht

Ons huisblad Eigen Huis Magazine is voor Vereniging Eigen Huis een belangrijk kanaal om onze leden te informeren over tal van zaken die voor hen van belang kunnen zijn als het gaat om de eigen woning. Het magazine heeft een oplage van 700.000 exemplaren. Het bereik is dus enorm. Veel groter dan dat van onze blogs.

Vrijdag had ik in dit licht een interessant gesprek met de redactie van Eigen Huis Magazine. Ik had een kort artikel geschreven over de brief die wij als Vereniging Eigen Huis binnenkort sturen aan de kabinetsinformateur. Net als zoveel andere maatschappelijke organisaties wilen wij de informateur - en de partijen die straks een coalitie gaan vormen - graag onze standpunten onder de aandacht brengen. Onze ideeën over hoe de woningmarkt, die thans veel problemen kent en waarvan het voor de toekomst van ons land en de burgers van Nederlans belangrijk zou zijn als deze grondig wordt hervormd. Opdat in zowel de huur- als de koopsector meer mensen kunnen wonen zoals zij dat willen. Wij vinden het belangrijk onze inzichten hierover te delen met de kabinetsinformateur. En daarover willen we dan graag ook ons leden informeren.

Maar goed, mijn gesprek met de redactie van Eigen Huis Magazine ging er over dat het eigenlijk voor onze leden heel interessant zou kunnen zijn om daarbij ook de politieke actualiteit te betrekken. De verkiezingsuitslag, de mogelijke coalities en wat dat zou kunnen betekenen voor de hypotheekrenteaftrek en de woningmarkt. Een beetje à la mijn laatste blog. Eigen Huis Magazine verschijnt echter pas begin juli. En zover reikt mijn kennis helaas niet. Wat is op het moment van verschijnen de stand van de kabinetsformatie? Welke coalities zijn dan nog mogelijk? Is er - zoals Mark Rutte wenst - dan al een nieuw kabinet? Of nog lang niet? De ontwikkelingen gaan razendsnel. Het ene moment is iets een breekpunt, het andere moment ineens niet meer. De ene dag zijn er drie denkbare coalities, de volgende dag misschien niet meer. Wie zal het zeggen?

De redactie en ik waren het er over eens dat we niet het risico willen lopen dat over drie weken een artikel in ons blad staat dat dan allang achterhaald is. Dat zou afbreuk doen aan onze kwaliteitsnormen. Onze leden moeten blind kunnen vertrouwen op de juistheid van hetgeen zij in ons magazine aantreffen. We willen over drie weken niet hoeven te zeggen: "Met de kennis van nu zouden we het anders hebben geschreven." En helaas beschikken we nu nog niet over de kennis van dan. Dus gaat het artikel in Eigen Huis Magazine over zaken waarvan we zeker weten dat ze begin juli nog steeds relevant zijn. En de dagkoersen leest u toch gewoon hier?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten