donderdag 17 juni 2010

Geachteformateur.nl

Nu de heer Uri Rosenthal is benoemd tot informateur, weten maatschappelijke organisaties wat hen te doen staat: hem een brief schrijven met al hun wensen en adviezen voor de komende kabinetsformatie. Kleine teleurstelling, opgetekend uit de mond van politici die het kunnen weten: ze worden nauwelijks gelezen.

Als alle brieven binnen zijn heb je waarschijnlijk een stapel van anderhalf à twee meter hoog. En als daarvan eenderde überhaupt wordt geopend, is het veel. Aldus Ed Nijpels (VVD), betrokken bij de kabinetsformaties van 1982 en 1986. Samen met Hans Hillen (CDA, thans lobbyist en senator) en Frank Heemskerk (PvdA, thans ambteloos burger) debatteerde Ed Nijpels woensdagmiddag in perscentrum Nieuwspoort over het nut van brieven schrijven aan de informateur. Dat nut is vrij gering, vond het drietal.

Maatschappelijke organisaties doen er beter aan doorlopend hun geluid te laten horen op tal van manieren en op tal van plekken. Bij ministers, bij ambtenaren, bij Kamerleden etc. etc. "Als politici de brieven niet lezen, laten we ze dan in elk geval toegankelijk maken voor het grote publiek", zo moet het Haagse communicatiebureau Winkelman en Van Hessen hebben gedacht. Op de bijeenkomst lanceerde het bureau de website geachteformateur.nl. Hierop kunnen organisaties hun brieven tonen aan eenieder die ze wél wil lezen. Dan weten geïnteresseerde burgers in elk geval hoe diverse maatschappelijke partijen over zaken denken. Een initiatief dat ik uit democratisch oogpunt zeer toejuich. Bovendien is het leerzaam voor beginnende Kamerleden, zo werd gesuggereerd.

Tijdens de sessie in Nieuwspoort had ik namens Vereniging Eigen Huis het voorrecht om onze brief aan de informateur officieel aan geachteformateur.nl aan te bieden. Ook kreeg ik de gelegenheid om op deze druk bezochte bijeenkomst onze brief kort toe te lichten. En dat was weer aanleiding voor BNR Nieuwsradio om ons te vragen de brief voor de radio voor lezen. Zo bereik je toch een hoop mensen met één enkele brief. En dergelijke publiciteit is wél heel nuttig. Want zo kunnen politici, zonder de brief te hoeven lezen, toch vernemen hoe je over zaken denkt. Onze boodschap is duidelijk:
  1. De woningmarkt, huur én koop, functioneert niet goed en dat is in alle opzichten slecht voor ons land;
  2. De problemen op de woningmarkt moeten in samenhang worden aangepakt;
  3. Een Stichting van het Wonen kan zorgen voor een breed draagvlak daarvoor.
Op de bijeenkomst van geachteformateur.nl kon ik uitleggen dat met de Stichting van het Wonen niet een tandenloos adviesorgaan wordt bedoeld. De stichting moet doelgericht en effectief de noodzakelijke veranderingen op de woningmarkt voorbereiden. En deelnemende organisaties moeten de uitkomsten ook uitdragen naar hun eigen achterban. Dat vinden ook politici heel handig, zo zag ik aan hun knikkende hoofden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten