donderdag 3 juni 2010

Online seminar hypotheekrente succesvol

Stap voor stap baant Vereniging Eigen Huis zich een weg in de wondere wereld van de sociale media. Via bijvoorbeeld blogs, hyves en twitter en sinds kort ook via het organiseren van online seminars. Als dit in een behoefte voorziet van onze (potentiële) leden, zullen we hier zeker mee doorgaan. Woensdagvond organiseerden we een online seminar van één uur over de hypotheekrenteaftrek in relatie tot de woningmarkt. Deelnemers konden zich, zittend op de bank of aan de keukentafel, laten informeren over de situatie op de woningmarkt, over de voornemens van de politieke partijen en over de standpunten van Vereniging Eigen Huis. Ook konden zij via de chatfunctie vragen aan de vereniging stellen. Gedurende het hele seminar schommelde het aantal deelnemers tussen de 50 en 60.

Magda Coppoolse van Vereniging Eigen Huis – normaal actief bij voorlichtingsbijeenkomsten in voorheen rokerige zaaltjes – presenteerde het seminar en zij werd ondersteund door de collega’s Marion, Cora, Tjalling en Koen voor het beantwoorden van een overstelpend aantal vragen. Omgekeerd hebben wij graag van de gelegenheid gebruik gemaakt de deelnemers (waarvan 81% eigenwoningbezitters en 9% huurders) van onze kant ook een paar vragen voor te leggen.

Eén vraag had mijn bijzondere interesse. De deelnemers werd gevraagd wat zij vonden van het pleidooi van Vereniging Eigen Huis om een Stichting van het Wonen op te richten. Van de aanwezigen gaf 5% aan het een slecht plan te vinden. Eerst zien dan geloven, zei 26%. Bijna de helft van de deelnemers (49%) vond het een aardige suggestie. Maar het meest dankbaar was ik de 20% die zei het een ‘briljant’ plan te vinden. Bescheidenheidshalve heb ik me zelf van stemming onthouden. Bij welke categorie voelt u zich het meeste thuis?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten