woensdag 23 juni 2010

Stichting van het wonen

De Stichting van het Wonen is vanaf eind maart door ons krachtig bepleit. Als Vereniging Eigen Huis zijn wij er namelijk van overtuigd dat alle partijen op de woningmarkt de handen ineen moeten slaan. Alleen dan kunnen wij de woningmarkt structureel uit het slop trekken. Er moeten huizen gebouwd worden waarin mensen graag willen wonen. En die woningen moeten betaalbaar zijn. Mensen moeten gemakkelijker kunnen verhuizen. Van huur naar huur, van huur naar koop, van koop naar koop en van koop naar huur. Ook moeten mensen weer het vertrouwen krijgen dat de investeringen die zij in hun woning doen (aankoop, onderhoud, woningverbetering) hun waarde behouden.

Om dit vertrouwenwekkende perspectief te realiseren, hebben we de overheid en de politiek hard nodig. Een wezenlijke hervorming van de woningmarkt vergt immers aanpassing van wet- en regelgeving. Zoals op het gebied van ruimtelijke ordening, de huurregulering en de belastingwetgeving. Maar een hervorming vereist ook de samenwerking van partijen die op de woningmarkt een belangrijke rol spelen. Deze partijen zijn de deskundigen bij uitstek en weten vanuit de dagelijkse praktijk wat de problemen op de woningmarkt zijn. Zij kunnen daarvoor gezamenlijk plannen aandragen. En juist zij kunnen zorgen dat hun achterbannen zo'n samenhangende aanpak steunen en daar zo mogelijk hun steentje aan bijdragen.

Soms vragen mensen mij of andere partijen dan Vereniging Eigen Huis zo'n aanpak zullen willen ondersteunen. Ik denk van wel. Lopen de belangen van bijvoorbeeld huurders en eigenwoningbezitters daarvoor niet te veel uiteen? Ik denk van niet. In 2007 heeft een groot aantal uiteenlopende organisaties op de woningmarkt zich al op hoofdlijnen geschaard achter het advies van de VROM-raad "Tijd voor keuzes", waarin een integrale aanpak van de woningmarkt werd bepleit. Er is toen geen enkel gevolg aan gegeven omdat het kabinet Balkenende 4 besloot het denken over de woningmarkt op een gedoofd pitje te zetten. Dat zal nu hopelijk anders worden - welke coalitie er ook uit de informatie rolt.

Dat we gezamenlijk kunnen optrekken, blijkt ook uit de brief die Vereniging Eigen Huis samen met de brancheorganisatie Aedes en de Woonbond heeft geschreven aan alle woningcorporaties. Hierin staat te lezen dat wij ons, alle drie, grote zorgen maken over de ontwikkelingen op de woningmarkt en over de eenzijdige benadering die de meeste politieke partijen kiezen. "Wij willen het functioneren van de woningmarkt verbeteren en dat kan uitsluitend door een integrale, evenwichtige en samenhangende aanpak van de problematiek op de koop- en huurmarkt," zo hebben we geschreven.

Concreet hebben we gedrielijk de woningcorporaties opgeroepen meer woningen te koop aan te bieden voor starters. Zeker nu demissionair minister Van Middelkoop heeft laten weten niets meer voor starters te kunnen betekenen in de sfeer van de koopsubsidies en startersleningen (de pot is leeg), vinden we dit erg belangrijk. En ik vind het een mooi voorbeeld van samenwerking met partijen die voor verschillende achterbannen opkomen, maar waarvan de belangen sterk in elkaars verlengde kunnen liggen. Gemeenschappelijk is dat we alle drie een beter functionerende woningmarkt willen. Ik ben heel benieuwd naar uw reactie hierop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten