dinsdag 29 juni 2010

Warmtewet; een eerlijke regeling?

In Nederland zijn maar liefst 228.000 huishoudens aangesloten op stadsverwarming en nog eens 335.000 op blokverwarming. Dit betekent dat deze huishoudens hun warmte geleverd krijgen van een vaste leverancier zonder dat zij hier een keuze in hebben.

De Warmtewet, die begin dit jaar is vastgesteld, heeft tot doel om de verbruiker aangesloten op stads- of blokverwarming, te beschermen tegen de monopoliepositie van zijn leverancier. De betreffende huishoudens zouden niet meer voor hun warmtelevering hoeven te betalen dan mensen met een gastgestookte ketel. Een goede zaak zou je zeggen.

Maximale prijs
Op dit moment worden regelingen, onderliggend aan de Warmtewet uitgewerkt, zoals de redelijke en maximale prijs. Via ingewikkelde formules moet duidelijk worden welke tarieven warmteleveranciers voor huishoudens met stads- of blokverwarming mogen hanteren.
De gedachte dat de Warmtewet huishoudens een kostenvoordeel oplevert van € 250 per jaar, wordt door de NMa weerlegd. De mededingingsautoriteit heeft vastgesteld dat bedrijven er wellicht op vooruit gaan, maar dat consumenten gemiddeld juist meer gaan betalen.

Pooling-principe
De vereniging maakt zich, mede met andere consumentenorganisaties, ernstig zorgen over de systematiek. Wij stellen bijvoorbeeld nog vraagtekens bij de maximale prijs die berekend mag worden. Maar ook het pooling-principe roept vragen op: Stel dat een leverancier op een wijk met stadsverwarming verlies draait. Dan mag hij bij één of meerdere andere stads- of blokverwarmingsnetten een hogere, dan redelijke, prijs vragen om het verlies te compenseren. Dit roept vragen op. Welke consequenties heeft dat in euro’s voor huishoudens op winstgevende warmtenetten? En is het pooling-principe wel waterdicht? Oftewel kunnen leveranciers niet dusdanig boekhouden zodat ze het pooling-principe zo vaak als gewenst kunnen toepassen en daardoor hogere tarieven kunnen opleggen?

Zoals je leest, is hier van alles aan de hand en biedt het vooralsnog niet veel goeds voor de consument. Werk aan de winkel voor ons dus. Wordt vervolgd….

1 opmerking:

  1. Afgelopen maand kwam de halfjaarlijke tariefupdate van Essent: het tarief voor een GJ warmte gaat van EUR 20,33 naar 21,79. Een forse verhoging van zo'n 7%. Wat is de rechtvaardiging hiervoor anders dan dat Essent zijn monopoliepositie op het gebied van warmtevoorziening in ons gebied misbruikt.

    Wanneer gaat Eigen Huis hier eens echt iets aan doen?

    Mart (Breda)

    BeantwoordenVerwijderen