woensdag 16 juni 2010

Zwart gat in de woningmarkt

Bob MaasDe ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen op dit moment alle kanten op gaan en dan is het noodzakelijk dat je als belangenbehartiger goed voorbereid bent. Je moet de feiten op een rij hebben wil je op een goede manier in discussie kunnen treden en de belangen waar je voor staat goed kunnen verdedigen. Naar aanleiding van de - nogal eenzijdige - discussie over de kosten van de koopsector (lees: de hypotheekrenteaftrek) heb ik getracht een scherper beeld te krijgen van de geldstromen in de huursector. Daarmee willen we als vereniging de discussie breder trekken en de uitgangspunten voor een mogelijke integrale hervorming van de woningmarkt helder krijgen.

Dat er veel geld stroomt richting sociale huursector is mij bekend. Alleen niet hoeveel. En dat geldt voor iedereen in Nederland, zo is mij gebleken. Er gaat veel in, maar er komt niets uit. In ieder geval geen volledige informatie hierover. De huursector doet me sterk denken aan een zwart gat. U weet wel, zo’n punt in het heelal waar alles in verdwijnt en waar nooit meer wat uit komt. Ook bewoners raken gevangen in de zwaar gesubsidieerde huursector.

Wat de overheid aan huurtoeslag betaalt is exact bekend, welk bedrag er gemoeid is met de huurprijsregulering wordt al behoorlijk wat onduidelijker. Waar blijkbaar helemaal geen duidelijke informatie over beschikbaar is, is over de geldstromen in de woningbouw. Wie draagt nou precies wat bij aan de bouw van sociale huurwoningen? Het Rijk, bijvoorbeeld via de subsidieregelingen BLS en de ISV, de gemeente, met name via lagere grondprijzen en ‘verevening’ van kosten, de bouwer via verschrijving van kosten naar andere projectonderdelen, de woningcorporatie via verevening met verkoopwinsten. En wat ons betreft niet in de laatste plaats de koopsector die meebetaalt aan de sociale huursector via de torenhoge grondprijzen en bouwkosten.

Is er misschien iemand die mij meer duidelijkheid kan verschaffen? U kunt contact met mij opnemen via b.maas@veh.nl. Waarvoor dank bij voorbaat.

1 opmerking:

 1. Voor 1988 waren de 1,6 miljoen woningen van wat nu woningcorporaties zijn het gezamenlijke eigendom van alle huurders tezamen verenigd in verenigingen (hetgeen Wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) nu als een nieuw idee introduceert in Almere?). Een ruime gerenoveerde 2-kamer woning in de oude ring rond het centrum van Amsterdam kostte in 1988 nog maar 30 duizend euro. Kopen was toen meestal goedkoper dan huren vanwege de hypotheekrentesubsidie. Belangrijker was dat de woning van jou werd, en je de woonkosten dus weer terug kon krijgen, en zo dus feitelijk een gratis spaarpotje had ipv dat je je huur definitief kwijt was. Het verhaal van een zwaar gesubsidieerde huursector is dus feitelijk onjuist.

  Na 1988 werden de verenigingen definitief corporaties, zij kregen geen leningen en subsidies meer van het Rijk. Eigenlijk werd hiermee tevens het eigendom van alle huurders tezamen afgepakt. Huren die de oorspronkelijke grond-, bouw- en huizenprijzen al in tienvoud hebben opgebracht en waar weer nieuwe sociale huurwoningen van gebouwd konden worden...

  En toch kon zo langzaam het oneerlijke en stigmatiserende idee van scheefwonen ontstaan. Het is niet zo dat mensen die net wat meer zijn gaan verdienen lekker expres goedkoop blijven zitten waar ze zitten en daardoor veel te weinig betalen aan huur. Nee, vaak betalen zij nog steeds 25% van hun inkomen aan huur. Dit is reeds hoger dan het Europees gemiddelde en dus niet als "scheef" te bestempelen. Als zij ondertussen zijn verhuisd naar een andere wat grotere huurwoning betalen zij al de enorm gestegen huur van nieuw te betrekken woningen, en dat is dan inmiddels 40% van het inkomen, ver boven het Europese gemiddelde. Uiteraard krijgt men enkel op bijstandsniveau huursubsidie, in totaal is dit 1,5 miljard euro tegenover 12 miljard hypotheekrentesubsidie. Hoezo scheefwonen? Hoezo zwaar gesubsidieerde huursector?

  Het idee van scheefwonen is feitelijk het gevolg van de hypotheekrentesubsidie. Door deze subsidie kunnen mensen 40 tot 50% van de hypotheekkosten aftrekken van de belasting. Mensen kunnen daardoor 2 keer (!) meer hypotheek krijgen bij de bank, daarmee kan iedereen dus dubbel bieden op een huis, en dat in een markt waar de vraag reeds veel groter is dan het aanbod. De marktprijs ligt dus continue minimaal 100 procent te hoog. Men hoeft alleen maar naar Duitsland te kijken om te zien wat reële prijzen zijn! Vaker meer dan de helft goedkoper dan in Nederland! En dan meestal van hogere kwaliteit. Nee, in Nederland is het de giga-hoeveelheid (a-)sociale huurwoningen die het tekort op de koopmarkt opdrijven stelt men glashard in Buitenhof van zondag 26 februari 2012!

  Een ex-minister Dekker van de VVD snapt dit maar niet en blijft als een kip zonder kop zelfs nu nog in Buitenhof uitleggen dat huurders veel te goedkoop huren en bovendien ook 300% meer moeten gaan betalen voor de mooie locaties binnen de ring van Amsterdam. Weg met die gemene profiteurs blijft ze in feite roepen. Ik zou er niet gek van opkijken als zij zelf, vrienden of familie, belangen heeft op dit gebied. Een pandje in Amsterdam met een lastige "sociale" (nu dus ineens asociale!) huurder erin, die gewoon niet weg te pesten valt? Nou, dit belooft veel goeds voor de toekomstige bevolkingsopbouw in Amsterdam... Alleen nog maar SUV mensen met 3 verdiepingen in ex-sociale huurwoningen? Auto's met een oude "normale" hoogte totaal geen verkeersoverzicht meer, ach, de toekomst kan je niet tegenhouden. Parkeerplekken maar meteen 30% groter maken dan! Parkeergeld dan maar meteen naar 15 euro per uur? Waar houdt dit op? 2017? precies een eeuw na 1917?!

  Scheefwonen is een term om daarmee de jaloezie te verbergen, jaloezie dat sommige mensen een normale prijs betalen voor hun woonlasten, maar eigenlijk gedwongen moeten worden om als laatste kippen zonder kop dit grootste "legale" piramidespel van Europa, de koopwoningmarkt, in te stappen.

  BeantwoordenVerwijderen