dinsdag 13 juli 2010

Een heldere, slimme energierekening gevraagd

Weet u wat u per maand aan energie betaalt? Als de jaarrekening bij u in de bus valt, bekijkt u die dan? En zo ja, kunt u dan de cijfers en bedragen herleiden?

Veel mensen hebben geen idee hoeveel ze maandelijks kwijt zijn aan energie. Ook uit de jaarrekening halen ze niet zo veel informatie. Vreemd zou je zeggen. Mensen betalen hun rekening, maar weten niet hoeveel en waarvoor.

Ik heb veel energierekeningen van diverse energieleveranciers van onze leden gezien. Allemaal anders qua lay-out, terminologie en mate waarin kosten worden gespecificeerd. Het komt voor dat niet eens de tarieven vermeld worden. Hier moet de klant dan speciaal om vragen. Erg ondoorzichtig en ingewikkeld allemaal.

Onder het mom van ‘dit is niet te begrijpen en het zal wel kloppen’ betalen de meesten klakkeloos de rekening.

Onlangs zat ik bij de Energiekamer van de NMa om dit fenomeen te bespreken. Tot mijn grote genoegen komt er een richtlijn waar energierekeningen per 2011 aan moeten voldoen. U kunt daarbij zelf kiezen voor een beknopte versie of een uitgebreide versie. Uiteraard ben ik erg benieuwd in hoeverre dit tot het gewenste resultaat leidt. In hoeverre transport- en leveranciersland eindelijk duidelijkheid verschaft.

Dat er inzicht wordt gegeven in de energiekosten is één ding. Als tweede ligt hier een mooie kans om huishoudens meer bewust te maken van hun energieverbruik. Hoeveel groene energie en fossiele energie is verbruikt? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere jaren en ten opzichte van bijvoorbeeld het verbruik van mensen in de buurt? Hoeveel is er teruggeleverd aan het net? Net als slimme meters, kan een slimme energierekening hier belangrijk werk doen.

Ik ben erg benieuwd in hoeverre leveranciers in gaan spelen op helderheid, duidelijkheid en energiebewustzijn door middel van hun energierekening. Net zoals ik nieuwsgierig ben in hoeverre zij displays en internettools gaan aanbieden gekoppeld aan de slimme meter.

Hoever zullen de leveranciers gaan? Willen ze wel alles prijsgeven?

Zoniet, dan helpen we ze gewoon een handje!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten