maandag 26 juli 2010

Een tegoedbon

Stel u krijgt een tegoedbon in de brievenbus ‘gratis spouwmuurisolatie’ en uw woning heeft inderdaad geen spouwmuurislolatie. Dan zou dit toch een ideale kans zijn om er nu eens werk van te maken!

Onlangs las ik een interessant artikel van een gemeenteambtenaar uit Hardenberg. Het ging over het huidige zogenaamde stimuleringsbeleid voor energiebesparing. Die vele gemeentelijke en landelijke potjes waar bijna niemand vanaf weet, die in no time leeg zijn danwel opgeheven worden en die ook nog eens erg veel administratieve rompslomp met zich meebrengen. De betreffende gemeenteambtenaar opperde het idee om tegoedbonnen uit te reiken voor energiebesparende maatregelen.

Subsidie halen werkt niet
Een heel goed plan. Je kunt natuurlijk allemaal ‘mooie’ subsidiepotjes bedenken en gaan zitten wachten totdat mensen er gebruik van maken. De mensen die qua energiebesparing vooroplopen, oftewel de freaks en early adopters, zullen dit waarschijnlijk wel doen. Maar een hele grote groep mensen met energie-onzuinige woningen zal niet in actie komen. De luttele berichtgevingen over de subsidiemogelijkheden gaan aan hun voorbij of ze hebben heel andere interesses en prioriteiten dan energie.

Subsidie brengen is de oplossing
Vereniging Eigen Huis heeft al gepleit voor het terugbrengen van de vele stimuleringspotjes naar nog maar een paar, landelijke regelingen, waaronder één subsidiepot. Uit deze pot zouden veel tegoedbonnen door gemeenten of andere instanties kunnen worden verstrekt.

Als gemeenten inzichtelijk zouden hebben welke woningen in hun gemeente, welke energiebesparende maatregelen behoeven, dan zouden ze doelgericht tegoedbonnen naar de betreffende eigenwoningbezitters kunnen sturen. Het ene jaar zouden er dan bijvoorbeeld tegoedbonnen (met een geldigheid van één jaar) gestuurd kunnen worden naar alle jaren ‘70 woningen voor spouwmuurisolatie. Weer een ander jaar zouden tegoedbonnen uitgereikt kunnen worden aan woningen die nog geen dubbel glas hebben. En ga zo maar door.

Op deze manier wordt de subsidie veel positiever onder te aandacht gebracht, wordt energiebesparing doelgericht aangepakt en kunnen gemeenten en andere organisaties veel beter inspelen op collectieve voordelen.

Subsidie laten ophalen werkt niet voldoende, je moet het ook op de juiste plek brengen!

3 opmerkingen:

 1. prima idee, maar .... veel gemeenten hebben die informatie helemaal niet in huis en zijn ook niet in staat om hier een beleid in te voeren. Gemeenten werken meestal nog meer ambtelijk dan het rijk. Als er meer aandacht aan besteed wordt, kan VROM dit gewoon realiseren, net zoals de belastingdienst dit uitstekend weet te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi idee, vrees alleen dat de overheid voor de uitvoering niet "commercieel"genoeg denkt. Daardoor ontstaan doorlooptijden van meer dan 8 weken om aanvraag af te handelen. En daarmee is de gemeente haar grip en sturing kwijt.
  Voorwaarde voor een succes is dat de administratieve afhandeling wordt uitbesteed. Jaarlijkse accountantscontrole en EDP audit in kader betrouwbaarheid

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Klinkt goed, maar wij hebben met de gemeente 's-Hertogenbosch een goede ervaring in het kader van de BES-regeling (Bossche Energie Subsidie). Wij hebben via Senter Novem in december 2009 de subsidiebon aangevraagd, waarvan uitbetaling sinds het verzoek in april 2010 nog steeds moet plaatsvinden. Een paar weken later lazen we over BES: indienen, goedkeuren, uitbetalen: ca. 6 weken! Dit was ook nog eens een 'stapel'subsidie, mag bovenop de landelijke regeling waarvan we alleen maar kunnen hopen dat we ervan profiteren.

  BeantwoordenVerwijderen