maandag 5 juli 2010

Pas op het achterdeurtje van de hypotheekrenteaftrek

Bob MaasOndanks het prachtige weer, hangen boven de woningmarkt toch donkere wolken. Daar komt op dit moment eentje bij door het mogelijke ontstaan van een links-liberale coalitie, het paars-plus kabinet. De VVD als hoeder van de hypotheekrenteaftrek die in zee zou kunnen gaan met PvdA, D66 en Groen Links. Of andersom zo u wilt. Niets op tegen vanuit onze organisatie bekeken, want wij doen niet aan politiek, maar vanuit de professie gezien begin je je toch wel zorgen te maken wat er zou kunnen gebeuren met het meest heikele punt van de formatie, de hypotheekrenteaftrek.

Ik zie niet gebeuren dat de VVD op dit punt bakzeil haalt. De partij zou zichzelf daarmee verloochenen. Maar wat dan met drie partijen die er toch een heel andere zienswijze op na houden? Het zal ook voor de PvdA niet goed te verkopen zijn dat op het punt van de renteaftrek nogmaals wordt toegegeven aan een coalitiepartner. Drie mogelijkheden.

Mogelijkheid 1
Een uitruil: er gebeurt niets met de renteaftrek, maar dan worden er ook geen ingrepen gedaan in de huursector. Dit komt neer op voortzetting van het moratorium-beleid van het vorige Kabinet. Voordeel is dat hiermee zekerheid ontstaat voor de woningmarkt. Waar op dit moment zo naar wordt gesmacht. Anderzijds ontstaat hiermee geen of onvoldoende uitzicht op een beter functioneren van de woningmarkt en het bereiken van noodzakelijke besparingen in de rijksbegroting.

Mogelijkheid 2
Er gebeurt niets met de renteaftrek zelf, maar er gaat via het achterdeurtje aan gesleuteld worden: via de bijtelling van het eigenwoningforfait. Verhoging van het forfait – al dan niet selectief – komt per saldo neer op een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dit trucje kennen we ook van het vorige kabinet. Ondanks het moratorium dat in het regeerakkoord was overeengekomen ten aanzien van de eigen woningfiscaliteit werd in 2008 eerst het maximum van de bijtelling afgeschaft en vervolgens werd in 2009 besloten de bijtelling voor huizen van meer dan 1 miljoen in 7 stappen fors te verhogen. Voor hoge inkomens/dure huizen is hiermee de renteaftrek al aanzienlijk beperkt.

Het eigenwoningforfait dreigt ook verhoogd te worden als besloten zou worden de overdrachtsbelasting te verlagen of te schrappen om daarmee de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen. De transactiebelasting zou dan omgezet moeten worden in een bezitsbelasting en dat is dus in feite het eigenwoningforfait.

De vraag is hoe de VVD hiermee omgaat nu zij in haar verkiezingsprogramma heeft aangegeven dat zij de eerdere verhogingen van het eigenwoningforfait wil terugdraaien.
Het achterdeurtje van de hypotheekrenteaftrek blijft in ieder geval iets wat we in de gaten moeten houden in het politieke ‘gekonkel’. Een verhoging van het forfait staat wat mij betreft gelijk aan een beperking van de renteaftrek.

Mogelijkheid 3
De meeste kans op een compromis lijkt te zijn gelegen in het voorstel om nu geen maatregelen te nemen die het vertrouwen van consumenten verder kunnen schaden en dat in een speciaal overlegorgaan (bijv. een Stichting van het Wonen) gestudeerd gaat worden op de vraag hoe de woningmarkt in de toekomst beter – en dus ook goedkoper – kan gaan functioneren. Omstreden onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek en de huurliberalisatie kunnen dan uit de politiek worden gehaald en door deskundige partijen naar een oplossing worden gebracht. Daarmee wordt continuïteit in de ontwikkeling gegarandeerd en wordt de woningmarkt niet steeds weer geteisterd door een dreigende koers naar links of naar rechts.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten