maandag 2 augustus 2010

Bezuinigingsmeter NRC

Vorige week woensdag opende NRC Handelsblad met een artikel over de Bezuinigingsmeter. Het betreft een onderzoek naar hoe mensen overheidsbezuinigingen zouden willen realiseren van minimaal 25 miljard. Aan het onderzoek deden 8.000 mensen mee. “Als er zoveel bezuinigd moet worden, is afschaffing van de hypotheekrenteaftrek geen taboe meer,” zo luidt één van de in het oog springende conclusies.

Vereniging Eigen Huis heeft eerder dit jaar zelf ook een internetpeiling heeft gehouden, waaruit dezelfde conclusie kan worden getrokken. Uit onze peiling, die door ruim 120.000 mensen werd ingevuld, kwam echter nog een aantal aanvullende zaken naar voren die evenzeer van groot belang zijn indien politieke consequenties worden verbonden aan de uitkomsten. Zo waren de deelnemers aan onze peiling van mening dat de woningmarkt er slecht voorstaat. Dit betreft zowel de huur- als de koopwoningmarkt. Twee zaken waarover met name eigenwoningbezitters zich zorgen maken, zijn de betaalbaarheid van het wonen en het waardebehoud van de eigen woning. Deze uitkomst is in lijn met de opvatting van Vereniging Eigen Huis dat de woningmarkt toe is aan een integrale hervorming (huur én koop), waarbij op voorhand geen taboes mogen bestaan (zoals ten aanzien van de huurregulering en de hypotheekrenteaftrek). Maar dit dan wel onder de voorwaarde dat blijvende betaalbaarheid en het waardebehoud van woningen bij zo’n hervorming hoog in het vaandel staan.

Kanttekeningen
Dit zijn nuanceringen waarvoor in het NRC-onderzoek helaas geen plaats was. Maar er zijn meer kanttekeningen. Ten eerste is het onderzoek niet representatief. Dat kan ook niet als de keuze om wel of niet meedoen aan het onderzoek alleen wordt voorgelegd aan de bezoekers van nrc.nl. Er is dan geen sprake van zelfselectie en een aselecte steekproef. Dat maakt het onderzoek niet per definitie minder waardevol, want het vertegenwoordigt nog steeds de mening van een grote groep (in dit geval 8.000) mensen. Wat de representativiteit pas écht doet dalen is dat je het NRC-onderzoek alleen kunt invullen als je bereid bent minstens 25 miljard te willen bezuinigen. Aan zulke grote bezuinigingen denkt in werkelijkheid niemand. Ook in de formatiebesprekingen gaan dergelijke bedragen niet over tafel. Hoe dan ook: het betreft hier dus niet de mening van 'de Nederlandse burgers', maar die van 'bezoekers van de nrc-site die minimaal 25 miljard zouden willen bezuinigen'.

In de tweede plaats zijn de vragen in het NRC-onderzoek erg gedetailleerd en gaan zij over zeer ingewikkelde onderwerpen. Het is niet te verwachten dat de gemiddelde burger - zelfs niet de gemiddelde lezer van NRC Handelsblad - over voldoende specialistische kennis beschikt om de voorgelegde keuzen volledig te begrijpen en op al hun consequenties te doorzien. Ook omschrijvingen als 'Nieuw systeem voor kopen' als synoniem voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek zullen niet altijd goed begrepen worden, ondanks de uitlegkadertjes. Waarin het woord ‘beperken’ overigens helemaal niet voorkomt. De stapel Heroverwegingsrapporten waarop de vragen gebaseerd waren, beslaat honderden pagina’s relevante achtergrondinformatie die bij het vormen van een gefundeerd oordeel bestudeerd zouden moeten worden. Wat in zeker niet alle gevallen zal lukken.

Hebt u toevallig aan beide of aan één van beide onderzoeken deelgenomen? laat ons dan vooral weten hoe u dit hebt ervaren!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten