donderdag 12 augustus 2010

Gedoogsteun

Op 10 juni 2010, de dag na de verkiezingen, dacht ik de mogelijkheden die er waren om te komen tot een nieuw kabinet wel redelijk voor ogen te hebben. En velen met mij. Ik heb toen in een blog de consequenties van de verschillende mogelijke coalities voor de woningmarkt aangegeven. Aan een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV heb ik toen nog niet gedacht. Of zo'n kabinet er nu toch komt, is natuurlijk nog niet met zekerheid te zeggen. Maar de kans daarop is wel degelijk reëel geworden.

Brief aan de informateur
Als Vereniging Eigen Huis hebben we aan de allereerste informateur, de heer Rosenthal, een brief geschreven. Deze hebben wij ook als één van de eerste maatschappelijke organisaties geplaatst op www.geachteformateur.nl, bij de officiële lancering van deze website. We gaan er vanuit dat de heer Rosenthal zijn stapel binnengekomen brieven netjes heeft achtergelaten voor zijn opvolgers. En dat zij dat ook weer hebben gedaan voor hún opvolgers. Zo heeft een brief aan de informateur een onverwacht groot bereik. Je schrijft 'm aan de heer Rosenthal en hij wordt tevens gelezen door de heer Wallage, de heer Tjeenk Willink, de heer Lubbers en de heer Opstelten.

Pleiten voor integrale aanpak
Vereniging Eigen Huis heeft in haar brief - onder verwijzing naar ons visiedocument 'Woningmarkt in beweging' en naar de uitkomsten van onze internetpeiling waaraan ruim 120.000 mensen deelnamen - gepleit voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Koop én huur. En we hebben aangegeven dat wij in het kader van zo'n integrale aanpak - mits betaalbaarheid en waardebehoud van de eigen woning hoog in het vaandel blijven staan - géén taboes willen leggen op moeilijke onderwerpen als de huurregulering en de hypotheekrenteaftrek. Deskundigen zijn het er over eens dat beperking van de hypotheekrenteaftrek als eenzijdige bezuinigingsmaatregel - zeker midden in een vertrouwenscrisis - uiterst schadelijk zou uitpakken. Zowel voor de woningmarkt en de economie als voor heel veel Nederlandse gezinnen die bij de aankoop van hun eigen woning langlopende hypotheekverplichtingen zijn aangegaan. Maar een plan dat de problemen op de woningmarkt daadwerkelijk in samenhang aanpakt, en de betaalbaarheid en het waardbehoud garandeert, is hard nodig.

Succesvolle hervorming woningmarkt nodig
Tot slot hebben wij ervoor gepleit een Stichting van het wonen op te richten. In die stichting zouden maatschappelijke partijen op de woningmarkt - zoals Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de branchvereniging van woningcorporaties Aedes - in overleg met elkaar én met de overheid de integrale aanpak van de woningmarkt nader uitwerken. En uitvoeren. Waarbij eenieder zijn steentje kan bijdragen om van de hervorming van de woningmarkt - zeer noodzakelijk, maar tevens een enorme uitdaging - een groot succes te maken.

Slotalinea
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de brief - als we 'm nóg een keer zouden schrijven - waarschijnlijk zouden aanvullen met één korte alinea. Noem het voortschrijdend inzicht. In die slotalinea zou dan kunnen staan dat, hoewel Vereniging Eigen Huis natuurlijk geen politieke partij is, wij zeker bereid zijn gedoogsteun te overwegen aan elk kabinet dat onze plannen voor een beter functionerende woningmarkt onverkort uitvoert.

Een mooi aanbod toch?

1 opmerking: