woensdag 4 augustus 2010

Twaalf over vier bij Siebel


Kleine tip voor wie altijd te laat komt op afspraken. Spreek af om twaalf over vier bij juwelier Siebel op de Lange Poten in Den Haag (tegenover de zij-ingang van de Tweede Kamer). Je zult er zeker op het afgesproken tijdstip arriveren. Dat is het voordeel van een stilstaande klok. In zijn algemeenheid heeft een stilstaande klok meer nadelen dan voordelen. Voor maatschappelijke organisaties zoals Vereniging Eigen Huis is dit een belangrijk gegeven. In een eerdere blog had ik het over de situatie in de jaren zeventig. Die is in tal van opzichten niet te vergelijken met de situatie anno 2010. Als maatschappelijke organisatie moet je je natuurlijk aan die veranderde omstandigheden aanpassen. Met je tijd meegaan. En dat leidt ertoe dat je je standpunten en je wijze van handelen continu moet herijken aan nieuwe ontwikkelingen.

Vaste waarde 1: Maatschappelijke én individuele betekenis van het eigenwoningbezit
Onveranderde bakens zijn daarentegen de waarden vanuit welke je acteert. Voor Vereniging Eigen Huis zijn er een paar vaste waarden waaraan we ons sinds de jaren zeventig vasthouden. En waaraan we ons zullen blijven vasthouden. Ten eerste is dat de maatschappelijke én individuele betekenis van het eigenwoningbezit. In het algemeen kun je zeggen dat de eigenwoningbezitter meer betrokken is bij zijn woning en daardoor bij zijn buurt en de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat heel veel huurders eigenlijk ook graag een eigen woning zouden hebben. Maar als iemand veel geld investeert in een eigen woning (bij de aankoop, bij het onderhouden ervan, bij verbouwingen en bij het energiezuiniger maken ervan), is het wel belangrijk dat deze investering zijn waarde behoudt en dat uw woonlasten daarnaast ook betaalbaar blijven.

Vaste waarde 2: Belangenbehartiging voor (potentiële)eigenwoningbezitter
De tweede vaste waarde is dat alle eigenwoningbezitters vroeg of laat te maken krijgen met marktpartijen die aan hen willen verdienen. Of het nu banken, makelaars, aannemers of notarissen zijn. Op zichzelf is dat overigens hun goed recht. Maar het is wel belangrijk dat eigenwoningbezitters op dat moment weten dat er ook iemand aan hún kant staat. Namelijk Vereniging Eigen Huis. Al 36 jaar voorzien wij onze leden van informatie en advies en steunen wij hen individueel met bijvoorbeeld bouwkundige keuringen en juridische bijstand. En natuurlijk staan we ook aan úw kant als eigenwoningbezitter, daar waar het gaat om een overheid die elke paar jaar haar beleid inzake het eigenwoningbezit zomaar kan veranderen en die daarbij wellicht in de verleiding komt de eigenwoningbezitter te zien als een dankbare melkkoe.

Waarden onveranderd, wijze van handelen geëvolueerd
De waarden die Vereniging Eigen Huis najaagt, zijn sinds onze oprichting in 1974 onveranderd. De wijze waaróp we de collectieve en individuele belangen van de eigenwoningbezitters - onze leden in het bijzonder - behartigen, past zich echter aan aan de tijd. Zo had de vereniging als één van de eersten door dat de situatie op de woningmarkt - koop en huur - zich heeft ontwikkeld in een richting die werkelijk in niemands belang is. Met een aanbod dat zich nauwelijks aanpast aan de vraag, met lange wachttijden in de huursector, met geringe mogelijkheden voor koopstarters en met een veel te beperkte doorstroming. En dus zag Vereniging Eigen Huis al heel snel in dat slechts een fundamentele hervorming van de woningmarkt de situatie ten goede kan keren. Dat uiteenlopende maatschappelijke en politieke partijen zaken als de huurregulering en de hypotheekrenteaftrek behandelen als geloofsartikelen is dan niet langer gepast. Dus heeft Vereniging Eigen Huis openlijk verklaard de hypotheekrenteaftrek niet langer als taboeonderwerp te beschouwen. Mits in het kader van een integraal plan dat de problemen op de woningmarkt daadwerkelijk adresseert. En mits betaalbaarheid en waardebehoud van de eigen woning hoog in het vaandel blijven staan.

De waarden waarvoor wij strijden staan recht overeind. Maar de manier waarop past zich aan aan de tijd. Bij een stilstaande klok is niemand gebaat. Tenzij je om twaalf over vier hebt afgesproken bij Siebel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten