woensdag 29 september 2010

Pauzemuziek

Dinsdagavond organiseerde het Nirov (Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) zijn jaarlijkse begrotingsdebat naar aanleiding van Prinsjesdag. Woningmarktgoeroe Hugo Priemus typeerde de begroting van WWI (Wonen, Wijken en Integratie) voor volgend jaar treffend als pauzemuziek, in afwachting van het coalitie- en gedoogakkoord. Ik mocht namens Vereniging Eigen Huis deel uitmaken van het panel.

Zowel bezwaren als steun
Ons voorstel voor een Stichting van het Wonen werd uitgebreid besproken. Er werden zowel bezwaren tegen dit voorstel geuit, als steun aan gegeven. Opvallend was dat de bezwaren eigenlijk uitsluitend betrekking hadden op de 'institutionele vormgeving' van het voorstel. De vrees bestaat kennelijk dat hiermee een extra kamer wordt aangebouwd aan het huis van de overlegeconomie. Prima voor de werkgelegenheid van polderaars in vaste dienst van belangenorganisaties, maar wat schiet Nederland er verder mee op? Dat was de teneur van een aantal kritische opmerkingen. En dat commentaar trek ik me zeker aan. Temeer omdat er wel veel steun was voor de inhoudelijke kant van ons voorstel, namelijk:

• de problemen op de woningmarkt kunnen alleen worden opgelost via een integrale hervorming van de woningmarkt;
• zo'n hervorming zal meerdere kabinetsperioden moeten worden volgehouden;
• en dus is een breed politiek en maatschappelijk draagvlak ontzettend belangrijk;
• dit betekent dat maatschappelijke partijen op de woningmarkt (zoals Aedes, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis) niet alleen nauw bij de hervorming van de woningmarkt betrokken moeten worden, maar daaraan ook een actieve bijdrage zullen moeten leveren.

Samenwerken over de eigen grenzen heen
Directeur-generaal Mark Frequin van WWI riep in dit verband op tot "samenwerken over de eigen grenzen heen." Dat is de kern van wat Vereniging Eigen Huis voorstaat en zij is daartoe, samen met andere maatschappelijke partijen en de overheid, graag bereid.

Behoedzaamheid vereist
Professor Hugo Priemus gaf oveigens wel terecht aan dat we nog steeds midden in een economische crisis zitten. En wel van de meest serieuze soort, waarbij het vertrouwen in zowel de economie als de financiële sector, als de euro als de woningmarkt gelijktijdig onder druk staat. We zitten in wat economen noemen 'a highly synchronised recession'. In die omstandigheden moet je ontzettend behoedzaam met de woningmarkt omgaan, was zijn stelling. Van een verstandige en betrouwbare overheid mag je volgens Priemus dan een "integrale, consistente en geleidelijke hervorming" verwachten.

U begrijpt dat er tijdens dit 'begrotingsdebat' weinig is gesproken over de door het demissionaire kabinet ingediende begroting. In de wetenschap dat de pauze nu echt op zijn eind loopt.

1 opmerking:

 1. Ik lees hier een pleidooi voor de "Stichting van het Wonen" en ik lees HERVORMING.
  Wat mis ik?
  Waarom passen deze termen niet bij elkaar? En lees ik alleen "oude wijn in nieuwe zakken"?

  3-punten plan:
  - Sturing door de overheid. De communistische heilstaat gaat het wel even voor de domme burger regelen. Niks vrije markt.
  - HRA behouden. Maar dat is toch de oorzaak van het probleem?
  - Huizentreintjes. Hou toch op, ga bouwen waar de mensen behoefte aan hebben.

  BeantwoordenVerwijderen