vrijdag 1 oktober 2010

17 bewindspersonen verder

Donderdag vierde het - wat zeg ik HET - onderzoeksinstituut op het gebied van de woningmarkt OTB zijn 25-jarig bestaan. Gezien de goede relatie met deze kennisinstelling van de TU-Delft waren algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis Marlies Pernot en ik daarbij samen aanwezig, in de veilige wetenschap dat Vereniging Eigen Huis best een dagje zonder haar directie kan.

Structurele hervorming woningmarkt
Terwijl iedereen op het congres merkbaar in spannende afwachting verkeerde van de 'wonenparagraaf' van het regeerakkoord werd gesproken over tal van onderwerpen met betrekking tot diezelfde woningmarkt. Van de woning als pensioenvoorziening via duurzaamheid van de gebouwde omgeving tot de ontwikkeling van de Zuidas. Erg interessant. Er werd ook al gespeculeerd op het 50- of zelfs 55-jarig bestaan van OTB. Het moment waarop we - zo werd dagdromend gesteld - zouden kunnen terugkijken op een geslaagde structurele hervorming van de woningmarkt. Want met zo'n grondige hervorming is nu eenmaal een jaar of dertig gemoeid. Jim Schuyt, voorzitter van woningcorporatie De Alliantie had uitgerekend dat we dan - afgaande op de gemiddelde zittingstermijn in de afgelopen jaren - een stuk of 17 ministers voor Wonen verder zijn. Hij sprak dan ook over het hervormen van de woningmarkt in termen van het lopen van een marathon in plaats van het trekken van een sprintje.

Breed draagvlak nodig binnen en buiten de politiek
Mark Frequin, directeur-generaal voor WWI, sprak terecht over de noodzaak van 'nieuwe coalities' om werkelijk iets te bereiken op de woningmarkt. Een hervorming die meerdere decennia in beslag neemt, kan niet zonder een breed draagvlak binnen en buiten de politiek. Vereniging Eigen Huis pleit daar al veel langer voor. Wij zijn graag bereid om samen met maatschappelijke partijen als Aedes en de Woningbond, alsook samen met de overheid, een structurele hervorming van de woningmarkt voor te bereiden. En samen in gang te zetten.

Regeerakkoord
Toen het OTB-congres al op zijn einde liep, werd het (concept-) regeerakkoord openbaar gemaakt. Jammer genoeg staat daarin geen verwijzing naar een werkelijke structurele hervorming van de woningmarkt. Maar - in tegenstelling tot het vorige regeerakkoord - is het denken hierover niet op slot gezet. We blijven ons als Vereniging Eigen Huis dus inzetten voor een oplossing van de echte problemen op de woningmarkt!

Duwtje in de rug
Gezien de vertrouwenscrisis op de woningmarkt en in de economie hebben wij de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek de afgelopen maanden zeer betreurd. We zijn daarom verheugd dat het beoogde kabinet deze onzekerheid thans heeft weggenomen. Uit een representatieve flitspeiling die we hebben laten uitvoeren door bureau Intomart blijkt dit gevoelen door Nederlandse huishoudens te worden gedeeld. Dat de hypotheekrenteaftrek in stand blijft, betekent voor maar liefst 150.000 mensen die nu nog alleen naar huizen kijken dat zij aangeven het komende jaar een huis te gaan kopen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de situatie waarin nog onzekerheid over de renteaftrek bestond.

Omdat we, samen met onze collega's in Amersfoort, moesten werken aan een eerste reactie op het regeerakkoord, is de borrel ter afsluiting van het OTB-congres grotensdeels langs ons heen gegaan. Maar dat maken we over 25 of 30 jaar vast goed.

7 opmerkingen:

 1. Ja, we kunnen nog even een paar jaar blijven door dansen op de vulkaan...knap werk hoor van kabinet Wilders. Kan je echt trots op zijn.

  De problemen blijven aanwezig en worden rustig door geschoven naar het volgende kabinet. Zal een volgend kabinet er over 1 jaar, 2 jaar of 4 jaar zijn? Ik denk dat in de praktijk er niet zo veel aspirant kopers zijn die zo naief zijn zoals Intomart voorspeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, straks dus lange rijen starters voor de huizen op de NVM open huizen dag. Als dat maar goed gaat...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "aangeven het komende jaar een huis te gaan kopen"

  Ja, klopt in Oost Friesland.(DE)

  Jullie zoeken het zelf maar uit..

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Net al mijn reatie op het stuk pauzemuziek.
  De VEH staat dus geen echte hervormingen voor.

  Aan de structurele problemen moet iets gedaan worden. De overheid moet zich terugtrekken, dat is de eerste voorwaarde.
  We hebben een krediet-crisis en dus sponsoren we nog meer schuld. Dus kappen met de HRA en geef daar een aflossings-aftrek voor terug. Stimuleer hetopbouwen van vermogen in plaats van schuld.
  En ipv een box-3 heffing zou ik willen pleiten voor een schuld heffing. Dus het deel van de hypotheek wat niet is afgelost, daarover betalen we speculatie-rendement-heffing. Ik zou zeggen 30% van een fictief speculatie-rendement van 10% per jaar. Dat geeft 3% boete op schuld. Ook op consumptiefcrediet aub want u brengt ook de belastingbetaler in gevaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tsja...

  Het regeerakkoord wat er nu ligt laat de onzekerheid over de HRA voortduren. Voorzitter Trichet van de ECB, en vele vooraanstaande Nederlandse economen, hebben al aangegeven dat HRA een dood paard is dat tegenwoordig geen deel meer uit hoort te maken van overheidfinacieën. HRA gaat er aan, tot het zover is blijft de onzekerheid bestaan. Ze hadden beter een geleidelijke afschaffing kunnen inzetten zodat eindelijk definitief duidelijk is welke kant we opgaan de komende decennia. De klap zal straks alleen maar groter zijn. Bukken!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Wie echt denkt dat de hypotheekrente aftrek blijft bestaan is behoorlijk naief. Dit systeem gaat op termijn op de helling. Volgens mij is dat ook zuiver want waarom zou iemand gesub. moeten worden voor eigen economisch belang. Nee, het systeem is nu nog gebruikt om stemmen te winnen maar op termijn zal dat niet meer gaan wat dit is een behoorlijke kostenpost voor de overheid. Als dit systeem er af gaat komt er een behoorlijk correctie in de markt en zijn de woningen weer betaalbaar en is de lucht er uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En nog zo'n volslagen imbeciele nieuwe regeling volgens het regeerakkoord: "we gaan de scheefhuurders aanpakken...". Het gekke is, dat 'probleem' lost zichzelf wel op als er eenmaal een hervormde en gezonde woningmarkt is. Scheefhuurders worden nu net zolang financieel gepest totdat ze murw gebeukt dan toch maar de woningmarkt opgaan, iets dat ze zelf niet uit vrije keuze gedaan zouden hebben. Zorg eerst dat de woningmarkt een goed keuzealternatief is, dan komen die scheefhuurders vanzelf wel. Lijkt een beetje op het auto/OV-verhaal: automobilisten worden ook al jaren financieel gepest om ze in het OV te krijgen, en guess what: het maakt helemaal niks uit.

  Die scheefhuurders, waren dat niet de mensen die:

  1) geen huursubsidie krijgen
  2) niet uit HRA-pot snoepen

  Dus de mensen die alleen maar bijdragen aan de woningmarkt en geen subsidies trekken, die gaan we aanpakken. Heel logisch ja... En als ze dan eenmaal op de woningmarkt zijn geschopt en dan dus ook meedoen aan het HRA-circus, dan gaan politici klagen dat die HRA toch wel erg duur is geworden. Sterker nog: "dat had niemand aan zien komen / wir haben es nicht gewusst". Gek he? Dat niemand meer vertrouwen heeft in de 'intellectuele vermogens' van onze Grote Leiders in Den Haag.

  BeantwoordenVerwijderen