dinsdag 5 oktober 2010

Als het dan toch vaag is...

Het regeerakkoord is gepresenteerd. Natuurlijk was ik zeer benieuwd naar de energieparagraaf. Tot mijn verbazing is er slechts 1 A4tje aan energie gewijd. En wat er stond was vaag.

Zo wordt genoemd dat het kabinet een ‘Green Deal’ met de samenleving beoogt, mede door de voortzetting en versterking van de nationale aanpak. Wat is deze ‘Green Deal’. Betekent dit dat we ons allemaal moeten blijven inzetten voor energiebesparing om de doelstellingen van het programma Schoon en Zuinig te behalen?

Verder wordt aangegeven dat de huidige SDE-regeling, oftewel de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, geleidelijk wordt omgevormd in een SDE+ regeling voor duurzame projecten. Deze wordt gefinancierd door een opslag op de energierekening van huishoudens. Betekent dit dat alle andere energiesubsidies verdwijnen? En kom ik nog in aanmerking voor een terugleververgoeding voor de energieopbrengst van mijn zonnepanelen, zoals tot op heden via de SDE-regeling?

Handig als je het vaag houdt, dan kun je nog vele kanten op. Als er dan toch nog speelruimte is dan zou ik het nieuwe kabinet willen voorstellen om de volgende weg in te slaan:

Blijf de energiedoelen nastreven zoals die er al liggen conform het programma Schoon en Zuinig, dit is voor iedereen duidelijk. Te vaak van koers wijzigen werkt niet. Stimuleer eigenwoningbezitters en de markt nu eens echt om deze doelen te behalen. Alle versnipperde energiesubsidies hebben tot op heden voor eigenwoningbezitters geen zoden aan de dijk gezet. Waarom niet? Te onduidelijk, te diffuus, te complex, te bureaucratisch en ik kan nog wel even zo doorgaan. Vereniging Eigen Huis heeft gepleit voor één landelijke energiestimuleringsregeling die voor iedereen kenbaar en simpel is. Wellicht kan dit de SDE+-regeling zijn. Zorg daarbij dat zoveel mogelijk energie-initiatieven hiervan gebruik kunnen maken, zowel klein als grootschalig. En laat dit dan ook nog eens op een simpele, toegankelijke manier mogelijk zijn.

Vereniging Eigen Huis stuurt de komende tijd aan op zoveel mogelijk overleg met tweedekamerleden. Er moet nog veel opgehelderd en toegelicht worden. Dit en veel andere punten die eigenwoningbezitters en de woningmarkt raken, zullen onderwerp van gesprek zijn. We hebben in ieder geval goede argumenten.

2 opmerkingen:

  1. Heel veel succes met dit overleg. Nederland moet juist op dit onderdeel een inhaalslag maken. We kunnen het niet permiteren om verder achterop te raken.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Energie besparing is een must. Alleen vind ik dat je dit niet met subsidies moet blijven sturen. Door de onoverzichtelijkheid van diverse potjes blijft er heel veel aan de srijkstok hangen. Het is toch te gek dat er adviesburo's zijn die op basis van no cure no pay potjes bijelkaar zoeken waardoor (deel) van het geld bestemd voor energiemaatregelen niet worden gebruikt waarvoor bedoelt. Nee, weg met de administratieve rompslomp en onoverzichtelijkheid. In de huursector is het al geregeld door huren aan energielabels te koppelen daar is men op de goede weg. Dit soort ideeen moet ook in de koopsectoer door bv de prikkel leggen bij moment van verkoop. Bv door overdrachtsbelasting te koppelen aan energielabel. Denk aan energielabel A geen of geringe overdrachtsbelasting heffen maar bij G bv 20/25 % overdrachtsbelasting heffen. Dit dwingt eigenaren om te investeren en zoniet dan zal de koper middels onderhandeling de ruimte opzoeken. Op die manier laat je wel of geen investering in energie besparende maatregelen over aan marktwerking.

    BeantwoordenVerwijderen