donderdag 7 oktober 2010

Regeldruk en de extra kosten voor nieuwbouwkopers

Vandaag las ik in het Financieele Dagblad de uitslag van een peiling. De stelling luidde: stel fietshelm voor kinderen verplicht. Op fd.nl brachten 1121 mensen hun stem uit, waarvan 52 procent tegen deze stelling. Twee procent omdat men een helm ziet als 'symbool voor militarisme'. Je moet er maar opkomen. Vijftig procent van de deelnemers is tegen de stelling omdat er al 'veel te veel verplicht is' in Nederland. Herkenbaar.

Natuurlijk is er veel kritiek mogelijk op zo'n peiling. Bijvoorbeeld dat de uitkomst niet representatief is vanwege zogeheten zelfselectie. Mensen kiezen immers zelf of ze meedoen aan de peiling en die mensen vertolken niet per definitie de mening van 'de' Nederlandse bevolking. Maar dat neemt niet weg dat het een interessant gegeven is dat de helft van de deelnemers van mening is dat de overheid de burgers wel heel veel verplichtingen oplegt.

Als het gaat om het eigenwoningbezit in Nederland, dan kunnen we eveneens rustig stellen dat dit domein vergeven is van de regeltjes die de overheid ons oplegt. Bijvoorbeeld in het Bouwbesluit. Als je een huis wilt bouwen of verbouwen, dan moet je met van alles en nog wat rekening houden wat betreft de voorschriften. Deels is dat heel goed, want het bevordert in veel gevallen de veiligheid, de gezondheid, het welbevinden van de bewoners. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor een deel van de verplichtingen die de overheid stelt uit het oogpunt van milieu en energie.

Er zijn echter twee problemen. Ten eerste is het totaal aan regeltjes zo omvangrijk geworden dat bijna niemand er meer wijs uit kan worden. Niemand heeft nog het totaaloverzicht. Het tweede probleem is dat er geen enkel zicht meer bestaat op de kosten die al die regels met zich brengen. Dat die kosten hoog zijn, kan iedereen wel aanvoelen. En die kosten worden betaald door u als koper of bewoner van een huis.

Gisteren brachten mijn collega Bob Maas en ik een bezoekje aan het Economisch Instituut voor de Bouw. We waren verheugd te horen dat het EIB onderzoek doet om de kosten van de totale regeldruk in de bouwsector eens in kaart te brengen. Dan weten we tenminste over welke bedragen we praten als we het hebben over een wel erg hoge regeldruk ten aanzien van het eigenwoningbezit in Nederland. Dan kan er ook een keer een goede afweging worden gemaakt tussen de kosten en de baten van al die regels. De overheid beprijst regeldruk wel waar het gaat om administratieve handelingen, maar in hoeverre dit in de afgelopen jaren heeft geleid tot een hogere woningprijs die nieuwbouwkopers voor hun kiezen krijgen, blijft onduidelijk.

Gisteren kreeg ik, vermoedelijk in mijn hoedanigheid als oud-ambtenaar, ook een uitnodiging voor een werkconferentie over verbetering van de publieke sector. Georganiseerd door de programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid, cluster Regeldruk en Administratievelastenvermindering. Ik weet niet precies wat deze directie zoal doet, maar zij zouden Vereniging Eigen Huis, de eigenwoningbezitters én vijftig procent van de deelnemers aan de FD-peiling in elk geval een dienst verlenen als zij de informatie die het EIB straks gaat opleveren zouden omzetten in beleid ter vermindering van de regeldruk en de administratieve lasten rondom de eigen woning. Als ze volgende week, na het aantreden van het nieuwe kabinet, tenminste nog bestaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten