vrijdag 5 november 2010

Scheefwoners in de sociale huursector

In Nederland hebben we 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Dat riep bij een OESO-delegatie een tijdje geleden de vraag op: "Why are people in Holland so poor, that everybody lives in social housing?" U begrijpt de knipoog. Er zijn in Nederland veel meer sociale huurwoningen dan huishoudens met een zeer kleine beurs, waarvoor de sociale huurwoningen oorspronkelijk bedoeld zijn. Veel van die woningen zijn bovendien van goede kwaliteit. Combineer dit met kunstmatig lage huren en het is duidelijk dat veel huurders, ook al hebben zij een redelijk tot goed inkomen, blijven zitten waar ze zitten.

De Europese Commissie gaat er nu echter een bescheiden stokje voor steken dat er almaar scheefwoners bij komen in de sociale huursector. Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties 90% van hun woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 33.000 euro. Dit geldt alleen voor nieuwe gevallen. Bestaande gevallen worden dus niet geraakt. Vandaar dat het slechts een 'bescheiden' stokje is.

Vrees
Sommige corporatiedirecteuren vrezen dat zij hierdoor steeds minder kunnen betekenen voor huishoudens met een 'laag middeninkomen'. Die vrees is ongegrond. Corporaties kunnen immers een deel van hun huurwoningen te koop aanbieden, ook aan de groep lage middeninkomens. Zo kunnen corporaties deze huishoudens, die zij zo'n warm hart toedragen, toch nog helpen. Om een koopwoning voor mensen met een laag middeninkomen betaalbaar te maken zijn er bovendien constructies voorhanden zoals KoopGarant en de StartersRenteRegeling.

Kooprecht
Het kabinet geeft de corporaties een duwtje in de goede richting doordat het een 'kooprecht' heeft aangekondigd in het regeerakkoord. Dit moet nog handen en voeten krijgen, maar de bedoeling is dat huishoudens het recht krijgen hun huurwoning van de verhuurder te kopen.

Huurwoning in goede staat verkopen
Overigens verkopen veel woningcorporaties ook nu al woningen aan voormalige huurders. Dat dient om te beginnen een maatschappelijk belang. Veel huurders ambiëren immers een eigen woning. En daarnaast dient het voor de corporaties een welbegrepen eigenbelang. Willen corporaties blijven investeren in hun woningvoorraad, dan hebben zij immers veel liquide middelen nodig. En dat lukt in de praktijk alleen als zij bestaande woningen verkopen. Voorwaarde is dan wel dat corporaties hun woningen in goede staat van de hand doen. De woningcorporaties die wij tot nu toe gesproken hebben, geven aan dat dat hun nadrukkelijke intentie is.

Vereniging Eigen Huis juicht dit toe. Sterker nog, wij hebben corporaties hiertoe in april van dit jaar opgeroepen. In een gezamenlijke brief met Aedes en de Woonbond . Wat dat betreft, werken de ambitie van veel huurders om een eigen woning te bezitten, het aangekondigde kooprecht, de 33.000-euro-grens en de behoefte van corporaties aan liquide middelen, allemaal dezelfde kant op.

4 opmerkingen:

 1. De huren zijn niet kunstmatig laag ten opzichte van het inkomen van de meeste bewoners. Als u als leerkracht, agent of verpleegkundige in de Randstad een huis zou moeten kopen, met een inkomen van 33.000 bruto, per jaar dan wens ik u veel succes. Er zijn nog wel enkele kippenhokjes in Amsterdam.

  Nee, het grootste deel van deze mensen zijn al forens, weet u wel, van de files. Als de rest dan ook kiest voor verder weg wonen en werken, dan mag de hoogverdienende creatieve klasse zelf zijn stad draaiende gaan houden.

  En degene die zijn huurappartementje koopt wil ik er op wijzen dat zijn werkloze buurman netto evenveel per maand over houdt om van te leven dan hijzelf, zonder tot de nek in de hypotheekschuld te zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het laten kopen van een goedkope huurwoning is gewoon een papieren truc. Links voert men de woning van de lijst af, rechts wordt er weer bijgebouwd. Gezien het beleid van de corporaties gaat men dan relatief duurdere huurwoningen neerzetten.
  ALs je naar de huurprijzen in het westen kijkt kun je daar inderdaad een mooie woning voor kopen net voorbij de grens van het "westen"
  Mooier nog gewoon blijven huren in een goedkopere gemeente met middenklasse woningen is een veel betere oplossing. Als dan het openbaar vervoer ook nog eens goedkoper en beter wordt hebben we alleen maar een WIN WIN situatie. Het platteland ontvolkt niet meer en minder verkeersdruk naar het westen. Meteen het fileprobleem ook uit de wereld. Maarja natuurlijk veel te simpel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zelf 22,5 jaar in een sociale huurwoning wijk gewoond. Start huur was iets rond 320 gulden meen ik me te herinner bij een bruto salaris van 1600 gulden. Wilde toen wel een premi A koopwoning kopen, maar daar dachten de banken anders over. Gelukkig ging het salaris de jaren daarna lekker omhoog, en zo ook de huur. Maar de max. 5% huurverhogen van een laag huurtje, blijft een laag huurtje.
  Overigeens ging de huur van 470 euro naar 649 euro toen ik naar een koopwoning ging.

  Mijn situatie was/is er 1 van velen die inmiddels een goed inkomen hebben, maar in een huurwoning (blijven) zitten met een lage huur.

  De geschetste situatie klopt dus als een bus….

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Die OESO delegatie had met evenveel, zoniet meer recht de volgende vraag kunnen stellen:
  "Zijn de mensen in Nederland zo arm dat ze allemaal een subsidie (hypotheekrenteaftrek) nodig hebben om in een eigen koophuis te kunnen wonen? Hoe hoger het inkomen, des te armer blijkbaar, want des te hoger de subsidie.
  Kosten voor de schatkist: 12 miljard per jaar!
  Rara, hoe kan dit?

  BeantwoordenVerwijderen