woensdag 15 december 2010

Betrouwbaar energiebesparingsbeleid

Een betrouwbare overheid. Is dat teveel gevraagd? Als je kijkt naar het beleid inzake energiebesparing, dan dringt een bevestigend antwoord op die vraag zich op.

Subsidie potjes leeg
Wat is er aan de hand? De overheid subsidieert sinds vorig jaar dat mensen hun huis op energiezuinigheid laten checken. Dit is de zogeheten Maatwerkadviessubsidie. Of liever gezegd: het wás de Maatwerkadviessubsidie. Want de pot is leeg. Maar misschien zit er in 2011 ineens wel weer geld in de pot. Wie zal het zeggen? De verantwoordelijke minister Donner denkt er nog over na. Het ministerie van BZK kan nog niet aangeven wanneer het verlossende woord zal worden gesproken. De burger vraagt zich af waar hij aan toe is.

Hetzelfde verhaal geldt voor de zogeheten Meer-met-Minder-subsidie. Dat is een subsidie die je kunt krijgen als je op grond van een Maatwerkadvies besluit je huis energiezuiniger te maken. Of liever gezegd: je kón die subsidie krijgen. Want ook deze pot is leeg. Wordt de pot in 2011 weer gevuld? Ook daarover heeft minister Donner nog niet beslist.

Duidelijkheid
Vereniging Eigen Huis vindt dat eigenwoningbezitters in Nederland snel duidelijkheid moeten krijgen of de twee subsidies in 2011 worden gecontinueerd. Want juist deze subsidies kunnen ertoe leiden dat burgers
1) zich bewust worden van mogelijkheden om energie te besparen in hun woning;
2) daadwerkelijk overgaan tot besparende maatregelen.

De overheid heeft zoals bekend ambitieuze doelstellingen voor ons land op het gebied van energiebesparing. Het is dan toch buitengewoon vreemd als zij juist over de subsidies die beogen dat te bevorderen, zoveel onduidelijkheid laat bestaan. Het is niet alleen vreemd, het is ook schadelijk. Schadelijk voor het bereiken van de energiebesparingsdoelstellingen. En het is tot slot onbetrouwbaar. Burgers weten niet waar ze aan toe zijn en waar de overheid nu eigenlijk mee bezig is. Wordt energiebesparing nu gestimuleerd of niet?

Bewust maken besparingsmogelijkheden
Vereniging Eigen Huis ondersteunt de wens van het ministerie van BZK om eigenwoningbezitters bewust te maken van besparingsmogelijkheden. En om hen daadwerkelijk aan te zetten tot het treffen van maatregelen. Sterker nog, we werken met het ministerie concreet samen om hieraan een betekenende impuls te geven. Dit in de vorm van een Local Warming Check en de mogelijkheid om via Vereniging Eigen Huis een energiebesparingsadvies te krijgen. Het wordt echter wel lastig als de ene hand van de overheid niet weet wat de andere doet. Oftewel als de energiesubsidies ineens - tijdelijk? - worden beëindigd. Vandaag sturen we daarom een brief aan de minister, waarin we hem vragen snel duidelijkheid te geven. We pleiten voor een betrouwbaar energiebesparingsbeleid. Hopelijk is dat niet teveel gevraagd?

3 opmerkingen:

 1. Rob,
  We zijn een gasland en de baten die dat opleveren zal de overheid niet gauw uit handen geven. Er is dan ook bij de overheid niet de prikkel om aan besparing te gaan doen wat dat betreft heeft de overheid behoorlijk boter op hun hoofd. Dit heeft er wel toe geleid dat wij als EU lid al behoorlijk op achterstand staan tov de omringende landen waar op dit gebied wel goed beleid wordt gevoerd en ook niet te vergeten kennis ontwikkelen. Nederland wordt wat dat betreft zo langzamerhand het domste jongetje van de klas.

  Maar goed subsidie vind ik zelf ook niet de manier om energiebesparing te gaan stimuleren. Wat mijn inziens een goede maatregel om bv een slecht geisoleerde woning bij bv verkoop een hogere overdrachtsbelasting te laten betalen eea gekoppeld aan label. bv bij label G ipv 6% 25 % overdrachtsbelasting te heffen. Dit heeft dan automatich invloed op de verkoopprijs. maw een slecht geisoleerde woning is dan al minder interessant voor een koper die naast meer overdrachtsbelasting ook op de gedachte wordt gebracht dat deze woning ook meer energie vraagt en dus hoger maandelijkse kosten. Op deze manier stuur je op een goede manier eigenaars te gaan investeren in hun woning. Doe je dat als eigenaar niet dan heeft dit bij verkoop consequenties.

  we hebben het hier in dit land altijd over marktwerking dus waarom ook niet in de bestaande koopsector

  Daarnaast zou ik het heel gepast vinden dat nieuwbouwwoningen die wel aan de eisen moeten voldoen vanuit het bouwbesluit en daardoor extra kosten met zich meebrengt onder de 6% btw gaan vallen ipv de nu nog 19% terwijl je het bij nieuwbouw het wel hebt over een duurzaam en energie zuinig product met perfecte mogelijkheden om te innoveren

  Dus weg met subsidies en meer marktwerking en kennis versterken door te innoveren en verlag de btw bij nieuwbouw

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Rob, @Anoniem,

  Ik ben zelf, net als 'Anoniem', ook niet zo'n voorstander van overal maar subsidies aan te koppelen. Het moet tenslotte allemaal wel betaald worden, en dat is dus voor het overgrote deel uit de (belasting)zak van mensen die geen gebruik maken van die subsidies. Subsidies moet je reserveren voor uitzonderlijke gevallen waarbij echt geen andere algemene regel is te verzinnen, niet voor allerhande uitgaven die de halve bevolking doet. Als dat niet lukt, dan doe je als overheid iets helemaal verkeerd....

  'Anoniem' draagt wat ideeën aan, al zal daar natuurlijk wel wat aan moeten worden gesleuteld. Bijvoorbeeld om een verhoogde overdrachtsbelasting pas na 1 jaar na verkoop vast te stellen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een boete krijgt vanwege de koop van een energieslurpende woning als het een vervallen monument betreft wat je volledig wil restaureren...

  Tot slot vind ik de woordkeus van Rob wel iets aan de tendendieuze kant. Als de overheid er nog niet zeker van is of ze je het komende jaar een zak met geld ter beschikking stelt, een cadeautje dus, helemaal te geef, gratis en voor niks, en je hoeft niet eens dank-je-wel-te-zeggen, dus niet iets waar je RECHT op hebt, dan kan je hoogstens zeggen dat er onzekerheid over bestaat. Om de overheid dan meteen onbetrouwbaar te noemen, daarmee plak je wel meteen een heel negatief en stigmatiserend etiket op...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jeroen,
  Misschien even voor de duidelijkheid. Sleutelen aan de overdracht belasting moet je overlateen een de koper die zal sowieso proberen het verschil tussen de 25 en 6 % in de onderhandeling terug te verdienen + invesering in energiebeperkende maatregelen. Dit dwingt eigenaars nu, als men wil voorkomen dat men in de 25 % ovedrachtsbelasting komt bij eventuele toekomstige vekoop, om daar al op voorhand in te gaan investeren en daarmee zijn/haar woning voor de markt interresant te houden. Maar deze keus laat je over aan de partijen. (marktwerking)

  Mbt monumentale panden. Daarvoor geld nu ook geen energielabel maw daar zou dan ook gewoon de 6% regeling van toepassing blijven. Wel zou ik voor deze panden vrijstelling willen vragen van overdrachtsbelasting zodat dit bezit voor Nederland bewaard blijft. Hiervoor zou je wel een subsidie regeling kunnen doorvoeren omdat het nl vrij arbeidsintensief en kostbaar is om monumenten energievriendelijk te maken ivm behoud van de elementen. Dit nog even ter verduidelijking op jou reactie. Wat dat betreft denk ik dat we op de zelfde lijn zitten

  BeantwoordenVerwijderen