maandag 6 december 2010

Worden wij vergeten?

Mensen raken geïnteresseerd
In mijn omgeving en ook bij onze leden constateer ik dat de interesse voor energie toeneemt. Wij hebben als vereniging sinds eind 2009 volop aandacht besteed aan dit onderwerp. Ook veel andere organisaties en bedrijven doen dit. Heel goed, dit werpt zijn vruchten af. We merken bij de vereniging dat steeds meer eigenwoningbezitters nadenken over energiebesparende mogelijkheden. Zeker bij woningen van voor 1975 is nog veel te besparen. Met een klein duwtje in de rug zijn veel van deze eigenaren te verleiden om energiebesparende maatregelen te nemen.

De kraan gaat dicht
Maar wat zie ik tot mijn grote ergernis in Den Haag gebeuren? Net nu een groot deel in de verleiding komt, gaat de kraan dicht, althans voor eigenwoningbezitters.
Afgelopen dinsdag maakte minister Verhagen bekend dat de nieuwe SDE+ regeling geen kleine zonnepanelen meer subsidieert. Heel jammer, want juist door dit steuntje - ja het was een geringe bijdrage - werden mensen over de streep getrokken om bij te dragen aan energiebesparing.
Ook veel andere energiesubsidies lopen ten einde. Zo is het maar de vraag of de subsidie voor het maatwerkadvies en de Rijkspremie Meer met Minder in 2011 nog terug komen. Dit zijn belangrijke basissubsidies die mensen aanzetten om energiebesparende maatregelen te treffen. Bezuinig hier dan niet op. Houd deze regelingen als landelijke basissubsidies een paar jaar overeind, ze bestaan ten slotte pas sinds 2009 en 2010. Gun het iets meer te tijd, het is anders wel heel hapsnap allemaal.

Milieudoelen
Het kabinet heeft de milieudoelen ten opzichte van het vorige kabinet al iets teruggebracht en deze zijn nu conform de Europese eisen: 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990 en 14% duurzame energieopwekking in 2020. De discussie loopt al of deze doelen wel gehaald gaan worden. Door almaar meer te schaven aan het stimuleringsbeleid zal het vast niet opschieten.

Green deal met eigenwoningbezitters
In het regeerakkoord wordt gesproken over een Green Deal. Het is mij nog altijd niet duidelijk wat deze precies inhoudt. Het zou in ieder geval aan de klimaatdoelen bijdragen als er voor eigenwoningbezitters ook nog verleidingen in zitten om energiebesparende maatregelen te treffen. Want de gebouwde omgeving drukt toch een zwaar stempel op de CO2-uitstoot. Dus Den Haag vergeet ons niet bij de Green Deal!

1 opmerking:

  1. Wellicht kan de winst uit een andere hoek worden gehaald. De grootste productie van zonnepanelen komt uit China. Stel nu eens dat VEH (of een afgesplitst BVtje zonder winstoogmerk) een 'samenwerking' met een grote producent aangaat, en collectieve bestellingen gaat faciliteren. Laat VEH-leden hun behoefte aan VEH kenbaar maken, die groepeert een en ander, en als er binnen een bepaalde regio voldoende vierkante meters zijn 'besteld', dan kan er in één keer een complete zeecontainer met zonnepanelen die kant op. Zal ongewtijfeld minstens 30% korting opleveren, daar kan geen subsidie tegenop...

    Of is dat een stom idee?

    BeantwoordenVerwijderen