maandag 3 januari 2011

Labelleed

Op laste van Brussel heeft ook Nederland het energielabel ingevoerd. Het is tot nu toe geen succes te noemen. Kopers van een eigen woning vragen er niet om en dus besparen veel verkopers zich liever de moeite. Daarom heeft minister Donner net voor de jaarwisseling een dapper besluit genomen: de zweep erover! Wie niet wil luisteren, moet maar voelen. De minister gaat ongehoorzame burgers sancties opleggen die pijn gaan doen. Vereniging Eigen Huis vindt dat een slecht idee. Waarom? In de eerste plaats omdat er niet goed over dit besluit is nagedacht. En in de tweede plaats omdat de minister zich hiermee tegenover de samenleving plaatst in plaats van de samenwerking te zoeken.

Valse start
De minister heeft kennelijk de afweging gemaakt: als de burgers het label niet goedschiks willen, dan maar kwaadschiks. Maar er is iets heel anders aan de hand. Om te beginnen heeft het energielabel onder het vorige kabinet een valse start gemaakt, waardoor het imago van het label een flinke deuk heeft opgelopen. De kwaliteit van het label was aanvankelijk ver beneden peil. Om het scherp te zeggen: elke relatie tussen het label en de energiezuinigheid van een woning leek op louter toeval te berusten. Vereniging Eigen Huis heeft hiertegen te hoop gelopen. En met enig succes. Op een aantal punten is het label inmiddels verbeterd. De kwaliteit is nu zodanig dat wij vorig jaar hebben aangegeven dat het glas wat ons betreft nu halfvol is. Bij de energiekeuring van een huis worden echter - door te ingewikkelde regels - nog veel teveel fouten gemaakt. Met andere woorden: het label moet verder verbeterd worden door beter uitvoerbare regels. Laat de overheid zich dáárvoor inspannen, vindt Vereniging Eigen Huis. Onze analyse is dat een maatschappelijk draagvlak voor het energielabel na enige tijd zeker zal ontstaan als de kwaliteit niet meer ter discussie staat. Het is nog veel te vroeg voor sanctiewapengekletter. Vertrouwen komt te voet, ook als het een energielabel betreft.

Werk aan een beter label
Met de aankondiging van sancties laat de minister een kans voorbij gaan om, samen met maatschappelijke partijen, te werken aan de kwaliteit van het label en daarmee aan het noodzakelijke draagvlak in de samenleving. Want in principe is het in eenieders belang - bewoners, verkopers en kopers van een woning - om te weten hoe een woning scoort op het gebied van energieverbruik en waar verbeteringen mogelijk zijn. Werk dus aan een beter label! En geef de samenleving ook de kans en de tijd om aan een goed functionerend energielabel te wennen. Met de zogeheten Maatwerksubsidie is de overheid die weg aanvankelijk ook ingeslagen. Mensen die een label wilden, konden dat dankzij de subsidie relatief goedkoop krijgen. Noem het een soort aanloopsubsidie. Maar zoals bekend, is de subsidie alweer afgeschaft voordat burgers goed en wel doorhadden dat deze bestond.

Twee positieve manieren
Ergo, er zijn twee positieve manieren om het energielabel in Nederland ingeburgerd te krijgen: verdere kwaliteitsverbetering en een aanloopsubsidie. Maar deze lijken door minister Donner nu te worden ingeruild voor één negatieve: de sanctie. Vereniging Eigen Huis hoopt dat de Tweede Kamer een tegenovergestelde keuze maakt, zodra zij de minister binnenkort in het nieuwe jaar weer tegen het lijf loopt.

5 opmerkingen:

 1. Op zich is een energielabel best een goed idee, maar het probleem zit 'm volgens mij in de kosten. Niet zozeer in de hoogte van een enkel label, maar meer de manier waarop dit ons weer door de strot wordt gedouwd.

  Het zou me niet verbazen als er nog 5 miljoen woningen in Nederland van een energielabel moeten worden voorzien. Reken eens 175 euro per label, dan wordt de koopwoningsector 'en passant' toch bijna een miljard uit de zak geklopt. En juist dat is wat werkend Nederland zolangzamerhand spuug- en spuugzat is: van 'hogerhand' regeltjes opgelegd krijgen, en daarvoor telkenmale weer de knip moeten trekken...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het label in de huidige vorm heeft geen enkele zin. Een papier waar op staat hoe zuinig de woning nu is zegt de gemiddelde huizenkoper helemaal niets.

  Zodra er een label komt met de huidige situatie én de besparingsmogelijkheden (inclusief investeringskosten voor de aanpassing en een inschatting van de maandelijkse besparing die de aanpassing als gevolg zal hebben), dan heb je een label wat effect zal hebben.

  Pas dan heeft het label effect: ten eerste zal het kopers bewegen om energiebesparende maatregelen te treffen en ten tweede zal het woningverkopers aansporen de woning energiezuiniger te maken omdat de courantheid bij verkoop zal toenemen.
  Het mes snijdt dan dus aan twee kanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Label is op zich niet verkeerd en kan de kwaliteit beter. Maar goed dan moeten we ook geen bureaus op de markt toelaten die dachten snel rijk te worden door opstellen van energielabels zonder enige bouwkundige en bouwfysiche kennis.

  De opmerking "geef de samenleving ook de kans en de tijd om aan een goed functionerend energielabel te wennen". Volgens mij zijn we dan over 10 jaar nog over het zelfde aan het praten, nee wat dat betreft ben ik het met Donner eens die tijd is voorbij. Het zou ook niet redelijk zijn voor eigenaars die wel investering in verbeteren van de energieprestatie. En volgens mij moet je het ook niet alleen doen om er beter van te worden maar we zullen met z'n allen er voor moeten gaan om verbruik van de steeds schaarser worden van fosiele brandstoffen te gaan beperken. En wat is € 175,00 nu als je op termijn energie gaat besparen en als bijkomend voordeel ook nog eens langere energiekosten hebt dan verdien je toch die € 175,- makelijk terug. Nog een bijkomend voordeel is werkgelegenheid in de bouw.

  Ik lees ook weer dat eea met subsidies moet worden afgedekt maar daar moeten we echt als samenleving mee ophouden om telkens alles maar kunstmatig te voeden.

  Nee ik denk als je niet wil investeren krijg je aan slecht label wat bij verkoop, zeker in de huidige markt, lastig kan zijn. En ga je wel investeren dan heeft de woning een betere markt positie. Nu zullen er wel pessimisten zijn die dat bestrijden maar dan verwijs ik naar de site van NBWO (ned.buro waarde bepalingen) waar blijkt dat isoleren van de woning loont mbt verkoopprijs. Wellicht zou je de investering in energiebesparende maatregelen wel kunnen laten financieren door (deel) van de besparing maandelijk in te brengen door een extra verhoging hypotheek met als bijkomend voordeel aftrek inkomstenbelasting ( draagt de overheid toch weer mee maar dan zonder subsidies)

  Kortom energielabel ja en wil je de woning op de markt ook een goede positie geven gaan dan ook investeren in energiebesparende maatregelen

  BeantwoordenVerwijderen
 4. in plaats van een verplicht label, gewoon de energierekening laten zien.
  daarbij het energiegebruik van een gemiddeld gezin van dezelfde samenstelling als de bewoners van het te verkopen huis, met een vergelijkbare m3 inhoud van het huis, en ziedaar: een betrouwbaar, en niet manipuleerbaar en GRATIS energielabel.
  waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het simpelweg tonen van de jaarrekening van gas en electriciteit geeft genoeg info. De bouwkundige mogelijkheden van dubbel glas en andere isolatievormen zijn ook bij de burger voldoende bekend. Kortom, onzinnige maatregel. Terugverdientijden van alle mogelijke isolatievormen zijn op internet te vinden. Mensen die milieu- en financieel bewust zijn, zullen ook zonder label een keuze maken.

  BeantwoordenVerwijderen