woensdag 12 januari 2011

Making Reform Happen

De woningmarkt heeft niet alleen te lijden onder de huidige vertrouwenscrisis. Er is ook sprake van een structurele crisis. Al decennialang reageert het woningaanbod onvoldoende op de vraag, met lange wachttijden in de huursector en doorstroming die in alle richtingen belemmerd wordt. Dit laatste onder meer vanwege het scheefwonen en de overdrachtsbelasting. Raar genoeg kan een crisissituatie echter ook 'goed nieuws' zijn. Heel wat studies wijzen er namelijk op dat crises een uitgelezen kans bieden om hervormingen door te voeren.

24 talen
Als één instelling dat kan weten is het de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zij hebben er zelfs een omvangrijk internationaal programma voor opgezet onder de titel 'Making Reform Happen'. Op internet is er veel over te vinden. Onder andere dat het programma wordt geleid door de Nederlandse oud-minister Aart de Geus. Maar ook vindt u op de site van de OESO een samenvatting van de belangrijkste bevindingen in 24 talen. Zeg dus niet dat u er niet van had kunnen weten!

Belangrijke lessen
Het OESO-document bevat belangrijke lessen. Bijvoorbeeld - niet verrassend - dat hervormingen leiderschap behoeven. Alsook dat sprake moet zijn van wat de OESO noemt: ‘een hervormingsmandaat van het volk’. Om dit mandaat te verkrijgen en te behouden, is effectieve communicatie erg belangrijk. Zoals bekend, is communicatie tweerichtingsverkeer. Het gaat er niet alleen om de hervormingen doeltreffend over het voetlicht te brengen maar ook op basis van onderzoek en analyses, de lange termijn doelen te halen. Tevens moet er geluisterd worden naar de zorgen en grieven van belanghebbenden. Het loont in dit verband de moeite tegenstanders en andersdenkenden bij het proces te betrekken. Hervormingen kunnen er toe leiden dat sommige groepen mensen er op achteruit gaan. Volgens de OESO moet goed worden nagedacht of en hoe zij kunnen worden gecompenseerd, waarbij lange overgangsperioden nodig kunnen zijn. Sowieso kosten fundamentele hervormingen veel tijd.

Kans op hervorming
Wat betekent dit voor de kans op een hervorming van de Nederlandse woningmarkt, die de structurele crisis doeltreffend aanpakt?
- Onderzoek en analyses zijn er volop. Zie bijvoorbeeld het VROM Raad-advies 'Tijd voor keuzen' uit 2007, waarvoor toen al veel steun bestond. Wel dient nog beter zicht te ontstaan op de gevolgen van het grondbeleid, en de wirwar van impliciete subsidies en geldstromen tijdens de bouw van sociale huurwoningen.
- Vereniging Eigen Huis is graag bereid om, samen met maatschappelijke partijen als de Woonbond en Aedes, aan de voorbereiding en uitvoering van fundamentele hervormingen te werken. De betaalbaarheid en het waardebehoud van het eigenwoningbezit staan daarbij voor ons hoog in het vaandel.
- Wat nog wel speciale aandacht behoeft, is het ontbreken van leiderschap bij de overheid en de politiek.

Visie van minister Donner
Op verzoek van het parlement komt minister Donner in de eerste maanden van dit jaar met een woningmarktvisie. Over een dergelijke visie zwijgt het regeerakkoord in 24 talen. Dus dat geeft de minister juist veel vrijheid om leiderschap te tonen. Door met een vertrouwenwekkend perspectief te komen op hervorming. Want het is juist een een breed gedragen fundamentele hervorming - zie ook ons visiedocument 'Woningmarkt in beweging' - die ons op termijn uit de crisis op de woningmarkt kan helpen.

1 opmerking:

  1. "Heel wat studies wijzen er namelijk op dat crises een uitgelezen kans bieden om hervormingen door te voeren"

    Geachte heer Mulder,

    Dit betekent dus afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Opmerkelijk dat u de OESO noemt. Deze organisatie pleit al geruime tijd voor het aanpakken van het nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek. Als de VEH slim is, komt zij met een eigen visie op de woningmarkt zonder die hypotheekrenteaftrek. Sterker nog als bijna alle regels rond de eigen woning worden geschrapt, dan kan het nog goed komen met de woningmarkt.

    BeantwoordenVerwijderen