dinsdag 25 januari 2011

Tempo maken

Heeft u wel eens overwogen een energiebesparingsadvies voor uw woning aan te vragen? Viste u ook achter het net toen u zo’n advies wilde aanvragen, maar de subsidie daarvoor net ten einde bleek? Of misschien was u door de Rijkspremie Meer met Minder op het idee gekomen uw woning te laten isoleren, maar was de subsidiepot hiervoor leeg voordat u er erg in had.

Eind 2010 liepen vele energiesubsidies abrupt ten einde. Het is inmiddels eind januari en nog altijd hebben we niet vernomen of en zo ja welke energiesubsidies in 2011 worden voortgezet. Het wordt eens tijd dat minister Donner zich hierover uitlaat.

De rekenkamer op bezoek
Begin januari kreeg Vereniging Eigen Huis bezoek van de Algemene Rekenkamer. De rekenkamer onderzoekt een aantal landelijke energiesubsidies uit 2009 en 2010. Het gaat onder andere om de Rijkspremie Meer met Minder, de maatwerkadviessubsidie en de subsidie voor isolatieglas. De rekenkamer vroeg zich af wat de ervaringen van onze leden ten aanzien van deze subsidies waren: ‘waren het goede regelingen?’ en ‘zijn ze goed uitgevoerd?’.

Ze moeten wel effect hebben
Begin 2010 heeft Vereniging Eigen Huis een meldpunt energiesubsidies gehad. Eigenwoningbezitters konden hier hun ervaringen over de energiestimuleringsregelingen kwijt. De resultaten uit dit meldpunt hebben we met de rekenkamer besproken. Ook de signalen die we via andere wegen van onze leden over energiesubsidies ontvingen hebben we gedeeld. Continuïteit en één herkenbare landelijke regeling blijken belangrijke aandachtspunten.

Subsidies zijn leuk, maar ze moeten wel effect hebben. Als u, ongeacht de subsidieregelingen, gaat verbouwen en daarbij bijvoorbeeld dubbel glas plaatst is het meegenomen als u daar dan toevallig subsidie voor kunt krijgen. Maar die verbouwing zou u wellicht sowieso doen. Veel effectiever is het als u door de subsidie op het idee komt om dubbel glas in uw huis te plaatsen en dit vervolgens ook doet. Uit ons meldpunt en ook uit navraag in de markt blijkt dat er veel verschillen zitten in de mate waarin energiesubsidies effect hebben. Ook dit hebben we met de rekenkamer besproken.

Laat onderzoeksresultaat
Op dit moment is de rekenkamer nog volop met haar onderzoek bezig. Zij verwacht pas in mei dit jaar het onderzoeksresultaat aan de Tweede Kamer te kunnen overhandigen. Jammer dat dit zo laat komt. Ingaande op hun uitnodiging had ik gehoopt dat hun onderzoeksresultaat bij kon dragen aan een snel besluit door minister Donner over de energiesubsidies in 2011.

Als beleidsadviseur energie van Vereniging Eigen Huis wil ik eigenwoningbezitters graag helpen om via energiebesparende maatregelen, een prettiger leefklimaat en een lagere energierekening te realiseren.

Op dit moment is er landelijk geen financiële stimulans. En eigenwoningbezitters die sowieso van plan waren energiebesparende maatregelen te treffen wachten nu vaak af met welke plannen en regelingen het nieuwe kabinet komt. We waren net lekker op gang, maar nu is het tempo er alweer uit.

Kortom, minister Donner wanneer neemt u eens een besluit? Zet alstublieft de meest effectieve energiesubsidie nog een tijdje door, in het belang van de continuïteit, totdat het nieuwe kabinet met regelingen komt om de eigenwoningbezitter te stimuleren, danwel de markt met feestelijke energiebesparingsproducten komt.

2 opmerkingen:

 1. Beste Claudia,

  Het zal je niet verbazen, maar ik ben het er niet mee eens...

  We moeten in Nederland stoppen met al die subsidies, het slaat namelijk helemaal nergens op. Terwijl de Tweede Kamer over elkaar heenbuitelt over een dubbeltje koopkrachtverlies voor werknemers van 33 jaar die op maandag rode sokken aantrekken (baarddragers en kamelenliefhebbers zijn uitgesloten, voor hen gelden natuurlijk weer andere compenserende regelingen...), worden 'onder water' letterlijk miljarden aan belastinggeld herverdeeld via bijvoorbeeld HRA en een veel te grote sociale huursector, maar ook via talloze subsidiepotjes die volslagen onnodig zijn.

  Als ik het idee opvat om mijn woning te isoleren, dan moet ik dat gewoon lekker zelf betalen. Mijn woning, mijn energievoordeel, klaar. Het is dan misschien wel fijn dat mijn hurende buurman meebetaalt aan mijn dubbelglas via de daarvoor benodigde hogere inkomstenbelasting, maar het is natuurlijk domweg een onrechtvaardige situatie en compleet van de zotte.

  Voor energiebesparende maatregelen moeten gewoon hele basale marktwetten gelden:

  * Als de woningeigenaar het niet zelf kan betalen, jammer dan! Iemand die in een klein Smartje rondrijdt hoeft toch ook niet voor subsidie aan te kloppen om een Mercedes te kunnen kopen?
  * Als de kosten van de investering niet opwegen tegen de baten, dan moet je het misschien gewoon niet doen (dat weet elk bedrijf!). Ga in elk geval niet via subsidiepotjes geld van je buurman aftroggelen om alsnog je aanschaf te kunnen doen...

  Daarnaast heb ik al eens eerder uitgelegd dat het voordeel van de subsidie, net als HRA, alleen bij de hogere inkomensgroepen terecht komt wat natuurlijk ook een volledig ongewenste situatie is. Als dubbel glas 10.000 euro kost en je krijgt 2.000 euro subsidie, dan moet je altijd nog 8.000 euro zelf betalen. Lage inkomens zullen die 8.000 euro nooit op kunnen hoesten, dus gaat het hele feest niet door en zullen ze ook nooit aanspraak maken op de subsidie terwijl ze via inkomstenbelastingen wel meebetalen aan het vullen van de subsidiepot. En die pot wordt vervolgens geleegd door hogere inkomensgroepen die die 8.000 wél op kunnen hoesten.

  Nogmaals: subsidieregelingen moet je reserveren voor hele bijzonder gevallen die:

  1) weinig voorkomen (als het vaak voorkomt is het geen bijzonder geval meer...)
  2) een bijzonder maatschappelijk belang dienen (behoud van historisch erfgoed bijvoorbeeld)

  En anders: geen subsidie!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lieve Claudia,
  Ik ben het ook volledig eens met de opmerkingen van Jeroen. We moeten stoppen met al die subsidie potjes. Al dit soort regels verhoogt alleen inkomstenbelasting, want we moeten het wel me elkaar betalen. Zoals Jeroen al aangeeft komt het vaak ook nog eens bij de hogere inkomens. Dus ophouden met het rondpompen van ons belastinggeld, waarvan een groot deel aan bureaucratische romslop blijft hangen en niet in isolerende beglazing wordt omgezet,en laat de markt z'n werk doen

  groet,

  BeantwoordenVerwijderen