dinsdag 8 februari 2011

Bullshit bingo & idea killers

Wanneer u dit leest, zit u waarschijnlijk niet in vergadering. Of 'even' niet in vergadering. Tenzij u natuurlijk juist wel in vergadering zit. En u de vergadertijd dragelijk probeert te maken door met uw smartphone in de weer te zijn. Het kan allemaal tegenwoordig. Er is echter nĂ³g een oplossing voorhanden. Daarvoor hebt u slechts pen en papier nodig: bullshit bingo.

Bullshit bingo
Het is een aardig gezelschapsspel. Vooraf stelt u, samen met uw collega's, een lijst samen met termen die in elke vergadering steeds weer terugkomen. Soms zijn het uitgesleten uitdrukkingen. Ze zeggen dan weinig, maar iedereen gebruikt ze. Omdat ze het goed doen in een discussie. Of omdat ze intelligent overkomen. Soms zijn het ook zaken die in uw organisatie heel belangrijk zijn. Denk aan resultaatgericht. Of klantgericht. Evenals toegevoegde waarde, kwaliteit, win-win, synergie, strategisch. Maar ook: de klant centraal, we gaan dit evalueren, de concurrentie zit niet stil. Wie als eerste vijf van deze termen heeft gehoord tijdens een vergadering roept: 'Bullshit bingo'. Fervente spelers geven aan dat het de aandacht voor elkaar tijdens vergaderingen drastisch verhoogt.

Idea killers
Het verdient aanbeveling ook een aantal beruchte 'idea killers' in de lijst met bullshit bingotermen op te nemen. Uitspraken die elk idee meteen om zeep helpen. En daarmee de vooruitgang in uw organisatie kunnen tegenhouden. 'Ja, maar...' is natuurlijk een veel gehoorde. Maar als u die op de lijst zet, duurt het spel wel erg kort. Meer geschikte kandidaten zijn:
- dat bestaat al;
- niets voor ons;
- geen tijd voor;
- geen budget voor;
- dat staat niet in het strategisch plan;
- dat werkt hier niet;
- we houden het in beraad;
- daar is deze organisatie niet goed in.
En natuurlijk uitspraken in de trant van 'sinds wanneer ga jij daar over?' en 'dat had je dan eerder moeten inbrengen' en 'dat is met mij niet besproken!' Eigenlijk zouden al deze idea killers verboden moeten worden in een organisatie die verder wil.

Integraal plan voor de woningmarkt
Vereniging Eigen Huis pleit al geruime tijd voor een integraal plan voor de woningmarkt. Als u dit een beetje gevolgd heeft, denk ik dat u moeiteloos uw eigen Vereniging Eigen Huis bullshit bingo zou kunnen samenstellen. Met termen als:
- mensen kunnen niet wonen waar en hoe ze dat zouden willen;
- wachtrijen in de sociale huur;
- aanbod reageert niet op de vraag;
- gebrek aan doorstroming;
- h-woorden.
Met dien verstande dat van bullshit in dit geval geen sprake is natuurlijk...!

Omzeilen
Aan ons de opgave om alle idea killers te blijven omzeilen. Te ingewikkeld, teveel weerstand, het regeerakkoord voorziet er niet in, het kabinet wil het niet, er is geen geld voor, er zijn helemaal geen problemen, daar komen we niet uit. Idea killers: het is handig als je ze kunt herkennen. En dan snel terzijde kunt schuiven. Want verbieden zal niet lukken. Of is dat zelf ook een idea killer?

1 opmerking: