maandag 28 februari 2011

Koopakte: prima geregeld

Vereniging Eigen Huis is in 1974 opgericht. Omdat het belangrijk is dat (potentiële) eigenwoningbezitters weten dat er ook iemand aan hún kant staat. Voor die tijd stonden ze er helemaal alleen voor. En daar maakten marktpartijen als makelaars, banken, aannemers, bouwers en notarissen maar al te graag misbruik van. De collectieve belangenbehartiging door Vereniging Eigen Huis is daardoor altijd primair gericht geweest op het wegnemen van misstanden in de markt. Zoals de dubbele courtage die makelaars vroeger in rekening brachten (bij kopers en verkopers). Of de provisiegedreven hypotheekadvisering. Of de volstrekt onevenwichtige machtspositie die aannemers en bouwers innamen tegenover de individuele consument.

Aan de stok
Natuurlijk heeft Vereniging Eigen Huis zich daarbij ook vaak tot de overheid gericht. Want die is immers grotendeels verantwoordelijk voor de spelregels waaraan marktpartijen zich dienen te houden. Maar vooral hebben we het vaak aan de stok gehad met de marktpartijen zelf. We hebben daarbij in bijna 37 jaar gelukkig veel weten te bereiken. Waar we onder meer trots op zijn, is de afschaffing van de hoge vaste tarieven die notarissen vroeger in rekening konden brengen. We hebben er met succes voor gestreden dat de notarissen tegenwoordig onderling moeten concurreren om de klandizie van de consument. Vastgoedtransacties zijn daardoor voor kopers en verkopers goedkoper geworden.

Notarissen
Echter: de notarissen hebben misschien hun haren verloren, maar daarmee nog niet hun streken. Nu zij minder verdienen met het transport van de woning en het verlijden van de hypotheken, azen zij er al een tijdje op om hun domeinmonopolie te kunnen uitbreiden naar de koopakte. Tot tevredenheid van eenieder kunnen kopers en verkopers deze akte thans zelf of samen met de makelaar opstellen. Er is geen enkele reden waarom je daarvoor een notaris zou nodig hebben. Natuurlijk staat het iedereen vrij hierbij een notaris te betrekken. Maar wettelijke verplichtstelling daarvan leidt slechts tot hogere kosten voor de consument en levert geen toegevoegde waarde. Wetenschappelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek onderschrijft dit.

Veel geld, geen toegevoegde waarde
Het zal zo'n vaart toch niet lopen, denkt u misschien. Maar dan onderschat u de notarissenlobby toch. Zij laten geen kans onbenut om de politiek ervan te overtuigen dat de koopakte bij de notarissen in veel veiliger handen is dan bij u en uw makelaar. Maar gelukkig is er dan iemand die aan úw kant staat. Als marktpartijen proberen u veel geld te laten betalen zonder dat er voor u toegevoegde waarde tegenover staat, dan vinden zij Vereniging Eigen Huis op hun weg. Waarvan akte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten