woensdag 2 februari 2011

Partijdig en afhankelijk

Taal is af en toe een lastig vehikel. Sommige woorden en begrippen zijn zo ingeburgerd dat we er nog maar op één manier naar kunnen kijken. Terwijl het erg verhelderend kan zijn om ze eens flink af te stoffen. Ik neem twee voorbeelden: ‘onpartijdig’ en ‘onafhankelijk.’ Wanneer wij als vereniging zeggen dat we onpartijdig zijn, betekent dat niet dat we geen partij kiezen. We zouden zelfs kunnen zeggen: bij ons krijgt u altijd volstrekt partijdig hypotheekadvies. Wij kiezen namelijk wel degelijk een kant. Die van u.

Onafhankelijk en onpartijdig
Dat brengt me direct bij ‘onafhankelijk’. Dat ben je als consumentenorganisatie natuurlijk nooit. Sterker nog, wij bestaan uitsluitend dóór en vóór onze leden. Als u morgen massaal besluit uw lidmaatschap op te zeggen, zijn we nergens meer. Maar door uw lidmaatschap kunnen wij wel ónafhankelijk van de politieke en economische waan van de dag de stem van de eigenwoningbezitter laten gelden. En met ruim 680.000 leden kunt u er van op aan dat die gehoord wordt. Dankzij uw lidmaatschap kunnen we ónpartijdig zijn als het gaat om bij welke bank of verzekeraar u uw hypotheek afsluit en maakt het ons niet uit welk kabinet het voor het zeggen heeft. Maar als er iets misgaat, worden we ineens weer heel erg partijdig... en u begrijpt aan wiens kant we dan staan.

4 opmerkingen:

 1. Edwin van Tilburg4 februari 2011 om 08:38

  Uw vereniging kruipt een aardig eind naar de kant van de commercie. Wat dat betreft stelt de consumentenbond (waar ik ook lid van ben) zich uiterst neutraal op, dus onafhankelijker. Persoonlijk vind ik laatst genoemde organisatie beter voldoen aan haar doelstelling.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat ik betreur, is dat VEH altijd zo jammert tegen overheden, zoals in die voortdurende klaagzang over de lokale belastingen (OZB, rioolheffing, waterschapslasten e.d.). Want daardoor holt de VEH de financiele basis uit waarvoor ik als eigenwoningbezitter een heel aantal belangrijke "diensten" krijg, zoals goede riolering, straatverlichting, wegen, dijken, een beter milieu, enzovoort. Dat gaat dus juist tegen mijn belang als huiseigenaar in!
  En die zaken krijg ik voor relatief kleine bedragen ook nog, want 95% van onze belasting gaat naar de rijksoverheid.
  Ik roep de VEH dan ook op om haar prioriteiten bij te stellen en zich op nuttige zaken te richten, zonder jengelen....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Vooropgesteld dat ik positief ben over de VEH, is er wel iets wat opvalt bij discussie tussen een koper en verkoper van een woning bij verborgen gebreken. De vereniging wordt dan soms geraadpleegd en neemt dan de verdediging op zich voor de partij die belt (meestal de koper want die heeft de klacht/het gebrek uiteraard ontdekt). De vereniging gaat dan voorbij aan de mogelijkheid dat de verkoper ook wel eens lid van VEH zou kunnen zijn. In een dergelijke situatie kan de vereniging niet onafhankelijk of onpartijdig zijn.........

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Edwin,
  Vereniging Eigen Huis heeft van meet af aan de belangen van eigenwoningbezitters behartigt door ook diensten te verlenen. Wij stellen aan deze diensten wel eisen.
  Ze moeten mensen helpen ( bijvoorbeeld de opleverkeuring) en ze moeten voor een voordeel zorgen voor onze leden ( bijvoorbeeld inkoop energie en inkoop verzekeringen) . Tegelijkertijd willen wij dat onze dienstverlening zo is ingericht dat zij niet indruist tegen onderwerpen van belangenbehartiging.
  Dat is best ingewikkeld. Wij leren iedere dag bij, hopelijk ten gunste van onze leden.


  Beste Eric,
  Vereniging Eigen Huis houdt de vinger aan de pols wat betreft de belasting door (locale )overheden van eigenwoningbezitters. Daarbij willen wij graag dat er een duidelijk en vergelijkbaar beleid is bij gemeente en dat overheden ook letten op hun eigen efficiency.
  In Eigen Huis Magazine van februari 2011 ( pagina 17) staat ook even de normstelling van de VNG uitgelegd. Die vinden wij echt fout. Tegelijkertijd vinden wij het bijvoorbeeld niet erg rechtvaardig dat eigenwoningbezitters in tegenstelling tot huurders bepaalde gemeentelijke belastingen moeten betalen.


  Beste Sierd,
  Het ‘verborgen gebrek‘ is een ingewikkeld begrip. We gaan daar binnenkort eens wat meer aandacht aan geven. Het speelt zich in principe af bij de koop van een huis en dus tussen verkoper en koper. Als een van hen ons opbelt geven wij dit lid informatie en advies wat het begrip inhoudt en hoe er mee om te gaan. Het is niet zo, dat wij de ene burger boven de andere dan bevoordelen. En het spreekwoord ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ gaat ook zeker niet op.

  BeantwoordenVerwijderen