vrijdag 18 februari 2011

Vox populi

De stem van het volk. Daar kun je anno 2011 niet omheen, zoveel is duidelijk. Kijk naar Ben Ali en Hosni Mubarak. Maar ook de Nederlandse politiek kan er niet omheen als op 2 maart a.s. de vraag wordt beslecht of regerings- en gedoogpartijen in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen. Zo niet, dan wordt regeren wel erg lastig. Maar komt die meerderheid er wel, dan ziet het leven er voor het kabinet Rutte ineens veel zonniger uit.

Vertrouwen in de burger
In het algemeen geldt natuurlijk dat het voor elk kabinet erg prettig is een breed draagvlak te hebben voor je beleid. Een volgende stap is dat de burger ook daadwerkelijk 'gehoord' wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Niet in de zin van 'ik hoor wat u zegt' (maar ik doe mijn eigen zin). Maar in de zin van 'ik vind het belangrijk wat u zegt' (en ik houd er rekening mee in mijn beleid). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers bij de overheid te vergroten en beter te benutten. 'Vertrouwen in de burger' heet het project. De WRR gaat daarbij expliciet kijken naar de rol van de nieuwe / sociale media.

Nieuwe media
Hoe krachtig de stem van het volk kan zijn via de nieuwe media is inmiddels wel duidelijk geworden. In eigen land heeft de overheid dit ervaren door de tegenbeweging die via de sociale media op gang kwam tegen vaccinatie tegen zowel baarmoederhalskanker als de Mexicaanse griep. De overheid had zich in deze discussies in de sociale media veel nadrukkelijker moeten mengen, menen velen. Tegenlijkertijd is het beeld dat iedereen weet hoe het niet moet (namelijk de sociale media negeren), maar dat niemand precies weet hoe het wél moet.

Vertrouwen in de leden
Vereniging Eigen Huis staat al bijna 37 jaar 'aan uw kant'. Het is daarom erg belangrijk te weten hoe u over allerlei zaken met betrekking tot het eigenwoningbezit denkt. Ook wij weten dat we daarbij niet om de sociale media heen kunnen. Maar ook wij ervaren dat we ons begeven in een wondere wereld. Wij zijn gaan bloggen. Deze blogs worden door een paar honderd mensen gelezen. Maar onze achterban bestaat uit ruim vier miljoen huishoudens met een eigen woning. En uit nog eens één miljoen gezinnen die ook graag een huis zouden kopen. En heel in het bijzonder richten wij ons natuurlijk op onze ruim 680 duizend leden.

Wat willen onze (potentiële) leden?
Om te weten wat onze leden en potentiële leden van ons verwachten doen we veel onderzoek. Via ons ledenpanel bijvoorbeeld. Daaraan doen inmiddels 13.000 mensen mee. Of via de grote peiling die we vorig jaar organiseerden over de hypotheekrenteaftrek. Hieraan deden ruim 120.000 mensen mee. Daarnaast staat ons Informatie- & Adviescentrum jaarlijks een kleine 300.000 mensen te woord via de telefoon en de e-mail. Ook op die manier krijgen we een goed idee van wat onze leden bezighoudt. Verder bestuderen wij de webstatistieken om te weten in welke informatie mensen in het bijzonder geïnteresseerd zijn op onze website. Last but not least kiezen onze leden elke vier jaar een Ledenraad, waar de directie en Raad van Toezicht tweemaal per jaar mee in gesprek gaan. Zo proberen wij onze eigen 'vox populi', de stem van de leden en potentiële leden, zo goed mogelijk te laten doordringen in onze activiteiten als vereniging. Opdat u niet alleen wéét dat wij aan uw kant staan, maar dat ook daadwerkelijk zo ervaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten