vrijdag 18 maart 2011

Dualistisch labeloverleg


In het verleden werd nog wel eens geklaagd dat het kabinet en de regeringspartijen in de Tweede Kamer twee handen op één buik waren. Overleg in de beroemde achterkamertjes zou daaraan bijdragen. Met als belangrijke vorm het wekelijkse Torentjesoverleg tussen de minister-president, de vice-mp('s) en de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Tel daarbij op een regeringsakkoord dat alle belangrijke kwesties dichttimmert en een ijzeren fractiediscipline. En dan is het snel gedaan met het dualisme tussen regering en parlement. Zo was vaak de klacht.

Teruggefloten
Deze week zagen we dat het tegenwoordig ook anders kan. Minister Donner had besloten dat het afgelopen moest zijn met onwillige eigenwoningbezitters, die maar niet warm wilden lopen voor het energielabel. Hij stelde voor om zo snel mogelijk sancties te gaan opleggen. En wel in de vorm van een verbod op eigendomsoverdracht van woningen die geen label hebben. Waarop de fracties van VVD, CDA en PVV de minister in een overleg deze week hebben teruggefloten.

Kritiek
Vereniging Eigen Huis loopt al enige tijd te hoop tegen de voorstellen van de minister. In de eerste plaats vinden wij dat het label verder verbeterd moet worden. Het glas is half vol wat de vereniging betreft, maar het kan en moet beter. In de tweede plaats is de vereniging van opvatting dat het nog veel te vroeg is voor het opleggen van sancties. Vereniging Eigen Huis vindt dat een verleidingsstrategie, waarbij eigenaar-bewoners zelf het nut van een (kwalitatief goed) label gaan inzien, een veel betere manier is. En dat is ook best mogelijk, aangezien een goed label bijvoorbeeld van waarde kan zijn als het laat zien dat een te koop staand huis energiezuinig is. En voor de koper van een huis is het al net zo belangrijk om te weten hoe het met de energiezuinigheid gesteld is. Een goed label kan zichzelf dus in de markt bewijzen.

Iedereen een energielabel
Vereniging Eigen Huis heeft de minister verder nog een idee aan de hand gedaan. Geef iedereen een 'basislabel', bijvoorbeeld op grond van het bouwjaar van de woning. Brussel is dan tevreden, terwijl eigenwoningbezitters er belang bij krijgen een meer trefzeker label aan te vragen op het moment dat zij bijvoorbeeld hun goed geïsoleerde woning te koop zetten. Minister Donner wilde hier in het Kamerdebat niet aan, maar zijn CDA-partijgenoot Bas Jan van Bochove gaf aan deze afwijzing dan wel graag beter onderbouwd te willen zien.

Onderschreven
Wij zijn blij dat meerdere Tweede Kamerfracties, waaronder die van de drie regerings- en gedoogpartijen, onze kritiek in het overleg met de minister deze week hebben onderschreven. De eerste stap is nu dat de minister moet zorgen voor een verdere verbetering van de kwaliteit van het label. Goed nieuws dus voor alle eigenwoningbezitters. En voor de regerings- en gedoogpartijen. Want van een gebrek aan dualisme kan niemand hen op dit dossier meer verdenken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten