woensdag 9 maart 2011

Op het vuur of op de golven

Vereniging Eigen Huis heeft een geschiedenis van bijna 37 jaar. Toen zij van start ging in de jaren zeventig was de vereniging het beste te kenschetsen als een gepassioneerde actiegroep. Zij bond onder leiding van de oprichter Henny Herwijnen de strijd aan met marktpartijen die ten koste van de (potentiële) eigenwoningbezitter hun kassen probeerden te spekken.
Denk aan banken, notarissen, makelaars, bouwers en aannemers. In de jaren en decennia daarna is Vereniging Eigen Huis steeds meer uitgegroeid tot een respectabele gesprekspartner. Wij zijn toen, om het zo maar uit te drukken, salonfähig geworden. Anno 2011 staan we steeds voor de keuze: voeren we actie of gaan we onderhandelen?

Op de agenda krijgen
Vaak is het een kwestie van én-én. Vereniging Eigen Huis voert dan eerst actie om onderwerpen op de agenda te krijgen. Veelal doen we dat door voor deze kwesties aandacht te vragen in de publiciteit. Daarin worden we niet zelden geholpen door ons grote ledenbestand. Door de contacten met onze leden zijn wij snel op de hoogte van kwesties die hen raken.


 • WOZ-bezwaren
  Denk aan het feit dat sommige gemeenten WOZ-bezwaren blind afwijzen in de hoop dat eigenwoningbezitters de moed om verder te procederen dan wel zullen opgeven. Door de contacten met onze leden kunnen wij in de media niet alleen zo'n misstand aanhangig maken maar er ook meteen het bewijs bij leveren. Wij kunnen de mensen die het treft in beeld brengen.

 • Financieringsproblematiek
  Hetzelfde geldt voor de financieringsproblematiek rond de particuliere erfpacht. Banken zijn vorig jaar plotseling gestopt met het verstrekken van hypotheken voor huizen op particuliere erfpacht. Met als gevolg dat de zittende bewoners hun woning niet meer kunnen verkopen, tenzij de koper de woning volledig uit eigen zak zou financieren.

Tot een oplossing komen
Als een misstand door de publiciteit eenmaal hoog op ieders agenda staat is Vereniging Eigen Huis altijd bereid met marktpartijen en overheden in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Zo zijn wij inmiddels met de Nederlandse Vereniging van Banken in overleg over de genoemde erfpachtkwestie.


Soms ontkennen andere partijen echter dat er überhaupt een probleem is. In het geval van de WOZ-bezwaren die blind worden afgewezen, riep de VNG glashard: "wij kennen geen gemeenten die dat doen." Nou, wij kennen ze wel. Mede dankzij de ruim 500 reacties die wij inmiddels hebben ontvangen op ons speciaal hiervoor geopende WOZ-meldpunt. Na inventarisatie van alle meldingen zullen wij nadere acties ondernemen. Als de VNG in de ontkenningsfase blijft hangen, zullen we ons rechtstreeks richten tot de gemeenten in kwestie. Het gaat ons immers om een oplossing voor de eigenwoningbezitters die erdoor getroffen worden.

Aan uw kant
Zo gooit Vereniging Eigen Huis soms olie op het vuur, en dan weer op de golven. Altijd in het besef dat de individuele eigenwoningbezitter geen speelbal mag zijn van machtige marktpartijen en/of overheden. En dat het dus belangrijk is dat er ook iemand aan úw kant staat.

1 opmerking:

 1. Beste Rob,

  Je noemt wederom de afgewezen WOZ-bezwaren. Dit is typisch zo'n voorbeeld van een ongenuanceerde stellingname die ik wel vaker zie bij VEH. Gevalletje vingertje-wijzen: "WOZ-bezwaren worden zomaar afgewezen. Schande! Schande!". Dus wordt het vizier gericht op de gemeenten die dat doen, en gaat VEH ongetwijfeld druk uitoefenen.

  =========================================
  Hierbij wordt, zoals zovaak, het werkelijke probleem niet door VEH onderkend of stelselmatig doodgezwegen. Laat staan dat er discussie is...
  =========================================

  Het echte probleem, en dat heb ik al eerder beschreven op dit blog, is dat de gemeenten de stortvloed aan WOZ-bezwaren niet aan kunnen. Het zijn er gewoon teveel, om de simpele reden dat iedereen die kosteloze (!) procedure ingaat en wel ziet of het een paar euro oplevert. Een schot hagel dus. Nu kun je wel eisen dat alle bezwaren altijd volledig worden behandeld, maar dat kost bakken met geld, veel meer geld dan het de woningeigenaren oplevert die een verlaging van de WOZ eruit slepen.

  Dus: kaart bij de gemeenten aan dat je de huidige situatie vervelend vindt, en dat je je er bijvoorbeeld in zou kunnen vinden om 50 euro aan kosten te vragen als je een WOZ-bezwaar wilt maken. Die 50 euro krijg je terug als je bezwaar gegrond is, anders niet. Je zult zien, de problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, de woningeigenaren hadden het allemaal aan zichzelf te danken.

  Denk eens creatief, ga eens wat vaker op de echte onderliggende problematiek en mechanismen in, denk "out-of-the-box", filosofeer eens over mogelijke oplossingen, échte oplossingen. De stukjes hier zijn anders allemaal zo oppervlakkig en snijden niets nieuws aan....

  BeantwoordenVerwijderen