maandag 28 maart 2011

Stop de uitverdieneffecten van overdrachtsbelasting!

Beleidsmaatregelen die geld kosten, bijvoorbeeld belastingverlaging, moeten in Den Haag altijd voorzien worden van deugdelijke financiering. Soms leveren die maatregelen echter ook geld óp. Bijvoorbeeld in de vorm van hogere groei en dus juist extra belastinginkomsten. Maar op dergelijke inverdieneffecten mag je in Den Haag nooit vooruit lopen. Zo zijn de regels. Tijd voor een iets andere invalshoek.

Meer btw, loon- en inkomstenbelasting en winstbelasting
Neem de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Vereniging Eigen Huis pleit daar al een tijd voor. De inverdieneffecten van een dergelijke afschaffing zouden legio zijn. In een onzekere woningmarkt maakt de overdrachtsbelasting mensen extra kopschuw. Als je een bestaande woning koopt, dan ben je de eerste zes procent van je investering immers meteen kwijt. Als deze belasting er niet zou zijn, zouden veel meer mensen de stap naar een eerste of een volgende koopwoning wagen. En dat stelt de verkoper vaak ook weer in staat om door te stromen. Ergo: afschaffing van de overdrachtsbelasting zorgt voor veel meer dynamiek op de woningmarkt. Als mensen verhuizen, investeren zij vaak in de kwaliteit van hun nieuwe woning. Dit kan een nieuwe keuken zijn of het energiezuiniger maken van de woning. Of een complete verbouwing. Allemaal bedrijvigheid. Allemaal werkgelegenheid. En allemaal extra belastinginkomsten voor de overheid: btw, loon- en inkomstenbelasting en winstbelasting. Ook wordt de overdrachtsbelasting vaak meegefinancierd in de hypotheek. Afschaffing ervan leidt bij een gegeven koopsom niet alleen tot minder hoge hypotheken en hypotheeklasten voor huishoudens, maar daardoor ook tot minder hypotheekrenteaftrek.

Meer arbeidsmobiliteit en minder files
Ook leidt afschaffing van de overdrachtsbelasting tot meer arbeidsmobiliteit. Als je een nieuwe baan accepteert waarvoor je moet verhuizen, en je gaat een riante tien procent meer verdienen, dan nog doe je er gemiddeld twaalf jaar over voordat je de overdrachtsbelasting er uit hebt. Veel mensen zullen dan toch maar liever bij hun huidige baas blijven werken. Macro-economisch gezien is dat slecht voor de welvaartsontwikkeling. Afschaffing van de overdrachtsbelasting leidt ook op deze manier dus tot meer economische groei. Bovendien kan het helpen de files te verminderen en de doorstroming op de Nederlandse wegen te verbeteren. Mensen zullen dan immers sneller verhuizen in plaats van op en neer te gaan rijden naar hun werk. Als de files korter worden, dan kost dat iedereen - ook de overheid - minder geld.

In- en uitverdieneffecten
Maar goed, op al deze inverdieneffecten mag je volgens de Haagse begrotingsregels dus niet vooruitlopen. Misschien is er echter een uitweg. Niemand heeft in Den Haag namelijk ooit beweerd dat je niet mag proberen te voorkómen dat er zogeheten úitverdieneffecten optreden. Dat zijn in dit geval de negatieve effecten van het laten vóórtbestaan van de overdrachtsbelasting. Ik noem: minder dynamiek op de woningmarkt, minder verbouwingen, minder energiebesparende maatregelen, minder verkoop van nieuwe keukens, minder arbeidsmobiliteit en meer files. Stop de uitverdieneffecten van overdrachtsbelasting, zou ik zeggen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten