vrijdag 29 april 2011

Banken, erfpacht & nathoudense pap

Donderdag 28 april 2011 werd ik geïnterviewd door NVM Magazine over particuliere erfpacht. Een bijzonder moment voor dit interview, want het had - in het kader van dit dossier - een historische dag kunnen worden. Maar dat werd het helaas niet. Waarom was het een bijzondere dag? Omdat dezelfde ochtend op het hoofdkwartier van de Nederlandse Vereniging van Banken in Amsterdam overleg plaatsvond over de problemen met particuliere erfpacht. En waarom werd het geen historische dag? Omdat de banken hun gasten helaas wederom op hun befaamde nathoudense pap trakteerden.

Onverkoopbaar
Vereniging Eigen Huis verlangt van de banken dat zij een probleem dat zij zelf hebben veroorzaakt, ook zelf oplossen. En wel nu. De banken hebben vele duizenden huishoudens in de problemen gebracht door collectief te stoppen met de financiering van woningen op particuliere erfpacht. Deze woningen zijn daardoor onverkoopbaar geworden. Er zijn schrijnende gevallen bekend. Zoals van erfgenamen die de woning van hun overleden ouders niet kunnen verkopen om daarmee de hypotheek af te lossen. Of van mensen die niet kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, terwijl hun gezondheidssituatie dat wel noodzakelijk maakt.

Inspanningsverplichting
De banken wilden tijdens het overleg niet verder gaan dan een 'inspanningsverplichting' om bestaande klanten te helpen. Dit is weer zo'n halve toezegging, waarvan moet worden afgewacht of de banken zich er in de praktijk ook aan zullen houden. Vereniging Eigen Huis zal de komende tijd goed in de gaten houden of dit al dan niet gebeurt.

Criteria
Verder hebben de banken aangekondigd binnen vier maanden te komen met algemene criteria op basis waarvan zij zullen bezien of een woning op particuliere erfpacht (weer) door hen gefinancierd zal worden. Helaas zijn dergelijke beloften in het afgelopen jaar door de banken al eerder gedaan. Om even zo snel weer te worden geschonden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij dringen er bij de overheid dan ook op aan de druk op de banken verder op te voeren. Bij het overleg in Amsterdam waren vertegenwoordigers aanwezig van de ministers Donner (BZK) en De Jager (Financiën). Hopelijk zullen zij de bankensector, die overeind is gehouden met miljarden staatssteun, er op wijzen dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid veel beter moeten oppakken. In plaats van haar klanten - in dit geval de eigenwoningbezitters op particuliere erfpacht - op deze manier nu al meer dan een jaar in de kou te laten staan.

1 opmerking: