maandag 18 april 2011

Energie van de Ledenraad

"Meer dan 10.000 bezoekers beleefden zaterdag 16 april een prachtige muzikale dag in de Jaarbeurs Utrecht. Een uniek evenement vol samenzang, prachtige instrumentale begeleiding en inspirerende toespraken." Aldus de EO-Nederland-zingt-2011-website . Ik kan dat ten dele uit eigen waarneming bevestigen. Want toen ik afgelopen zaterdag aankwam bij het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht, zag ik hele drommen mensen voorbijtrekken. In de richting van waar kennelijk gezongen werd. Ikzelf was daarentegen op weg naar de Ledenraad van Vereniging Eigen Huis.

Ledenraad
Vereniging Eigen Huis heeft ruim 680.000 leden. En de vereniging vindt het - voor haar functioneren als belangenbehartiger van de eigenwoningbezitter in Nederland - belangrijk te weten wat haar leden zoal bezighoudt als het gaat om de eigen woning. Deels halen we die kennis uit de honderduizenden telefoontjes, e-mails en brieven die we jaarlijks van onze leden ontvangen. Voor een ander deel peilen we de mening van onze leden via het Eigen Huis Ledenpanel, waaraan op dit moment circa 13.000 leden meedoen. Verder doet Vereniging Eigen Huis veel marktonderzoek, waarbij wij onder meer continu de tevredenheid van de leden meten over de diensten die wij hun bieden. Dit is variërend van de maandelijkse toezending van het ledenblad Eigen Huis Magazine tot de opleveringskeuring van uw nieuwbouwwoning. Last but not least worden de leden van Vereniging Eigen Huis vertegenwoordigd in onze Ledenraad. Deze kent een vijftigtal leden, die afgelopen zaterdag in Utrecht bijeenkwamen.

Dillemma's
Eén keer per jaar behandelt de Ledenraad een inhoudelijk thema op het gebied van collectieve belangenbehartiging. Deze keer ging het over energie. Meer in het bijzonder werden dilemma's besproken die zich op dit gebied voordoen bij de collectieve belangenbehartiging, zoals energiebesparing versus gezondheid. Energiebesparing en gezondheid zijn beide belangrijk. Energiebesparende maatregelen kunnen echter de gezondheid schaden. Bijvoorbeeld als gevolg van potdichte woningen met ventilatievoorzieningen die niet afgestemd zijn op het bewonersgedrag of niet goed functioneren. Wat betekent dit voor het energiebesparingsbeleid? Ook was er het thema theorie versus praktijk. In theorie kunnen woningen energieneutraal worden gebouwd, maar in de praktijk is de energiezuinigheid ook in belangrijke mate afhankelijk van het gedrag van de bewoners en het gebruik en onderhoud van de installaties. Vergelijk het met een auto die bij 90 km/uur stationair een heel laag benzineverbruik heeft, dat in werkelijkheid nooit wordt bereikt. In hoeverre mogen eigenwoningbezitters op kosten worden gejaagd om een theoretisch hogere energiezuinigheid te bewerkstelligen? Andere thema's waren stimuleren versus sanctioneren, de slimme meter versus privacy en energiebesparing versus esthetiek/welstand. Dit laatste dilemma gaat over het verzet tegen energiebesparing vanwege landschapsvervuiling (windmolens) of aantasting van de welstand (zonnepanelen). Hoe gaan we daarmee om?

Energie
De Ledenraad van Vereniging Eigen Huis heeft over al deze thema's in groepjes gediscussieerd. De uitkomsten zijn input voor onze dagelijkse belangenbehartiging op het gebied van energie, waarvan medeblogger Claudia Umlauf de trekker is. De inbreng van de Ledenraad geeft altijd veel stof tot nadenken. En meer nog dan dat, geeft de betrokkenheid van de Ledenraad bij de vereniging nieuwe energie om op te komen voor de belangen van eigenwoningbezitters in Nederland. Het is belangrijk dat er ook iemand aan hún kant staat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten