vrijdag 15 april 2011

Voer voor fiscalisten

"Beste medewerker, ik schrijf u dit bericht naar aanleiding van uw voorbeeldbrief bezwaar WOZ particuliere erfpacht. Na lezing van deze brief kom ik tot de conclusie dat wat u in deze brief stelt volstrekt onzinnig is en juridisch volstrekt onjuist is." Deze blog gaat over een pittige ledenreactie en het antwoord daarop van Vereniging Eigen Huis.

WOZ-bezwaar particuliere erfpacht
Bovenstaande reactie kreeg één van onze fiscalisten deze week op zijn bureau. Dit naar aanleiding van de door hem opgestelde voorbeeldbrief van Vereniging Eigen Huis om bezwaar te maken tegen uw WOZ-beschikking indien u te maken heeft met particuliere erfpacht. Een dergelijke woning is immers veel minder waard geworden nu banken collectief zijn gestopt met de financiering van dergelijke panden.

Onzinnig en juridisch onjuist
Als een brief die je met zorg hebt geschreven volstrekt onzinnig en juridisch onjuist wordt genoemd, ga je er wel even rustig voor zitten. Om de volgende argumentatie te lezen: "In Wet WOZ art. 17 staat klip en klaar omschreven dat de waarde vrij en onbezwaard moet worden bepaald. Dit wordt ook wel 1 van de ficties van de Wet WOZ genoemd. Uw vereniging zou toch onderhand moeten weten dat deze fictie inhoudt dat bij de waarderingen in het kader van de Wet WOZ geen rekening wordt gehouden met een zakelijk recht als erfpacht. Bovengenoemde brief mist dus elke juiste juridische grondslag. Voorlichting van uw zijde over de Wet WOZ mag, maar die dit dan wel juist en niet op het niveau van een Privé of Story."

Zelf ook niet van de straat
Gelukkig is de fiscalist die deze reactie op zijn bureau kreeg zelf ook niet van de straat. Lees hier zijn antwoord: "Erfpacht is inderdaad een factor waarvan wordt geabstraheerd ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ. Dat staat ook niet ter discussie. Zoiets zou een wetswijziging vergen die van invloed is op het karakter van de WOZ. Daarom hebben wij vanzelfsprekend niet de erfpacht als waardedrukkende factor genomen, maar de moeilijke financierbaarheid van woningen die zijn bezwaard met particuliere erfpacht als waardedrukkende factor. In die zin onderscheiden deze woningen zich van andere woningen die zijn bezwaard met erfpacht. De erfpacht "an sich" is dan ook helemaal niet relevant voor ons betoog. Hierdoor wordt de markt voor dergelijke woningen een andere dan de reguliere markt en ontstaat een situatie die analoog kan worden gesteld aan de situatie zoals die door Gerechtshof Arnhem is benoemd in het kader van service-appartementen (zaak 10/00138)."

Schrik en trots
Als huis-tuin-en-keuken-econoom schrik je eerst toch even van zo'n pittige ledenreactie. Maar na lezing van de reactie van onze fiscalist overheerst bij mij gelukkig weer het gevoel van trots op een organisatie met zoveel deskundigheid. De Wet WOZ mag dan voer voor juristen zijn, maar op deze manier kan ik er zelf ook wel van genieten.

2 opmerkingen:

  1. Een misschien toch niet geheel onbelangrijke vraag: Kunt u mogelijk een rechterlijke uitspraak noemen (anders dan de "analoge" uitspraak van het Hof Arnhem die u vermeldt) waaruit naar voren komt dat de rechter uw opvatting deelt?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Tjalling Letterie, Vereniging Eigen Huis26 oktober 2011 om 15:27

    Geachte heer, mevrouw,

    Een dergelijke uitspraak is er (nog) niet. Wij hebben een standpunt ingenomen waarvan wij van mening zijn dat dit fiscaal-juridisch hout snijdt omdat er parallellen te trekken zijn tussen de uitgangspunten in genoemde uitspraak en de uitgangspunten die wij voorstaan.

    BeantwoordenVerwijderen