maandag 11 april 2011

Weekendje Hoogervorst

Je kunt van Hans Hoogervorst veel zeggen, maar niet dat hij met de stille trom vertrokken is. Bij zijn afscheid van de AFM heeft hij nog even een flinke knuppel in het hoenderhok gegooid. In de Telegraaf van 8 april jl. pleitte hij voor een totaalverbod op aflossingsvrije hypotheken. Ook de bestaande aflossingsvrije hypotheken moeten zo snel mogelijk verdwijnen, zo tekende de Telegraaf op uit de mond van de vertrekkende AFM-topman. Veel verontruste leden hebben naar Vereniging Eigen Huis gebeld met de vraag wat dit nu weer te betekenen heeft.

Niet zo heet gegeten
Gelukkig konden wij onze leden melden dat de soep niet zo heet gegeten wordt .
- In de eerste plaats betreft het hier persoonlijke bespiegelingen van Hans Hoogervorst, bij zijn afscheid van de AFM. Van een AFM-standpunt is geen sprake. Noch van beleid van de overheid.
- In de tweede plaats behoeft een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek de financiële situatie van huishoudens niet per se in gevaar te brengen. Dat hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen na pensionering. Daarbij komt dat een nominale schuld van - zeg - twee ton na twintig of dertig jaar veel minder waard is vanwege de inflatie. Terwijl het inkomen en de waarde van de woning in het algemeen over de jaren wel met minimaal de inflatie stijgen. Op grote delen van de woningmarkt zullen de komende decennia bovendien nog forse tekorten bestaan, zodat er nog steeds sprake is van schaarste en dus een opwaartse prijsdruk.
- In de derde plaats is er de nodige verwarring over het begrip 'aflossingsvrij'. Niet aflossen betekent niet per definitie dat er naast de woning geen vermogen wordt opgebouwd (via sparen of beleggen) of wordt verkregen (bijvoorbeeld via een erfenis).

Niet op één hoop
Natuurlijk is Vereniging Eigen Huis tegen 'overcreditering'. Dat is de situatie waarin huishoudens zich te diep in de schulden steken. Wat dat betreft, zijn wij blij met de afspraak - zowel in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie als vanaf 1 augustus 2011 ook daarbuiten - dat maximaal vijftig procent van de koopsom van een nieuwe woning aflossingsvrij mag worden geleend. Om alle aflossingsvrije leningen op één hoop te gooien, gaat echter veel te ver. En wie dat doet, creëert dus onnodige onrust. Dit is in de huidige woningmarktsituatie het laatste wat we kunnen gebruiken. Het is alsof je met één arm aan de dakgoot hangt en iemand het nodig vindt ook nog even op je hand te gaan staan.

Nachtkaars
In Buitenhof leek Hoogervorst zijn uitspraken overigens te nuanceren. Hij gaf verrassenderwijs aan dat hij vooral bezwaar maakte tegen de term 'aflossingsvrij'. Hij wilde liever spreken van een 'uitgestelde aflossing'. Punt daarbij is dat veel aflossingsvrije hypotheken juist worden aangegaan voor veel langer dan dertig jaar, juist omdat van aflossing pas sprake is bij de verkoop van de woning. Enfin, de bekende nachtkaars. Niet echt iets om nog heel lang bij stil te staan, zou ik denken. Zeker in het licht van heel wat ingrijpender gebeurtenissen dit weekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten