vrijdag 1 april 2011

WOZ-bezwaar particuliere erfpacht

Het probleem dat banken gestopt zijn met de financiering van woningen op particulier erfpacht moet zo snel mogelijk de wereld uit. Wij breken ons bij Vereniging Eigen Huis het hoofd over hoe we banken er toe zouden kunnen dwingen deze financiering zo snel mogelijk weer ter hand te nemen. Zoals vóór begin 2010 ook volstrekt gebruikelijk was. We willen zo snel mogelijk van de situatie af dat eigenwoningbezitters op particuliere erfpacht hun woning aan de straatstenen niet kwijt kunnen, omdat de bank de nieuwe bewoners niet aan financiering wil helpen.

Onverkoopbaar
Totdat we de banken op de knieën hebben, zitten eigenwoningbezitters op particuliere erfpacht met de gebakken peren. Hun woning is practisch onverkoopbaar geworden. Het is lang wachten op een koper die cash afrekent en dus geen hypotheek nodig heeft. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten er in hun WOZ-beschikkingen rekening mee moeten houden dat je woningen op particuliere erfpacht door het wangedrag van banken aan de straatstenen niet meer kwijt raakt. Misschien lukt het alleen nog als je de woning heel ver onder de normale prijs op de markt aanbiedt. Vergelijk het met de afbraakprijzen waartegen woningen worden verkocht op een executieveiling.

Voorbeeldbrief WOZ-bewaar
Vereniging Eigen Huis reikt eigenwoningbezitters met een woning op particulier erfpacht een voorbeeldbrief aan waarmee zij bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. De prijs die een woning opbrengt op een veiling is gemiddeld circa 35 procent lager dan de prijs bij normale verkoop. Vandaar dat we eigenwoningbezitters op particulier erfpacht aanraden de gemeente te verzoeken de WOZ-beschikking terug te brengen tot 65 procent van de normale waarde. Mocht uw bezwaarperiode al verlopen zijn, dan kunt u de gemeente via dezelfde voorbeeldbrief verzoeken om een zogeheten ambtshalve vermindering.

Inkeer
We hopen natuurlijk dat de banken snel tot inkeer zullen komen door de financiering van woningen op particuliere erfpacht te hervatten. Aangezien de WOZ-beschikking betrekking heeft op het verleden - het moment waarop deze woningen practisch onverkoopbaar waren geworden - doet dit aan uw WOZ-bezwaar niets af. Desnoods zal Vereniging Eigen Huis dergelijke bezwaren ondersteunen via een proefproces. Omdat wij vinden dat er ook iemand aan úw kant moet staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten