donderdag 16 juni 2011

Nieuw bouwbesluit laat te wensen over

Stel: het gaat over enige tijd weer beter met de woningmarkt. Dat is niet uitgesloten, want het kabinet broedt nu al zo lang op een Woonvisie, dat we bijna gaan hopen dat er ook echt iets in zal komen te staan. Zoals een daadkrachtig besluit om het voor starters aantrekkelijker te maken om een woning te kopen. Aangezien starters niet eerst hun oude huis hoeven te verkopen, kan juist deze groep huishoudens de woningmarkt vlot trekken. Maar dan moeten ze wel willen kopen. En daarbij zou (al dan niet tijdelijke) afschaffing van de overdrachtsbelasting voor hen enorm kunnen helpen. Starters gaan liever een investering in een eigen woning aan als zij niet meteen 6 procent van de aankoopsom hoeven af te boeken.

Regeren is vooruitzien
Maar goed, stel dus dat het over enige tijd weer beter gaat met de woningmarkt. Dan kunnen er ook weer meer nieuwe woningen worden bijgebouwd. Temeer omdat we er daar de komende decennia volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog zo'n miljoen van nodig hebben. En dan is het natuurlijk belangrijk dat de regels waaraan nieuwbouwwoningen moeten voldoen effectief en efficiënt zijn. Dus is de regering gekomen met een herziening van het Bouwbesluit. Regeren is vooruitzien.

Ingewikkelde en onduidelijke regeltjes
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het concept-Bouwbesluit 2012. Helaas laat dit document nog veel te wensen over. Vereniging Eigen Huis vindt - algemeen gesteld - dat het concept-Bouwbesluit, net als z'n voorganger uit 2003, nog steeds teveel ingewikkelde en onduidelijke regeltjes bevat. Onduidelijkheid in de regels leidt al snel tot hoge kosten voor de bouwers die ze moeten ontcijferen en uitvoeren. Kosten die vanzelfsprekend op het bordje van de eigenwoningbezitters terecht komen. En onduidelijke regels komen in het algemeen ook niet ten goede aan de doelstellingen die met het concept-Bouwbesluit worden nagestreefd, bijvoorbeeld in de sfeer van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van de nieuwe woning.

Doeltreffendheid en doelmatigheid
Vereniging Eigen Huis hoopt dat de Tweede Kamer minister Donner stevig aan de tand zal voelen over de mate waarin het nieuwe Bouwbesluit zijn doelstellingen zal bereiken in relatie tot de kosten die met de uitvoering van alle regels gemoeid zijn. Doeltreffendheid en doelmatigheid: het zijn toch geen onredelijke verlangens?

1 opmerking:

  1. "Stel: het gaat over enige tijd weer beter met de woningmarkt. Dat is niet uitgesloten"

    Nou, dat weet ik zo net nog niet. VEH schrijft zelf: "De stemming onder consumenten geeft uiteindelijk de doorslag op de woningmarkt". En laat nou net de hierop gebaseerde marktindicator van VEH de afgelopen paar maanden volledig crashen, zie:

    http://www.eigenhuis.nl/tools/marktindicator/

    BeantwoordenVerwijderen