maandag 6 juni 2011

Stop het boevengilde!

Nee, deze blog gaat niet over grijpgrage bankiers. Noch over de curatoren van de DSB-bank die er niet voor terugschrikken de klanten van deze failliete bank op de valreep nog even een poot uit te draaien. Waarover gaat deze blog dan wel? Over een ander ernstig probleem waarover Vereniging Eigen Huis zich zorgen maakt: het toenemende aantal woninginbraken.

Elke negen minuten
Vorig jaar waren zo'n 80.000 huishoudens slachtoffer van een inbraak. Omgerekend werd er dus elke negen minuten ergens ingebroken. Een inbraak duurt gemiddeld maar een minuutje of drie, maar de materiële en vooral emotionele schade blijft de slachtoffers levenslang bij. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis de maand juni uitroepen tot de maand van het Veilig Wonen. Ons Eigen Huis Magazine is voor de gelegenheid omgedoopt in Veilig Huis Magazine en ook op internet besteden wij veel aandacht aan woninginbraken. Zo willen wij eigenwoningbezitters op de hoogte brengen van de risico's die zij lopen. En bovenal willen wij hun erop wijzen dat ze zelf veel kunnen doen om de inbraakkans te verkleinen.

Beelden inbrekers online
Vereniging Eigen Huis gaat echter een stapje verder. Op 8 juni openen wij namelijk een speciale website www.veiligwonencheck.nl/inbrekers met beelden van inbrekers. Steeds meer eigenwoningbezitters hebben in en om hun woning bewakingscamera's geplaatst. Hierdoor zijn zij in het bezit van herkenbare beelden van personen die bij hen hebben ingebroken. Vereniging Eigen Huis gaat deze beelden openbaar maken. Hiermee hopen we enerzijds dat meer inbraken kunnen worden opgelost. Anderzijds hopen wij dat dit een afschrikwekkend effect heeft op potentiële inbrekers. Natuurlijk gaat de vereniging zorgvuldig te werk. Wij plaatsen alleen beeldmateriaal indien de bewoner kan aantonen dat er aangifte is gedaan bij de politie.

Boevengilde
Doordat politie en justitie (gelukkig) steeds succesvoller zijn bij de bestrijding van onder meer winkelovervallen, lijkt het boevengilde zijn werkterrein meer en meer te verplaatsen naar onze woningen. Laten we er samen iets tegen doen!

17 opmerkingen:

 1. Een prima initiatief van VEH om videobeelden van inbrekers op internet te zetten. Mijn echtgenote en ik zijn 2x beroofd van onze fietsen, mijn bedrijf is 1x leeggehaald door die hufters, waarbij ze ook nog veel schade hebben aangericht. Ik wou dat ik beelden had gehad, dan had ik ze direct op YouTube gezet. En nu, VEH, niet terugkrabbelen als allerlei betweters gaan zeuren over "de privacy van de inbreker". Boeven hebben geen recht op privacy.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Koos van der Bruggen6 juni 2011 om 22:19

  Ik zal wel te politiek correct zijn, maar als lid van Eigen Huis voel ik mij uitermate ongelukkig met de campagne "zet een inbreker te kijk". Het is een uiting van populisme die uitermate geod past bij het huidige politieke klimaat en de nu zittende regering. Maar of al die spierballentaal veel helpt waag ik te betwijfelen. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat Eigen Huis in dit klimaat mee zou gaan. het levert u ongetwijfeld veel lof op van Wakker Nederland en alles wat daarbij hoort. Ik wens daar niet bij te horen. Eigen Huis keer terug op uw schreden en beperk u tot uw core-business!
  PS
  Ook ik ben slachtoffer van een inbraak geweest, dus geen wereldvreemde idealist.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jacques Koopmanschap6 juni 2011 om 22:56

  Deze actie van VEH is op zich toe te juichen. Maar die is er voor huizenkopers. Ik vind dat huurders ook op een dergelijke manier beschermd zouden moeten worden...dus: woningcorporaties: volg het voorbeeld van VEH. Dit soort voorzieningen moet ook beschikbaar zijn voor de wat minder bemiddelde huiseigenaren c.q. huurders.
  Iedereen heeft recht op bescherming. Dat boeven geen recht op privacy hebben, daar ben ik het hartgrondig mee eens, omdat zij door hun daad zelf het bezit en de privacy van hun slachtoffers schenden!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met deze actie gaat de "vereniging" eigen huis te ver, wij zullen ons lidmaatschap opzeggen. de discussie aanzwengelen is tot daar aan toe. Maar zelf deze website optuigen valt wat ons betreft niet onder de doelstelling: "zekerheid: wij komen op voor uw belangen" (zie het magazine)
  familie Donker

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Stel dat er leden opzeggen omdat het abonnement zo duur is, dan maar even op z'n Telegraafs een PVV-tje doen.

  Goedkoop scoren, oftewel populisme!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik ben het helemaal met de familie Donker een.De VEH gaat nu ook plaatsnemen op een stoel waar zij niet op thuishoort. De vereniging is niet meer voornamelijk bezig met taken waavoor zij is opgericht destijds. Toevallig had ik mijn lidmaatschap onlangs al,na 20 jaar, opgezegd. Dit is mijn club niet meer. Erg jammer eigenlijk.
  Harald Schelte

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Met gebruik making van SmartWater kan je de woning inbraken echt gaan reduceren, zie www.smartwater.com vanaf 1 augustus verkrijgbaar in Nederland.
  Voor info mail naar smartwater2011@kpnmail.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik ben ook uitermate ongelukkig met deze ontzettend populistische actie. Ik betaal mijn lidmaatschap hier beslist niet voor. Wij kennen in NL een, naar mijn idee, nog behoorlijk functionerend rechtsysteem en terugkeren naar 'de schandpaal' lijkt mij niet de oplossing voor de overigens zeer indringende woninginbraken. Deze actie steun ik als lid daarmee ook beslist niet !

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Oh, en als deze tendens zich voortzet binnen de vereniging zie ik mij genoodzaakt om mijn lidmaatschap eveneens te beëindigen. Bah !

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Preventie van inbraak is een verantwoordelijkheid van burgers en bewoners; bestraffing van de daders is in onze rechtsstaat een taak van Justitie en niet van de Vereniging Eigen Huis. Als de VEH een bijdrage wil leveren aan inbraakpreventie, zet dan voorlichtingsactiviteiten voort en oefen desnoods politieke druk uit op het vergroten van politiecapaciteit t.b.v. efficientere opsporing.
  Ik ga mijn lidmaatschap opzeggen vanwege deze symbolische en nutteloze actie.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik wil de ellende die een inbraak veroorzaakt beslist niet bagatelliseren. Ook onderken ik dat de politie er niet goed in slaagt zaken te behandelen en op te lossen, wat voor slachtoffers natuurlijk buitengewoon vervelend is.
  Maar uw actie roept bij mij geen enthousiasme op. Het is een stap op weg naar - maar gelukkig nog geen - eigen richting; die weg moeten we niet op gaan. Ook al is het gehele maatschappelijke klimaat daar erg gevoelig voor. Bovendien hebben ook vermeende daders recht op privacy.
  Overigens als uit dit soort acties schade voor VEH optreedt, mijn lidmaatschapscontributie is daarvoor niet bedoeld.

  Vr.groet,


  G.D.Johanns

  drs.G.D.Johanns
  Eulebrink 18
  7544 MK Enschede
  t: 053-477.29.27
  m: 06-38.222.988
  e: g.d.johanns@hccnet.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 12. We realiseren ons dat we de grenzen van het toelaatbare opzoeken, maar we doen dat niet lichtvaardig. We willen niemand vals beschuldigen. Bekendmaken doen we alleen als voldoende zeker is dat beeldmateriaal betrouwbaar is. We vragen bijvoorbeeld een kopie van de aangifte waarin moet zijn verwezen naar het betreffende beeldmateriaal. Daarnaast vindt bekendmaking zijn rechtvaardiging in de bescherming van het algemeen belang (andere potentiële slachtoffers).

  Als consumentenorganisatie hebben wij als taak om maatschappelijke problemen aan te pakken. De problemen van onze leden staan voorop en zij worden enorm gedupeerd door het snel stijgende aantal woninginbraken. Vereniging Eigen Huis neemt overigens de verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van het beeldmateriaal dat bewoners aanleveren. Wij zullen de identiteit van personen die het beeldmateriaal hebben aangeleverd niet bekendmaken aan derden. We hopen dat u ons als lid daarbij toch wilt blijven steunen, u kunt ervan opaan dat wij hierin uiterst zorgvuldig zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Eline | Webcare Vereniging Eigen Huis

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Erik Sistermans, lid VEH7 juni 2011 om 21:45

  Beste Eline,

  een consumentenorganisatie moet inderdaad de belangen van de leden behartigen, maar dan wel met middelen die gesteund worden door de leden. Wat mij betreft is dat met deze actie zeker niet het geval. Ik zou het op prijs stellen als u deze actie cancelt nu het nog kan.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Het is fantastisch dat VEH dit aandurft. Wie zelf is beroofd weet hoe machteloos je dan voelt. Je doet aangifte maar dat heeft nauwelijks zin want de Nederlandse politie weet maar weinig misdaden op te lossen. En als er dan toch een boef voor de rechter wordt gebracht komt hij er met een minimaal strafje vanaf. We hebben in Nederland te veel begrip getoond voor de daders en te weinig voor de slachtoffers.Dat moet hoognodig veranderen. Dat heeft niks met populisme te maken en alles met rechtvaardigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik ben het ook helemaal niet eens met deze actie. Dit is eigen rechter spelen. Een van de peilers van de rechtstaat is dat iemand pas gestraft kan worden als hij/zij veroordeeld is door een onafhankelijke rechter.
  En dan nog wat: wie weet of dat materiaal uit beveiligingscamera's betrouwbaar is? Voor je het weet worden de verkeerde mensen aan de schandpaal genageld. In deze tijd van toenemende verhuftering vind ik dat een instituut als Vereniging van Eigen Huis de verantwoordelijkheid moet nemen en de grenzen van de rechtstaat niet moet opzoeken.
  Als de VEH dit ingeslagen pad blijft volgen, zal ik me gedwongen voelen mijn lidmaatschap te beëindigen.

  Hoogachtend,

  Miriam Krekel
  Amsterdam

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik vind het juist fantastisch, super en grandioos!
  Lid sinds 2007

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Een slecht plan: alleen een rechter kan in NL bepalen (aan de hand van een aangifte en na het opnemen van getuigenverklaringen *en* na het horen van de verdachte) of iemand schuldig is of niet. Feitelijk hebben we het hier over een VEH-leiding die kennelijk niet capabel genoeg is hun doelen via legale weg te bereiken en het daarom maar via een criminele weg probeert. Goed voorbeeld doet goed volgen zou ik zeggen. Een publicatie op het internet betekent een levenslange veroordeling(terwijl het de rechter is die een passende straf mag bepalen) en vermindert daarmee de kans dat de crimineel (na eventuele straf) zijn leven zal kunnen beteren. Tenslotte: Heb ik iets gemist of is dit onderwerp al wel ter tafel bij de AVL gebracht? Is dit besluit conform de statuten van de VEH genomen en is het daarmee wel rechtsgeldig genomen? Anyway, de VEH is haar eigen richting ingegaan. Ik ook en zeg mijn lidmaatschap op.

  BeantwoordenVerwijderen