woensdag 27 juli 2011

Politie(k) wil hulp burger bij diefstal uit huis

Het aantal woninginbraken in Nederland ligt veel te hoog. In 2010 hebben we het dan over een aantal van circa 80.000. En bijna elke woninginbraak heeft voor de bewoners een lange nasleep. Inbrekers richten vaak een enorme ravage aan. Veel mensen blijven ook zitten met grote emotionele schade. Tegelijkertijd is het oplossingspercentage heel erg laag. Minder dan één op de twaalf inbraken wordt opgelost. De burger verdient meer hulp van de politie, en van politiek, teneinde meer woninginbrekers in de kraag te vatten en in het gevang te zetten. Tegelijkertijd leggen politie en politiek juist een grotere verantwoordelijkheid bij de burger zelf.

Veilig wonen
Vereniging Eigen Huis is in juni van dit jaar - door ons uitgeroepen tot de maand van Veilig Wonen - een grote actie gestart om:

- eigenwoningbezitters bewust te maken van de risico's op woninginbraak;
- hen te laten zien dat we het inbrekers soms wel erg gemakkelijk maken door een hele gereedschapskist klaar te leggen in de tuin, zoals een ladder om op de eerste verdieping te komen of een stevige schep om de deur mee open te wrikken;
- eigenwoningbezitters aan te zetten tot preventieve maatregelen.

Hiervoor hebben we een speciale editie van Eigen Huis Magazing gemaakt met een oplage van 700.000, en de website www.veiligwonencheck.nl in het leven geroepen. Beide met tal van praktische tips in het kader van inbraakpreventie. De site is bezocht door circa 135.000 unieke bezoekers. Een groot succes dus.

Politie
Het artikel 'Politie wil hulp burger bij diefstal uit huis', gisteren in de Volkskrant, meldt dat politiekorpsen in meerdere regio's vergelijkbare acties zijn gestart, teneinde burgers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Vereniging Eigen Huis is daar blij mee. Tegelijkertijd verwachten burgers van de politie dat zij alert reageren op inbraakmeldingen en aangiften van inbraak serieus nemen.

Politiek
Ook de politiek zet zwaar in op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. In een brief aan Vereniging Eigen Huis schrijft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dat hij de aandacht van de vereniging voor preventie van woninginbraak zeer waardeert. Terecht geeft hij tevens aan dat er geen reden is achterover te leunen zolang vele tienduizenden burgers jaarlijks aan woninginbraak te prooi vallen.

Samenwerking
Zoals bekend, heeft Vereniging Eigen Huis de infrastructuur klaarstaan om nog een stap verder te gaan. Namelijk door op de al genoemde website herkenbare bewakingsbeelden te tonen van inbrekers. Dit helpt de opsporing en heeft een afschrikwekkende werking. Om hierbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten én de effectiviteit van deze actie zo groot mogelijk te laten zijn, zijn wij op dit moment in overleg met politie en justitie om te kijken hoe we hierbij kunnen samenwerken.

Leden
Circa honderd leden hebben per brief of e-mail aangegeven dit géén goede actie te vinden. Ze vrezen dat wij hiermee op de stoel van de rechter gaan zitten. We leven niet voor niets in een rechtsstaat. Door samenwerking met politie en justitie hopen we de zorgvuldigheid boven elke twijfel te verheffen. Overigens blijkt uit een enquête die we hebben gehouden dat de overgrote meerderheid van de leden de actie sowieso steunt (77 procent), danwel er neutraal tegenover staat (17 procent). Daar zijn we blij om, want het enorme aantal woninginbraken vormt een groot maatschappelijk probleem. En Vereniging Eigen Huis wil haar verantwoordelijkheid daarbij graag blijven nemen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten