maandag 22 augustus 2011

Energielabel: hoop gevestigd op de Raad van State

Bij Vereniging Eigen Huis kijken wij uit naar het advies van de Raad van State (RvS) over het energielabel. Er ligt namelijk een kabinetsvoorstel bij de RvS waarin wordt bepaald dat huizen zonder energielabel straks niet meer mogen worden overgedragen op een nieuwe eigenaar. Zit u vol spanning bij de notaris, dan gaat de hele zaak niet door omdat er geen energielabel is. Als het aan het kabinet ligt althans.

Raad van State
De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Alle wetgeving moet langs de raad voor advies. De RvS beoordeelt onder meer of het wetsvoorstel juridisch goed in elkaar zit. Een belangrijk juridisch principe is proportionaliteit. Met andere woorden: staat het middel dat wordt ingezet in verhouding tot het doel dat wordt nagestreefd? Met een kanon op een mug schieten past daar niet in.

Brief
Vereniging Eigen Huis heeft de Raad van State een brief gestuurd waarin wij aangeven dat het wetsvoorstel dat de overdracht van een woning onmogelijk maakt om het enkele feit dat een energielabel ontbreekt, disproportioneel is. Buitensporig. Niet alleen de verkoper van de woning wordt hierdoor getroffen. Het niet doorgaan van de overdracht raakt ook de koper. En de verkoper heeft misschien zelf ook een nieuw huis gekocht waarvan de overdracht in gevaar komt. Zo worden meerdere huishoudens getroffen. En dat alleen omdat er geen label is.

Advies
We hopen dat de Raad van State het kabinetsvoorstel negatief zal beoordelen. We zien er naar uit. Als de Raad van State een advies uitbrengt, is dat overigens aanvankelijk geheim. De regering krijgt dan de gelegenheid het wetsvoorstel aan te passen. Zodra het aangepaste voorstel naar de Tweede Kamer gaat, wordt het RvS-advies daarbij toegevoegd en wordt het openbaar. Indien het advies van de Raad van State daarentegen zo negatief is dat de regering besluit het wetsvoorstel maar liever helemaal in te trekken, dan blijft het advies voor altijd onder de pet. Enerzijds jammer, maar anderzijds blijft het slechte wetsvoorstel de samenleving dan wel bespaard. Als je het zo bekijkt, kunnen we dus maar beter hopen dat we het advies van de Raad van State nooit te zien krijgen.

7 opmerkingen:

 1. Gaat ook te ver. Laat ieder de keus zou ik zeggen. Aan de andere kant geeft een label wel een globale richting mbt energievraag (bewustwording). Maar zolang een label discutabel is moet je er eigenlijk niet aan beginnen want dan maak je iemand blij, of niet,met een mooi gekleurd papiertje die wellicht niet correct is opgesteld en misleidend is en de verkopende partij daarmee ingebreke blijft maw een onjuiste weergave van informatie verstrekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In eerste instantie is het label sinds 1 januari 2011 niet meer discutabel. Nieuwe Isso normen hebben voor een vrijwel waterdicht label gezorgd.

  Op de homepage van VEH staat een filmpje over energie besparingsmaatregelen. Ik begrijp de ophef over het label dan ook niet. Het geeft een goed inzicht, welke besparingsmaatregelen een koper kan treffen. Het is dus niet alleen handig als je een wilt kopen of verkopen, maar ook zonder deze plannen, krijg je een goed inzicht welke maatregelen je kan nemen.

  Makelaar Micha

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Micha:

  Je schrijft: "Ik begrijp de ophef over het label dan ook niet."

  Waar het om gaat is dat heel veel kopers zo'n label helemaal geen ene bal interesseert, maar ze dat ding toch tegen enkele honderden euro's kosten door de strot geduwd krijgen. Daar gaat de ophef ook over.

  Je reactie sluit aan bij enkele blogs terug over hetzelfde onderwerp. Je geeft aan dat het een handig label is, goed inzicht geeft, etc., dat moet dan blijkbaar een rechtvaardiging geven voor het bestaan ervan. Maar de meeste mensen willen het niet hebben, willen er dus zeker niet voor betalen, en willen absoluut niet een doorgeslagen overheid op hun nek krijgen die een transactie van 3 ton tegenhoudt omdat er een ongewild, onnodig en in het beschreven geval dus nutteloos papiertje van 200 euro ontbreekt.

  Maar nu de bureaucratie van 'beterweters' in hun oneindige wijsheid heeft besloten dat een bepaalde beroepsgroep oneigenlijk gesubsidieerd moet worden door het label verplicht te stellen, stel dan ook een evenredige sanctie op het ontduiken van deze verplichting (riep iemand daar 200 euro?). De gevolgen van het opschorten van de verkoop van een woning zijn daarvoor te groot, en kunnen disproportionele gevolgen hebben voor de betrokkenen. Je zal maar bij de notaris zitten en door omstandigheden de complete verhuizing op de daarop volgende dag gepland hebben, en je na 2 minuten onverrichterzake weer buiten op de stoep staat omdat "Het Energielabel" ontbreekt. Krijgen we nu ook 10% boeteclausules in verkoopaktes als de verkoper niet kan leveren, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van "Het Energielabel"?

  Als ik een volgende woning zou kopen zou ik dat label al bij de notaris ongezien ritueel verbranden...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oké je zult het consumenten bewustzijn moeten stimuleren. Of deze maatregelen een juiste tool is zet ik wel de nodige vraagtekens bij. Ik heb mijn klanten nog nooit horen vragen naar het energieverbruik van de vorige bewoner (toch ook een hele goede indicator voor het toekomstige energieverbruik). Dus of ze zitten te wachten op een label(tje)?
  Het label is dan wel geborgd met allerlei NEN normen maar algemeen is bekend dat het gebruikersgedrag een belangrijke stempel drukt op het uiteindelijk energieverbruik. Gaan we dan ook een soort “gebruikers regels” opstellen of een gebruiksaanwijzing voor de toekomstige bewoners en deze verplicht stellen? (en we weten wat we doen met gebruiksaanwijzingen.....)
  Nee de oplossing ligt erin om de consument bewust te maken en te voorzien van een goed persoonlijk advies. Dit advies zal, mijn inziens, moeten bestaan uit de volgende aspecten: de specifieke woning, de specifieke bewonersbehoefte, en een pakket van specifieke maatregelen.
  Want,wat maakt het uit als de bewoners veel energie verbruiken als ze het zelf opwekken? (zie ook mijn mijn website, www.jeromebrands.nl/mijn-meningen, het artikel “energie besparing?”) Hoe vaak zie ik niet in de praktijk dat er maatregelen worden genomen omdat deze zo lekker scoren voor de EPC norm of het energielabel.
  Nee de consument zal bereid moeten zijn om een investering te doen in een gedegen maatwerk advies. Een goed advies zal moeten leiden tot een significante verlaging van de energierekening en een verlaging van het onverantwoord omgaan met de beschikbare energie. Een startpunt is de specifieke woning. We kunnen ons echter afvragen hoever een rapportage met richtprijs van 200 euro een gedegen/goed beeld oplevert!
  Dus als we “een bepaalde beroepsgroep oneigenlijk willen subsidiëren” dan moeten we de adviseurs “belonen” die ervoor zorgen dat het bovenstaande doel wordt bereikt (een significante verlaging van de energierekening en een verlaging van het onverantwoord omgaan met de beschikbare energie). We kunnen door het maken van twee labels (een ervoor en een na de het aanbrengen van de “energiebesparende maatregelen”), totale kosten circa 400 euro een subsidie opstrijken van maximaal (?!) 750 euro. Voorwaarden is wel dat de ingreep voldoende “rendement” heeft gehad.
  Over subsidie gesproken......

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "een transactie van 3 ton tegenhoudt omdat er een ongewild, onnodig en in het beschreven geval dus nutteloos papiertje van 200 euro ontbreekt"

  Draai het eens om: bij het kopen van een huis krijgt een koper te maken met courtage, notariskosten, overdrachtsbelasting, kadasterkosten, taxatiekosten etc. Gaat om duizenden euro's. Waarom drukte maken over een rapport van een luttele 200 euro wat een toekomstige koper inzicht verschaft in de energetische staat van een woning?

  Het verplicht stellen van het label lijkt mij de enige juiste weg. Zo ontstaat er 'transparantie' op de woningmarkt.

  Tevens is gebleken dat woningen met een goed energielabel sneller en tegen een hogere prijs verkocht worden dan een soortgelijke woning met een slechter label. Dit geeft aan dat isoleren loont en indirect gestimuleerd wordt vanuit deze verplichting.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik zou zeggen: draai het nog een keer om. Als er al zoveel extra kosten zitten rondom de koop van een woning, dan is het juist zaak om nog meer onnodige kosten buiten de deur te houden. Vooral als die kosten je weer eens van hogerhand door de strot worden geduwd.

  "Tevens is gebleken dat woningen met een goed energielabel sneller en tegen een hogere prijs verkocht worden dan een soortgelijke woning met een slechter label."

  Dat is dan dus een mooie reden voor verkopers om alsnog OP VRIJWILLIGE BASIS voor een energielabel te zorgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Label ja of nee? We hebben geen keuze, want is in Brussel vastgelegd. Is dus geen discussie meer.

  Kwaliteit label goed of niet? Sinds dit jaar voldoende, het tegendeel is nog niet aangetoond. Is dus geen discussie meer.

  Rest de vraag: hoe implementeren? Huidige voorstel van Donner is prima. Geen substantiële handhavingskosten (een paar euro voor de notaris), zeer goed te controleren (doet de koper/huurder zelf) en geen ontkomen aan.

  Kortom, was elke wet maar zo makkelijk te handhaven.

  BeantwoordenVerwijderen