vrijdag 19 augustus 2011

Terugdringen woninginbraken: een uitdaging

Vereniging Eigen Huis werd gisteren blij verrast door een interview in de Volkskrant met Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Kohnstamm geeft daarin aan voorstander te zijn van een nationale website waarop beelden worden geplaatst van inbrekers en andere criminelen die met camera's zijn betrapt bij hun activiteiten. Aan te dragen door burgers én na controle van de beelden door de politie.

Opsporing helpen
Het voorstel van Kohnstamm sluit naadloos aan bij het plan dat Vereniging Eigen Huis in juni lanceerde om herkenbare beelden van inbrekers te plaatsen op een speciale website. Aan te dragen door burgers én na grondige controle. Aanvankelijk was de vereniging van plan deze controle zelf te verrichten, mede aan de hand van aangiften die zijn gedaan bij de politie. Politie en justitie waren echter bereid tot gesprekken over samenwerking. Met, wat de vereniging betreft, als doel de zorgvuldigheid boven elke twijfel te verheffen én de effectiviteit te vergroten. Het beoogde effect is immers niet om inbrekers aan eigenrichting te onderwerpen, maar om de opsporing te helpen, de pakkans te vergroten en om daar een preventieve werking van te laten uitgaan. Vereniging Eigen Huis is het helemaal met de heer Kohnstamm eens als hij het belang van zorgvuldig handelen benadrukt.

Uitgedaagd
Kohnstamm geeft in het interview aan zich door Vereniging Eigen Huis uitgedaagd te voelen. Dat doet ons deugd. Wij vinden het onacceptabel dat in Nederland gemiddeld elke zeven minuten een woninginbraak plaatsvindt. Als het plaatsen van herkenbare beelden van inbrekers op internet - na zorgvuldige controle - de opsporingskansen vergroot en inbrekers in spé tot een ander carrièrepad aanzet, dan wordt de samenleving daar beter van. En als onze actie in juni ertoe heeft bijgedragen dat het CBP nu met dit voorstel komt, dan zijn wij daar dus blij mee. We hopen dat de overheid zich nu op haar beurt door de heer Kohnstamm uitgedaagd voelt en de handschoen oppakt. Dan kan die nationale boevenwebsite er wat ons betreft snel komen.

2 opmerkingen:

  1. Hard nodig, want deze zomer is er weer meer ingebroken volgens de krant van vandaag.

    BeantwoordenVerwijderen