woensdag 21 september 2011

Den Haag - Amersfoort

Ik heb mijn zomervakantie benut om te verhuizen van Den Haag naar Amersfoort. Dit bekort mijn dagelijkse reistijd, van deur tot deur, met twee maal anderhalf uur. Bovendien fiets ik liever maar mijn werk dan dat ik in een volle trein stap. De uitstekende treinverbinding tussen Den Haag en Amersfoort niet te na gesproken. Een kortere reistijd is voor mij kortom, een belangrijk onderdeel van mijn kwaliteit van wonen.

Doorstroming
Dit voorbeeld uit de privésfeer illustreert hoe belangrijk het is dat we in Nederland de woningmarkt zó organiseren dat mensen gemakkelijker kunnen wonen zoals zij zelf graag willen. Sommige mensen willen graag groter wonen, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding. Anderen willen graag gelijkvloers wonen, of ze willen toch liever een tuin dan een balkon. En weer anderen, zoals ik, willen graag dichter bij hun werk wonen. Al deze mensen zouden enorm geholpen zijn met een woningmarkt die dit soort doorstroming beter mogelijk maakt.

Achter de schermen
Vereniging Eigen Huis is, zoals bekend, achter de schermen met andere maatschappelijke partijen in gesprek over hoe de woningmarkt beter kan functioneren, in het belang van de Nederlandse huishoudens. We doen dit achter de schermen, omdat we eerst een breed gedragen visie willen ontwikkelen, alvorens dit aan de politiek te presenteren. Het huidige kabinet heeft geen plannen om de woningmarkt fundamenteel te hervormen. In de Troonrede dan ook geen woord hierover. In een klimaat waarin de regeringspartijen niet ontvankelijk zijn voor alomvattende woningmarktplannen, is het beter om als maatschappelijke partijen eerst maar eens achter de schermen na te gaan of er plannen te ontwikkelen zijn die aan uiteenlopende gerechtvaardigde belangen tegemoet komen. Zoals de belangen van mensen met een koopwoning, de belangen van huurders, de belangen van zittende bewoners en die van starters.

Kijken naar alle obstakels
Een fundamentele hervorming van de woningmarkt kan alleen slagen als partijen bereid zijn om naar alle obstakels te kijken die een vergroting van de dynamiek en doorstroming op de woningmarkt in de weg staan. Daarbij moet worden gekeken naar zaken als het ruimtelijke ordeningsbeleid, de huurprijsregulering en het scheefwonen, het grondbeleid, de overdrachtsbelasting (die immers slechts tijdelijk verlaagd is naar 2%). Ook de systematiek van hypotheekrenteaftrek is voor Vereniging Eigen Huis in dat brede kader geen taboeonderwerp. Mits rekening wordt gehouden met betaalbaarheid en waardebehoud van de investeringen die mensen hebben gedaan in de aanschaf van een eigen woning.

Woonwensen
Een meer dynamische woningmarkt maakt het mogelijk dat Nederlandse huishoudens hun woonwensen beter kunnen realiseren. In de Troonrede deed de koningin een "appèl op iedereen" om een bijdrage te leveren aan een sterkere samenleving en een sterkere economie. In de wetenschap dat een meer dynamische woningmarkt hiervan een belangrijk onderdeel is - denk alleen al aan de invloed op de arbeidsmobiliteit en de economische bedrijvigheid - is Vereniging Eigen Huis graag bereid hieraan, samen met andere maatschappelijke partijen, haar steentje bij te dragen. Gelukkig is de behartiging van het algemeen belang geen Haags monopolie. Dat kan ook prima vanuit Amersfoort!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten