vrijdag 21 oktober 2011

WE WANT YOU!

Kennis is macht. Je moet van alles weten en het liefst een beetje meer dan de ander. Voor veel organisaties is het moeilijk om alle vereiste kennis zelf in huis te hebben. Bij veel bedrijven wordt gespecialiseerd personeel en extern advies aangetrokken. Heb je als organisatie echter de rechtsvorm van een vereniging, dan kun je ook bij je eigen leden te rade gaan voor kennis en advies. Hoe werkt dat eigenlijk bij Vereniging Eigen Huis?

Rommeltje
Op dit moment heeft Vereniging Eigen Huis ruim 670.000 leden. Een efficiënte vergadering met alle leden wordt daardoor –zacht gezegd- een rommeltje. In de statuten van de vereniging is bepaald dat er een Ledenraad moet zijn. Deze Ledenraad bestaat uit minimaal 30 en maximaal 50 personen en vergadert in elk geval twee keer per jaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergadering. De gehele Raad van Toezicht, de directie en medewerkers van Vereniging Eigen Huis zijn bij de ledenraadsvergadering aanwezig. Als secretaris verenigingszaken ben ik bij een hoop ledenraadsvergaderingen geweest en ik kan zeggen dat het altijd interessante vergaderingen zijn, waar veel aan de orde komt. De gezamenlijke lunch na afloop biedt mogelijkheid voor informeel contact tussen de ledenraadsleden, medewerkers, management en toezichthouders van de vereniging.

Klankbord
In de voorjaarsvergadering bespreekt de Ledenraad onder meer het jaarplan voor het komende verenigingsjaar. Ledenraadsleden worden op die manier van belangrijke plannen van de vereniging op de hoogte gebracht. De najaarsvergadering staat in het teken van het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar. Dit zijn de belangrijkste officiële taken die de Ledenraad heeft. Maar de directie ‘gebruikt’ de Ledenraad ook als klankbord. Ieder jaar wordt één bepaald thema, gerelateerd aan de woningmarkt, extra uitvoerig besproken. Dankzij een groot aantal ‘adviseurs’ met een diversiteit aan kennis en kunde blijft de vereniging scherp.

Ledenraadsverkiezingen
Elke vier jaar kiezen de leden van de vereniging een nieuwe Ledenraad. De eerstkomende verkiezingen zijn in 2012 en de kandidaatstelling is nu gestart! Ben je geïnteresseerd in de zaken waar de vereniging zich mee bezig houdt en wil je daarover meepraten, dan is de Ledenraad misschien wel iets voor jou!

Kandidaat stellen?
Als je 18 jaar of ouder bent en lid bent (of wordt) van de vereniging kun je je kandidaat stellen via www.eigenhuis.nl/lrv2012. Iedereen die zich betrokken voelt bij onze vereniging is welkom. We checken kandidaten op eventuele belangenverstrengeling en/of tegenstelling. Onze Ledenraad is altijd goed vertegenwoordigd in het segment van de oudere eigenwoningbezitter. Waardevolle leden natuurlijk, maar het zou voor iedereen goed zijn als ook de nieuwe generatie zijn inbreng heeft in het beleid van Vereniging Eigen Huis. Zeker in deze roerige tijden op de woningmarkt waar jongeren vaak buitenspel staan of weinig kansen krijgen. Ben jij je aan het oriënteren of net gestart op de woningmarkt, dan kunnen wij je ervaringen goed gebruiken! Ook studenten of jongeren die geïnteresseerd zijn in de woningmarkt en alles er omheen, zijn van harte welkom.

Wil je tenslotte van mij een goed advies? Stel je kandidaat voor onze Ledenraad!

Sjoeke Pilkes
Secretaris verenigingszaken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten