woensdag 16 november 2011

Energiebesparing en een onbetrouwbare overheid

Raar toch dat juist op het gebied van energiebesparing de overheid zich steeds zo'n wispelturige partner toont. Subsidieregelingen worden soms al afgeschaft voordat de burger goed en wel doorheeft dat ze bestaan. Denk aan de subsidie op een maatwerkadvies. En eerder blogde mijn collega Claudia Umlauf al over de snelle opkomst en ondergang van de subidies op zonnepanelen respectievelijk zonneboilers, HRe-ketels en warmtepompen.

Onbetrouwbaar
In het laatste geval gaat het gedrag van de overheid, in casu dat van het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, verder dan wispelturigheid. Onbetrouwbaarheid is een beter woord. Reden genoeg voor Vereniging Eigen Huis om aan de bel te trekken bij de Tweede Kamer.

Gedupeerd
Het gaat er heel kort gezegd om dat de overheid tot en met juni van dit jaar heeft gecommuniceerd dat subsidie kon worden aangevraagd voor zonneboilers, HRe-ketels en warmtepompen (subsidieregeling duurzame warmte). Om vervolgens de regeling doodleuk met terugwerkende kracht tot 1 januari af te schaffen. Inmiddels is er weliswaar een 'coulanceregeling' getroffen voor mensen die tot medio februari geïnvesteerd hebben in duurzame warmte, maar deze regeling is volstrekt ontoereikend. Door dit onbetrouwbare gedrag van de overheid worden naar schatting 1.400 huishoudens gedupeerd, voor een gemiddeld subsidiebedrag van 5.000 euro.

Brief
Eerder brachten we de kwestie onder de aandacht van minister Verhagen van EL&I, maar die gaf geen sjoege. Hopelijk vinden we bij de leden van de Tweede Kamer wel gehoor. De brief gaat zeer binnenkort de deur uit.

1 opmerking:

  1. Subsidies zouden niet mogelijk moeten zijn, waarom moet er geld weg gegeven worden om andere mensen van een lagere energierekening te voorzien?

    Natuurlijk is de overheid onbetrouwbaar, niets nieuws lijkt mij.

    Dat geeft te denken m.b.t. de hypotheek rente aftrek, deze is nu nog heilig maar voor hoe lang is de vraag.

    BeantwoordenVerwijderen