vrijdag 25 november 2011

Oplevering nieuwbouw: Heijmans in de fout

Leden van Vereniging Eigen Huis hebben ons gemeld dat (onder andere) bouwer Heijmans een opleverprocedure hanteert voor nieuwe woningen die in het nadeel werkt van de kopers. Vereniging Eigen Huis gaat haar leden hierin bijstaan met alle beschikbare middelen. Wat betreft de rechten van nieuwbouwkopers willen we niet terug naar de jaren zeventig.

Jaren zeventig
In de jaren ’70 van de vorige eeuw - erg lang geleden dus – werd Vereniging Eigen Huis opgericht. Belangrijkste missie: zorgen dat er ook iemand aan úw kant staat. Voor die tijd stond u als (potentiële) eigenwoningbezitter alleen en machteloos tegenover de diverse marktpartijen die zich op de woningmarkt begeven. Neem de koop van een nieuwbouwwoning. Als gelukkige eigenaar van de nieuwe woning mocht u zich melden bij de bouwer, giroafschrift in de hand als bewijs van betaling. Vervolgens moest u tekenen dat de woning in perfecte staat was opgeleverd, waarna de sleutel u werd overhandigd. Als bij nadere inspectie de woning toch minder perfect was opgeleverd dan gedacht, moest u maar zien hoe u uw gelijk nog kon halen.

Consumentenbescherming
Vereniging Eigen Huis heeft er hard voor gevochten dat de (potentiële) eigenwoningbezitter meer rechten kreeg tegenover de diverse marktpartijen. Als koper van een nieuwbouwwoning mag u bijvoorbeeld 5% van de koopsom achterhouden als zekerheid dat de bouwer de laatste gebreken ook daadwerkelijk oplost. En verder is het heel gebruikelijk geworden dat kopers zich bij de officiële oplevering laten bijstaan door een onafhankelijke bouwkundige. Sterker nog: dat is een recht dat u als koper hebt!

Heijmans Vastgoed
Heijmans Vastgoed dreigt nu de klok een jaar of veertig terug te draaien. Men introduceert een ‘vooroplevering’, waarbij de koper – vergezeld door een onafhankelijke bouwkundige – eventuele gebreken aan de bijna op te leveren woning mag constateren. In een brief van Heijmans aan een nieuwbouwkoper, die in ons bezit is, lezen we dat Heijmans aan de ‘echte oplevering’ restricties wil verbinden.
1) Er mogen geen nieuwe gebreken worden geconstateerd.
2) Een onafhankelijke bouwkundige is niet welkom.
We zijn gaan klagen bij Heijmans. Uitkomst: vooruit, er mag bij de oplevering een half uurtje rondgekeken worden. Dit schaadt natuurlijk nog steeds op flagrante wijze uw rechten als nieuwbouwkoper. Een nieuwbouwwoning is waarschijnlijk de grootste aankoop van uw leven. Mag u dan alstublieft serieus kijken of alles in orde is? Daarbij komt dat in de laatste weken van de afbouw van een woning de kans op (extra) beschadigingen en gebreken relatief groot is, mede vanwege de tijdsdruk. Een definitieve oplevering is dus alles behalve een overbodige luxe. En natuurlijk mag u zich laten vergezellen door een onafhankelijke bouwkundige!

Klachten: oplevering@eigenhuis.nl
De handelswijze van Heijmans is juridisch niet houdbaar. Vereniging Eigen Huis heeft Heijmans daar op gewezen. Als de handelwijze van Heijmans niet wordt aangepast, zal de vereniging daartegen alle mogelijke stappen ondernemen. Natuurlijk zijn wij benieuwd of ook andere bouwers en projectontwikkelaars de fout ingaan. Mocht u voorbeelden kennen, dan kunt u ons dat melden op oplevering@eigenhuis.nl. Wij zullen dan indien nodig in actie komen. Omdat het belangrijk is dat er ook iemand aan úw kant staat.

3 opmerkingen:

 1. Kijk... eindelijk eens een blog die daadwerkelijk gaat over het behartigen van kopersbelangen, mijn complimenten Rob!

  Als jij nu ook nog gaat lobbyen voor lagere prijzen van nieuwbouwwoningen dan is de VEH op de juiste weg ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heb het gevoel dat Eigen Huis zieltjes nodig heeft. Ken diverse projecten die zelfs door de mannen van vereniging Eigen Huis met 0 tot 5 punten wordt opgeleverd. Het is makkelijk om een negatief bericht te schrijven.
  Persoonlijk vind ik dat de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen in de laatste 2 jaar sterk verbeterd is. Er is ook nog iets goeds gekomen uit de crisis!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De opleverprocedure van Heijmans is bedoeld om de woningen zo goed mogelijk op te leveren. Wij hebben hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan. Het streven is daarbij nul opleverpunten. Dat is plezierig voor de kopers, omdat er na de sleuteloverdracht geen gebreken behoeven te worden hersteld.

  Het is zeker niet de bedoeling dat de opleverprocedure nadelig uitvalt voor onze kopers. Als er nieuwe gebreken bij de definitieve oplevering worden geconstateerd, dan worden deze uiteraard wel door ons hersteld. Ook is een onafhankelijk bouwkundig adviseur welkom bij deze oplevering.

  Overigens klopt het dat het bovenstaande niet juist stond vermeld in de opleverbrief die wij onlangs hebben verstuurd. Hierover hebben wij onze kopers inmiddels geinformeerd.

  Jan Theo van der Beek
  Projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed

  BeantwoordenVerwijderen