woensdag 14 december 2011

Vijf mythes over de hypotheekrenteaftrek


Momenteel gaan er vrijwel wekelijks stemmen op dat de hypotheekrenteaftrek echt niet meer van deze tijd is. In wisselende combinaties worden hiervoor vijf redenen aangewezen.

1) Het is een goede manier om te bezuinigen
Op het eerste gezicht valt hier niets tegen in te brengen. Als de overheid veel geld nodig heeft, is het logisch dat alle potjes met geld de revue passeren. Er is echter één bezwaar: het is geen bezuiniging, maar een lastenverzwaring. En lastenverzwaring is niet een middel dat erom bekend staat erg behulpzaam te zijn om de economische kansen van een land te verbeteren.

2) Het is een goede manier om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
Dat klopt evenmin, want heel veel heel gewone mensen hebben hun huis gekocht in de veronderstelling dat zij de hypotheekrente konden blijven aftrekken. Hoe voorkom je dat hun schouders onder extra lasten bezwijken?

3) Het vermindert de schuldenlast van Nederlandse huishoudens

Op termijn zal dit inderdaad zo zijn, want zonder hypotheekrenteaftrek is er voor huishoudens geen prikkel meer om de hypotheekschuld in stand te houden en daarnaast apart te sparen. Mensen zullen vaker gedurende de looptijd aflossen. Maar dat is langetermijnwerk. Afbouw van de hypotheekrenteaftrek zal in eerste instantie vooral ten koste gaan van de portemonnee van eigenwoningbezitters, waardoor hun middelen om af te lossen juist afnemen. Met als paradoxaal resultaat: een hógere schuld.

4) Als je de hypotheekrente aanpakt, dalen de huizenprijzen, waardoor jongeren meer kansen krijgen
Dit is simpelweg onjuist. Want dalende prijzen zorgen weliswaar voor lagere hypotheeklasten voor nieuwe eigenaren, maar daar staat tegenover dat zij niet of minder kunnen profiteren van de renteaftrek. Per saldo schieten zij er dus niets mee op. Voor de jongere generatie is vooral belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Beschikbaarheid van woningen voorkomt per definitie een insider/outsider problematiek.

5) Het zou de woningmarkt vlottrekken
Als geïsoleerde maatregel is dit zeker niet correct. De structurele problematiek op de woningmarkt wordt gekenmerkt door (1) een aanbod dat onvoldoende reageert op de vraag met schaarste als gevolg en (2) een gebrek aan doorstroming. Afbouw van de hypotheekrenteaftrek zorgt, voor zover de prijzen hierdoor dalen, eerder voor minder aanbod dan voor extra aanbod. Dat werkt dus de verkeerde kant op. Bovendien, als de prijzen dalen, zitten méér mensen gevangen in hun eigen huis doordat zij geconfronteerd worden met een onderwaarde. Dus neemt de doorstroming af. Met andere woorden: de problemen op de woningmarkt nemen door afbouw van de hypotheekrenteaftrek als geïsoleerde maatregel alleen maar toe.
Integraal plan
Iets anders is - en Vereniging Eigen Huis heeft dat al in 2007 voorgesteld - om de hypotheekrenteaftrek mee te nemen in een integraal plan voor de woningmarkt. Zo'n plan beoogt de belemmeringen weg te nemen voor een beter functionerende woningmarkt. Denk aan belemmeringen in de sfeer van de ruimtelijke ordening (aanbod), de overdrachtsbelasting (doorstroming), de huurprijsregulering (scheefwonen / doorstroming). De hypotheekrenteaftrek is hierbij geen taboe. Uitgangspunt is dan wel dat de belastingdruk per saldo niet stijgt.

Vrienden
Toen Vereniging Eigen Huis kwam met de suggestie om de hypotheekrenteaftrek - in het kader van een integraal plan - om te vormen naar een annuïtaire aftrek, werd dat niet door iedereen in dank afgenomen. Oud-minister Zalm verklaarde in onze richting dat je met zulke vrienden geen vijanden nodig hebt. Maar anno 2011 kan een VVD-prominent als Ed Nijpels ongestraft de hypotheekrenteaftrek ter discussie kan stellen. Daarmee het sentiment op de woningmarkt verder verslechterend. Het kan verkeren.

25 opmerkingen:

 1. Rob,

  Wees toch blij dat jullie het in 2007 bij het juiste eind hadden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Stop die onzekerheid/discussie over HRA en kom vandaag nog een plan om die HRA af te bouwen. Iedereen weet toch wel dat HRA er vroeg of laat aan gaat. De starters van nu zijn echt niet zo dom om te denken dat ze nog 30 jaar complete aftrek hebben.

  HRA is zijn doel voorbij geschoten. Het was bedoeld om het aantrekkelijker te laten zijn om een koopwoning te kopen, maar nu zijn die koopwoningen onbetaalbaar geworden. Dit komt mede door alle creatieve hypotheekvormen die zijn ontstaan, welke allemaal gebaseerd zijn op maximaal profijt van de HRA waardoor de huizenprijzen veel ste veel opgeblazen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. beste Rob,

  Het is goed dat de problemen rond de HRA bespreekbaar worden, ook door jullie. Als er niet snel een geloofwaardige oplossing komt, zijn er geen kopers meer te vinden, iedereen wacht dan af. Het is inderdaad jammer dat jullie voorstel van 2007 niet geland is in Nederland.
  Het probleem in mijn ogen is niet primair de HRA maar de hoge hoeveelheid aflossingsvrije en tophypotheken.

  Wat vinden jullie van het idee om al het geld dat nu in beleggings /spaarhypotheken gespaard is per direct af te lossen (meestal gaat het om obligaties en aandelen, dus geen invloed op banken balansen). Dat scheelt HRA voor de overheid (1-3 miljard per jaar), het scheelt rente voor de consument en het maakt het funding gap van de NL banken (nu 480 miljard zie DNB stukken) een stuk kleiner (>100 miljard), dit laatste is het belangrijkste argument want daar zit het grootste risico. Als laatste laat het de leencapaciteit van starters (redelijk) in tact waardoor een soft landing van de huizenmarkt mogelijk is. Ja het zal wel tot extra kosten leiden bij mensen, maar goed het probleem is te groot om niemand pijn te laten leiden. Hierna kan jullie voorstel van 2007 prima ingezet worden.

  Veel andere oplossingen rond de HRA zullen een negatieve impact hebben op de leencapaciteit van starters en daardoor zal de markt "instorten", of zullen de overheid geen geld opleveren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De DNB, OESO, IMF, The economist, Moody's, de EU, Wallstreet journal, onafhankelijke economen en banken snappen er allemaal niks van die HRA.

  VEH, VVD en PVV weten tenminste wel hoe het zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De indruk onstaat bij mij dat marktwerking onvoldoende is benoemd. De vraag is verre van schaars, alleen de vraagprijzen zijn te hoog. Door HRA en de banken die 8 keer jaarsalaris wilde lenen konden deze prijzen op dit niveau komen. Eenmaal met een hoge hypotheek op het huis zijn mensen niet bereid / in staat de prijs aan te passen. Het is echter een kwestie van tijd dat het recht van executie de lucht uit de huizenprijzen gaat slaan. Banken hebben in ieder geval al voorschot hier op genomen door geen (te) hoge hyptheken meer te vestrekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Tuurlijk zijn er redenen waarom de HRA niet moet worden afgeschaft. Bedenk wel dat als er bezuinigd moet worden, en geen enkele potje is waarbij mensen blij gaan zijn als die kleiner wordt. Het is geen keuze, en HRA is gewoon een die mee moet worden gewogen. Zorg en onderwijs waren de laatste jaren aan de beurt, dus nu is imo HRA zeker een van de kandidaten. Of er betere opties zijn moeten de hoge heren in de haag maar afwegen,

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Rob, ik hoorde je net weer spreken op Radio 1, maar ik begrijp niet dat je het nooit heb over de grote overwaarde , welke veel woningbezitters bezitten.
  Deze overwaarde kan aangewend worden (winstbelasting) ter compensatie van de onderwaarde bij de huidige generatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goede analyse van VEH. Je mag best iets met de HRA willen doen, maar niet op basis van onzin-argumenten.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het sentiment wordt ook gevoed door de politiek zelf. Ik vond het tijdens de verkiezingen al zo vreemd dat dhr. Balkenende (alsook andere partijleiders) meerdere malen voor de camera’s had gemeld, dat het afschaffen van de HRA voor het CDA niet bespreekbaar was. Als iets niet bepreekbaar is, hoef je het toch ook niet aan te geven. Er wordt op deze wijze een signaal afgegeven, dat het in de nabije toekomst wel bespreekbaar is. Zo’n signaal veroorzaakt onrust bij starters, die het vliegwiel van de woningmarkt zouden kunnen zijn of blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Eigenlijk heeft heel Nederland een probleem. Misschien is helemaal niets doen en alles bij het ouwe laten voor altijd nog wel de beste oplossing.
  Een hervorming van de woningmarkt wel broodnodig is komt er niet, althans ik geloof er niet in.

  Misschien moeten we de oplossing zoeken in hel Nederland maar vol te bouwen met grote huizen met dito tuinen. Gewoon voor iedereen een huis. Geen gezeik iedereen rijk

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat betreft punt 3: VEH vindt de lange termijn niet zo belangrijk?

  Ongelooflijk hoe VEH de kop in het zand blijft steken. Hoewel, het is natuurlijk een belangenorganisatie. Slechte zaak dat ze nog zo vaak in de media hun zegje kunnen doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ad 1.)

  Het is inderdaad geen bezuiniging maar een lastenverhoging voor een groep mensen die decennialang hebben mogen profiteren van het systeem ten kosten van mensen die dat niet deden.

  Ad 2.)

  De IB verhogen is weinig zinvol als de sterkste schouders ook tegen het hogere tarief mogen aftrekken, linksom of rechtsom is er geld nodig.

  Ad 3.)

  Wie failliet gaat kan de WSNP in, dat verlaagd ook automatisch de schuldenlast. Niet leuk, wel effectief.

  Ad 4.)

  Huizen worden niet betaalbaarder maar de schuldenlast zal wel afnemen, ik noem dat pure winst. Misschien kunnen de rentestanden dan ook weer omhoog zodat de overheden straks niet een bail out aan de banken en pensioenfondsen hoeven te geven. Te goedkoop krediet is de werkelijke oorzaak van de huidige crisis.

  Ad 5.)

  Het zal de woningmarkt normaliseren, dat is zelfs nog veel beter dan vlot trekken. De woningmarkt is juist ziek omdat we 20 jaar lang de woningmarkt vlot getrokken hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Er zijn maar 2 keuzes:

  1) Pijn lijden: namelijk door zoveel mogelijk argumenten te verzinnen om niets te doen en over een jaar een doodsmak op de woningmarkt incasseren die vele woningbezitters nooit meer te boven zullen komen.
  2) Pijn lijden: beginnen met het aanpakken van hypotheekrenteaftrek, maar zelf in de hand houden hoeveel pijn dat doet en daarbij zoveel mogelijk woningbezitters binnen de boot houden.

  Simpeler kunnen we het niet maken...

  Oh, wellicht ten overvloede, keuze 3) bestaat niet:

  [dream-on mode ON]

  3) We hoeven niets te doen, want straks verschijnt een wereldleider ten tonele die alles voor ons oplost door met inzichten te komen waar nog niemand op de hele wereld ooit aan heeft gedacht. Echt waar!

  [dream-on mode OFF]

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @12:57

  Zeg dat niet te snel, de lieden bij het CDA geloven vast dat de anti-christ spoedig komt om de wereldwijde economische crisis op te lossen ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dat je hier nog steeds van die quasi-wetenschappelijke artikelen aan wijdt.
  De huizenprijzen moeten en gaan flink zakken en de leencapaciteit moet flink omlaag zodat de prijzen nog verder zakken. Alle huidige economische factoren zullen nog even flink meehelpen. Uiteindelijk belandt alles weer op een gezond niveau.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Volledigheidshalve lees ik vaak dat de hypotheekrenteaftrek de boosdoener en een prijsopdrijvend effect zou hebben op de woningmarkt. Wie kan mij vertellen dat wanneer de hypotheekrenteaftrek niet zou hebben bestaan, de huizenprijzen niet of nagenoeg op het huidige "dure" nivo zal zijn zoals nu het geval is. In een financiele crisissituatie waarin wij nu met zijn allen verkeren, kun je wel stellen dat in deze tijd alles te duur is. Is daar iets voor aan te wijzen. Het is goed mogelijk dat de huizenprijzen wat zijn doorgeschoten. Maar een en ander heeft ook te maken met wanneer en in welke tijd je ooit een en/of meerdere woning(en) hebt gekocht al dan niet met eigen middelen. Feit is ook, dat in de loop der jaren flink wat belasting(en) op (eigen)woningen worden geheven.
  Het begint bv al bij de aanschaf van een woning. Juist, die 6% overdrachtsbelasting (pas vanaf juli 2%). Velen zullen dat toch ook moeten financieren. Is dat geen prijsopdrijver? Overige belastingen die je betaald als "eigenaar" zijn bekend. Ook wordt vergeten dat het complete onderhoud voor eigen rekening is. Wat ik daarmee wil zeggen is: onderhoud, arbeid, en dus BTW komen in het laatje van de schatkist. Weeg alles maar eens tegen elkaar af en het is allemaal niet zo dat de hypotheekrente hiervan de boosdoener is. Wat naar mijn mening wel moet gebeuren en waar al een start mee is gemaakt, is terug naar de linear en/of annuiteitenhypotheek. Hetgeen er op neer komt, dat er vanaf het begin af aan al meteen elke maand (deels) wordt afgelost. Daar zit namelijk de kern van het probleem. Wanneer je nu echt alle huizengerelateerde (onzin)belastingen incl. de overdrachtsbelasting afschaft, heb je helemaal geen hypotheekrenteaftrek nodig. Mag ik nog even. Gemakshalve neem ik (alleen) die 6% overdrachtsbelasting. Stel, je koopt een huis van Euro 250.000 x 6% = euro 15.000 overdrachtsbelasting. Vraag: hoe lang ben je bezig met het aflossen van dit (boete)bedrag. Naast de rente los je bijv. een bedrag af van euro 300 p/mnd Na 5 jaar heb je euro 15000 afgelost. Conclusie: de hypotheekrenteaftrek over het bedrag van euro 15000 de eerste 5 jaar heb je zelf eerst moeten voorfinancieren. Schaf al deze gerelateerde huizenbelastingen af en je zult zien dat de markt tot rust komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @14:39

  Dus u denkt dat je bij het lenen van 250k wel even af kan lossen met 300 euro per maand?

  Wonen kost gewoon geld, dus waarom wil elke koper zijn 'verhuisboete' terug verdienen?

  De HRA is natuurlijk niet de enige factor die prijsopdrijvend werkt, er zijn meerdere multipliers o.a. het fenomeen 'tweeverdiener' heeft mogelijk een veel grotere bijdrage geleverd.

  De HRA weggestreept tegen alle overige woonbelastingen levert nog steeds een netto voordeel op voor de hypotheekgever, dit heeft hoe dan ook een prijsopdrijvend effect want het vergroot het vermogen om te lenen.
  Daarnaast is het natuurlijk een oneerlijke belastingconstructie die hypotheekgevers bevoordeeld boven mensen die huren of eigen vermogen in een woning inbrengen. Met andere woorden, de HRA stimuleert het op je nemen van schulden en het demotiveert de inbreng van eigen kapitaal of het aflossen van schulden. De banken hebben hier op creatieve wijze misbruik/gebruik van gemaakt. Uw voorstel om de HRA aan te wenden voor een lineaire of annuitaire hypotheek is een aardig opzetje maar het neemt nog steeds niet weg dat het aangaan van schulden beloont wordt.

  Mijn voorstel is om iedereen een belastingverlaging te geven, wel zo eerlijk voor iedereen. De lasten zullen hierdoor wel iets toenemen voor de HRA gerechtigde maar dat is de prijs die ze betalen voor het corrigeren van deze ontwerpfout.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. BenGekkeHenkieNiet16 december 2011 om 19:53

  Nou nou, wat is meneer toch weer deskundig bezig. De spindoctor van onze voormalig premier Balkenende zou hier op het eerste oog nog een puntje aan zuigen. Echter ik ben niet onder de indruk.

  De opstelling mbt hypotheekrenteaftrek is foutief en in mijn ogen misleidend, misschien zelfs misdadig te noem omdat het de onwetende koper een onjuiste voorstelling van zaken geeft.
  1. Het is een goede manier om te bezuinigen. Afschaffing aftrek levert meer inkomstenbelasting op en een werkelijke inprijzing van de kosten van het aangaan van financiele verplichtingen.
  2. Sterkste schouders zwaarste lasten. Het afschaffen van hypotheekaftrek levert juist bij de hoogste hypotheken welke om in aanmerking te zijn gekomen voor deze hypotheek een overeenkomstig inkomen moeten hebben, dus sterkere schouders. Deze inkomens worden tegen hogere ib tarieven belast en derhalve is een HRA afschaffing een aanzienlijke besparing voor de overheid.
  3. Verminderd schuldenlast. Als het aangaan van financiele verplichtingen juist wordt ingeprijsd en niet wordt gesubsidieerd, wordt het aangaan van schulden ontmoedigd. Een herprijzing van huizen op basis van de haalbaarheid van ongesubsidieerde financiering zal huizen naar een lager evenwichtsniveau brengen. Huidige eigenaren zullen geen vermindering van hun schuld zien, alleen een vermindering van de waarde van het gegeven onderpand..
  4. Afschaffing van HRA zorgt inderdaad voor lagere bereidheid tot het aangaan van schulden en daling huizenprijzen. Ook al zou in het slechtste geval de netto renteuitgaaf gelijkblijven, dan is het nog altijd beter om als starter 5% over 200k schuld te financieren dan 2.5% over 400k te financieren. De gedachte dat het niet uitmaakt wat je leent (mede gevolg van HRA), is juist de boosdoener van de huidige situatie. Hypotheekschuld is niet cool, slaaf van de bank zijn moet je zoveel mogelijk beperken indien mogelijk.
  5. Het zal de woningmarkt vlottrekken, omdat het niet doen nog vele malen slechter is. De huidige situatie zorgt voor grote perverse prikkels en is op termijn zeker niet houdbaar. Als koper zou ik eerder bereid zijn om een huis te kopen tegen een prijs welke de waarde van een woning weergeeft zonder verstoring en derhalve de prijs de HRA afschaffing al heeft ingeprijs, dan dat ik een veel duurdere woning met overeenkomstige hypotheeksom moet financiering, wetende dat de regeling onder druk staat en vroeg of laat zal worden afgeschaft..

  Uiteindelijk denk ik dat VEH alleen de zittende huizen ofwel hypotheekslaven vertegenwoordigd om nog snel eventjes de buit te verzilveren danwel in het geval dat de lening onderwater staat, de hete aardappel aan iemand anders aan te bieden zolang het nog kan voordat echt de hel losbreekt..

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik heb erg moeten lachen om de eenzijdigheid van de zure huurders reaguurders, met name gekke henk. Gewoon alle argumenten in het blog negeren en je eigen lulverhaal weer ophangen. Niet overtuigend, maar het lucht vast op. Dat is misschien het beste wat we kunnen doen met zure huurders reaguurders: erom lachen hahahahahaha.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. ik begrijp niet waarom er wel een inkomengrens gesteld word voor huursubsidie en de HRA als heilig word gezien.Waarom kunnen ze voor de HRA geen maximum inkomen instellen van bv.100.000 euro per jaar,iedereen die meer verdiend heeft in mijn ogen ook geen HRA nodig,dit geld word toch alleen besteed aan luxe dingen die in deze onzekere tijden overbodig zijn.Iemand met een groot salaris heeft in mijn ogen geen recht op teruggave,het zijn ook deze mensen die grote bonussen krijgen,deze houden ze toch ook al?Als je 40.000 euro per jaar verdiend kom je voor een huurwoning niet in aanmerking(alleen particulier 800-1100 per maand)en heb je geen recht op huursubsidie,als je 150.000 euro per jaar verdiend kun je een huis kopen van 1.000.000 euro en krijg je via HRA een mooie luxe boot erbij,dit is toch krankzinnig om uit te leggen dat we dit systeemHRA moeten blijven steunen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. BenGekkeHenkieNiet17 december 2011 om 16:50

  Beste anoniem (16 dec 20:28), dank je wel voor je openheid en ongezouten en schijnbaar scherpe analyse, echter:
  - ik ben een zittende huiseigenaar
  - ik heb nooit gehuurd
  - ik heb zelf de hoofdprijs ooit betaald
  Don't quit your day job....

  BeantwoordenVerwijderen
 22. "4) Als je de hypotheekrente aanpakt, dalen de huizenprijzen, waardoor jongeren meer kansen krijgen
  Dit is simpelweg onjuist. Want dalende prijzen zorgen weliswaar voor lagere hypotheeklasten voor nieuwe eigenaren, maar daar staat tegenover dat zij niet of minder kunnen profiteren van de renteaftrek. Per saldo schieten zij er dus niets mee op."

  Nee, deze uitleg is onjuist: de hypotheekrenteaftrek zorgt voor een exponentiele groei in huizenprijzen*** en raakt starters harder dan kopers die al eerder een huis hadden. Dus het is zeker niet zo dat starters er "per saldo" niets op vooruit gaan. Er vanuit gaan dat als er iets afgaat en iets anders bijkomt het netto wel 0 zal zijn is een erg domme denkwijze die je vooral aantreft bij politici en andere gladde praters die eigenlijk niets weten en niets kunnen. Een beetje wiskundig inzicht (op middelbare school niveau) kan dit manco al verhelpen. Als er geen exponentiele groei was zouden starters in eerste instantie inderdaad niets merken van het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek, behalve natuurlijk wanneer de blauwe envelop in de brievenbus valt want het scheelt wel 11 miljard aan belastingen per jaar (670 euro per man, vrouw en kind in Nederland).

  Nu is het gewoon een gigantische subsidie aan de banken en de rijkste huizenbezitters (het levert alleen iets op als je alleen maar verkoopt of hoog in de keten zit met je 2e, 3e of 4e huis) dus laten we niet meer om de hete brei heen blijven draaien (de waarheid verhullen met ingewikkeld klinkende, maar eigenlijk holle economische termen en theorieen) en gewoon ophouden met de onzin die HRA heet?

  Hoe langer je ermee wacht, hoe meer pijn het zal doen (dat komt dus door die exponentiele groei), maar misschien hebben sommige mensen er geen moeite mee als hun kinderen en kleinkinderen de pijn zullen moeten voelen terwijl zij dan zelf al hun laatste huis hebben afbetaald of onder de zoden liggen. Ik denk dat we daar de reden moeten zoeken dat men nog steeds niet is begonnen met het afbouwen van de HRA.
  ***Begin met een huis dat je eigenlijk zou kunnen kopen met een hypotheek (incl. 20 jaar rente) van 100 euro (ja, alle cijfers hier zijn geheel fictief maar dat maakt niet uit voor de conclusie) en neem aan dat de eerlijke stijging 100% (ik ga er hier van uit dat die geheel te wijten is aan gestegen lonen, maar je kunt ook bevolkingsgroei, etc... meetellen zonder dat de conclusie verandert) per 20 jaar is en dat je 10% terugkrijgt over een hypotheek van 20 jaar: dus als je een hypotheek neemt van 100 euro (incl. 20 jaar rente), krijg je 10 euro HRA terug verspreid over 20 jaar. Je bent een starter die een hypotheek van 100 euro kan betalen en dankzij de HRA zelfs 111 euro. Degene die het huis aan jou verkoopt weet dat jij HRA krijgt en vraagt dus een prijs die leidt tot een hypotheek van 111 euro (hij gaat dus boven de "eerlijke" prijs puur en alleen omdat jij HRA krijgt). Na 20 jaar heb je de hypotheek afbetaald en is de eerlijke prijs van het huis 100% gestegen, dus die zou leiden tot een hypotheek van 200 euro voor de volgende eigenaar van jouw huis, als degene een starter is kan hij een hypotheek van 222 euro bieden (als hij hetzelfde werk doet, en evenveel uren, als jij vroeger), als hij zelf al een huis van 111 euro had kan hij iets meer betalen (omdat hij zelf zijn huis voor een hypotheek van minstens 222 euro verkoopt en daarbovenop nog eens HRA krijgt, hij kan dus minstens een hypotheek van 247 euro bieden), jij (of beter gezegd, de gemiddelde huizenverkoper) vraagt dus iets meer dan een starter kan betalen, laten we zeggen een prijs die leidt tot een hypotheek van 235 euro. Dan moet de nieuwe generatie starters dus 6% harder werken dan jij 20 jaar geleden moest doen om hetzelfde huis te kopen en over 20 jaar zal de volgende generatie starters nog harder moeten werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ik heb dit allemaal neergepend op een maand oude blog zodat mensen die hier via google komen de waarheid kunnen lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Neem contact op met deze e-mail als u nu een urgente lening nodig hebt bij Andrewloanfirm800@hotmail.com, hij is een echte leninglener. Ik ontvang mijn lening in zijn bedrijf.

   Dank u, Mason Sofia, ik woon in Argentinië met mijn familie.

   Verwijderen