dinsdag 31 januari 2012

Goodbye peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com

Vanaf vandaag veschijnen de blogs van Vereniging Eigen Huis op onze eigen site. Daarmee nemen we afscheid van het oude vertrouwde URL peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com. Misschien een aardige gelegenheid om eens terug te halen hoe we ook alweer aan de naam 'peilinghypotheekrenteaftrek' kwamen.

Geschiedenis
In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni 2010 was de hypotheekrenteaftrek een veel besproken thema. Vereniging Eigen Huis vond het belangrijk te weten wat de Nederlandse burger er eigenlijk zélf van vond. Dus organiseerden we een peiling. Om die peiling extra onder de aandacht te brengen begonnen we met het schrijven van blogs. Vandaar de naam peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com.

Geen preoccupatie
Met de wetenschap van nu hadden we voor onze blogs waarschijnlijk beter een meer algemene naam kunnen kiezen. De blogs gingen immers al snel over veel meer onderwerpen dan alleen de hypotheekrenteaftrek. Bovendien lijkt de naam ‘peilinghypotheekrenteaftrek’ een soort preoccupatie met het H-woord te suggereren. Quod non. Vereniging Eigen Huis is niet met het beleidsinstrument 'hypotheekrenteaftrek' getrouwd. Veel belangrijker zijn voor ons de doelen die we op de woningmarkt nastreven, zoals betaalbaarheid, waardebehoud, keuzevrijheid en dynamiek.

Grappig
En grappig genoeg werden we juist door de uitkomsten van de peiling in deze laatste opvatting gesterkt. Aan de peiling deden ruim 120.000 mensen mee. Er kwam uit naar voren dat voor de meeste mensen de hypotheekrenteaftrek niet heilig is. Maar wel maakten zij zich zorgen om de gevolgen van een beperking van de renteaftrek voor onder meer de woonlasten en de huizenprijzen. Dit sterkte Vereniging Eigen Huis in haar standpunt dat de hypotheekrenteaftrek geen taboeonderwerp mag zijn, onder de voorwaarde dat betaalbaarheid en waardebehoud gegarandeerd zijn.

Genuanceerd
Mede gesteund door de uitkomst van de peiling, tracht Vereniging Eigen Huis in discussies over de woningmarkt steeds een genuanceerd standpunt in te nemen. Dit is ook, gezien de omvang en diversiteit van onze achterban, niet meer dan logisch. Miljoenen huidige en potentiële eigenwoningbezitters denken niet overal hetzelfde over. Dus moet 'hun' vereniging wegblijven bij partijpolitieke stellingnamen en zich zoveel mogelijk houden bij feiten en analyses en bij de ervaring die zij in 37 jaar heeft opgebouwd.

Goodbye - hello
Al met al vindt u onze nieuwe blogs na vandaag niet meer op peilinghypotheekrenteaftrek.blogspot.com, maar op onze eigen site. We zijn er trots op dat onze blogs daarnaast ook te lezen zijn op 'de nieuws- en opiniesite voor vastgoedprofessionals' Spacemakers. Commentaar op de blogs kunt u blijven geven op www.eigenhuis.nl/blog. En natuurlijk via twitter (@rob_mulder).